4 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

Pravne prepreke u industriji mobilnih aplikacija

12/06/2023

U današnje vreme je primetan trend povećanja broja mobilnih aplikacija. Mnoge ljudske aktivnosti se automatizuju, a stvari za koje je bilo neophodno naše fizičko prisustvo, sada se rešavaju u par klikova na mobilnoj aplikaciji. Čak i programi i softveri sa računara se modifikuju i sele pravo na uređaje koji su nam stalno dostupni u našim džepovima. Rast tržišta mobilnih aplikacija je dosegao takvu amplitudu da je teško zamisliti segment našeg života za koji nije izmišljena aplikacija. One danas postoje za bukvalno sve.

Ipak, iako verujemo da nikome nije problem da instalira i koristi aplikacije na pametnim telefonima, koje su uglavnom maksimalno prilagođene korisnicima, iza toga stoji ozbiljan proces razvoja tih programa. Naime, pored samog truda koji se mora uložiti u razvoj aplikacije, developeri bi trebalo da osiguraju i da ovi projekti budu isplativi i u skladu sa mnogobrojnim pravnim propisima, kao i da zaštite plod svog rada od ostalih konkurenata.

Dalje u tekstu ćemo se osvrnuti na pravne probleme i uopšte pravne aspekte razvoja mobilnih aplikacija, kojih bi njihovi vlasnici trebalo da budu svesni.

KOJA SE PRAV(IL)A ODNOSE NA VAS?

Pre nego što se uopšte upustimo u pravna pitanja poput pravne zaštite vašeg digitalnog proizvoda i usklađivanja sa konkretnim pravnim propisima, trebalo bi prvo da se utvrdi pravo koje države ili kojih država će se primenjivati na vaše poslovanje.

Pitanje koje biste trebalo da postavite u ovom slučaju je: Kome će sve biti dostupna moja mobilna aplikacija? Ukoliko ćete vaš proizvod učiniti dostupnim korisnicima samo jedne države, onda biste trebalo i da se usredsredite samo na zakonodavstvo te države.

Pored toga, važno je i u kojoj zemlji je sedište vaše firme i gde se nalaze developeri koji rade na razvoju aplikacije kako biste pravilno zaštitili vaša prava intelektualne svojine i obezbedili najbolji poreski tretman.

S druge strane, ukoliko razvijate aplikaciju za evropsko ili svetsko tržište, morali biste da analizirate i pravila koja važe i u ostalim zakonodavstvima, te će se u tom slučaju zahtevati i viši nivo opreza. Na primer, Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti Evropske Unije – GDPR se može ekstrateritorijalno primeniti i na rukovaoce koji nemaju sedište u EU, ali nude robu ili usluge licima koja se fizički nalaze u EU ili prate njihovo ponašanje koje se odvija unutar Unije.

OGRANIČAVANJE VAŠE ODGOVORNOSTI

Vlasnici mobilne aplikacije mogu biti fizička lica, preduzetnici ili pravna lica. Ukoliko ne razvijate aplikaciju za ličnu upotrebu, već za širi spektar korisnika sa ciljem ostvarivanja prihoda, neophodno je da osnujete privredno društvo.  Koji je najbolji oblik poslovanja za Vas i kako da osnujete firmu u Srbiji pročitajte u našem blogu Kratak vodič za osnivanje firme u Srbiji.

REGULISANJE ODNOSA SA DEVELOPERIMA

Vlasnik aplikacije može i sam da radi na njenom razvoju. Ipak, to najčešće nije slučaj. Uglavnom će za taj posao, onaj ko organizuje ceo projekat angažovati developere i druge pružaoce usluga, bilo po osnovu radnog odnosa ili drugog oblika saradnje (npr. ugovor o poslovnoj saradnji, ugovor o autorskom delu, i sl).

Kada iz rada vaših zaposlenih ili kontraktora može da proistekne autorsko delo ili drugi predmet prava intelektualne svojine, ključno je regulisati pitanje ko će biti nosilac tog prava.

  • Kada zaključujete ugovor o razvoju mobilne aplikacije sa kontraktorima, takođe je neophodno da precizno definišete vaša prava i obaveze, kao i prava i obaveze druge strane. Posebno je važno da obratite pažnju i regulišete pitanje upotrebe open-source koda.
  • U svakom slučaju je ključno da zaključite ugovor o poverljivosti (NDA) kako bi vaše poslovne tajne, know-how, i ideje ostale dostupne samo vama i licima koja vi odredite. Ovim korakom zapravo čuvate svoju originalnu ideju od konkurenata. S jedne strane obezbeđujete da vas niko ne preduhitri tokom faze razvoja mobilne aplikacije. S druge strane, čak i nakon objavljivanja finalnog proizvoda, ugovor o poverljivosti može da posluži kao prepreka konkurentima da dođu u posed vašeg tajnog recepta i tako sprečite njihovo nefer ponašanje.

ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

U okviru mobilne aplikacije mogu biti inkorporisana i razna prava intelektualne svojine, odnosno prava kojima se štiti nečije vlasništvo na neopipljivim stvarima. Ukoliko razvijate mobilnu aplikaciju, najznačajnija prava koja ulaze u ovu kategoriju su:

1. Autorsko pravo

Mnoge aplikacije za pametne uređaje mogu da budu zaštićene ovim pravom. Naime, da bi se neko delo smatralo autorskim delom, ono mora da bude ljudska tvorevina sa duhovnim sadržajem, da bude izraženo u određenoj formi, kao i da bude originalno.

Ključna stvar kod autorskog prava je što ono nastaje zajedno sa autorskim delom, što znači da nije potrebna nikakva formalna procedura kojom bi se ono prijavljivalo ili registrovalo. Ono što autorsko pravo između ostalog omogućava njegovom nosiocu je da bude priznat kao stvaralac autorskog dela, da zabrani ili dozvoli korišćenje tog dela, kao i da ekonomski iskorišćava svoju tvorevinu.

2. Patent

Za razliku od autorskog prava, u slučaju mobilne aplikacije će retko kad biti ispunjeni uslovi za zaštitu patentom, pravom kojim njegov nosilac drugima može dozvoliti ili zabraniti korišćenje svog pronalaska u privredne svrhe. Da biste stekli ovo pravo, morali biste da registrujete vaš pronalazak pred nadležnim državnim telom. Takođe taj pronalazak bi morao da ima dovoljan stepen inovativnosti i promenljivosti u privredi da bi bio zaštićen kao patentirani pronalazak.

3. Žig

Još jedno pravo za koje je potreban prethodna registracija kod nadležnog organa je žig, odnosno pravo kojim stičete monopol nad korišćenjem određene oznake. Žigom obezbeđujete da se vaš proizvod razlikuje od proizvoda konkurenata i to tako što ćete samo vi moći da koristite, ili ustupite korišćenje specifičnog imena, logo-a, crteža, slogana ili čak i zvuka. Svako od vas ko planira da se upusti u nove poslovne pohode, bi trebalo da to učini sa stavom da će ispuniti svoje ciljeve, a kad to zapravo postignete definitivno ćete hteti da onemogućite parazitsko ponašanje konkurenata koji bi hteli da se lažno predstavljaju kao vi, odnosno koji bi zloupotrebljavali moć vašeg brenda.

Iako prava intelektualne svojine mogu da obezbede nužno potrebnu zaštitu vašoj mobilnoj aplikaciji, postoji i druga strana novčića. To su prava intelektualne svojine čiji su nosioci druga lica. Naime, prilikom stavljanja u promet vaše aplikacije treba da budete oprezni da ne povredite tuđa prava. To se može desiti ako je neko npr. bio brži od vas u registraciji određenog logo-a ili tehničkog rešenja. Naravno, ukoliko biste želeli da inkorporirate tuđe tvorevine zaštićene odgovarajućim pravima, to biste mogli da postignete upotrebnom određenih pravnih instrumenata kao što je ugovor o licenci.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Mnoga zakonodavstva poslednjih godina daju sve veći značaj zaštiti podataka o ličnosti, a pitanje zaštite privatnosti građana i njihovih podataka o ličnosti je jedna od najaktuelnijih tema kako u EU, tako i na globalnom nivou.

Sve veći broj korisnika vodi računa o svojim podacima i sa sve većim oprezom deli podatke putem interneta kako bi se zaštitili od raznih prevara, krađa identiteta, i dr. Da bi vaša mobilna aplikacija bila konkurentna na tržištu i dobila poverenje korisnika, neophodno je da obezbedite adekvatan nivo zaštite podacima i da na jasan i transparentan način obavestite korisnike o tome.

1. Politika privatnosti

S obzirom da putem mobilne aplikacije prikupljate i obrađujete podatke korisnika aplikacije ili drugih fizičkih lica, morate ta lica i obavestiti o toj činjenici.

Najprikladniji način da to uradite je da objavite politiku privatnosti na lako dostupnom mestu u okviru interfejsa aplikacije. U samoj politici privatnosti bi trebalo detaljno predočiti sve informacije u vezi obrade podataka o ličnosti, a pre svega otkriti koje sve podatke prikupljate, obrađujete i ustupate drugim licima, od kojih lica uzimate podatke i u koju svrhu.

Imajte na umu da obrada koju vršite vi, ili neko drugi po vašem nalogu, mora da ima odgovarajući zakonski osnov. Ukoliko još uvek niste ubeđeni da je neophodno da mobilna aplikacija sadrži politiku privatnosti, trebalo bi da znate i da najznačajnije platforme za distribuciju mobilnih aplikacija kao što su App Store i Google Play, zahtevaju ovaj dokument za sve aplikacije koje su dostupne na tim platformama.

2. Politika kolačića i mogućnost podešavanja kolačića

Mnoge mobilne aplikacije upotrebljavaju kolačiće tj. tekstualne datoteke koje sadrže informacije koje mobilni uređaji preuzimaju prilikom posete aplikaciji ili veb-sajtu aplikacije. Nakon inicijalne posete, kolačići se svakom narednom posetom istoj aplikaciji ponovo šalju nazad aplikaciji sa koje potiču, a sve u svrhu efikasnijeg korišćenja same aplikacije, odnosno njene maksimalne prilagođenosti svakom pojedinačnom korisniku.

Ukoliko i vaša aplikacija koristi kolačiće i slične tehnologije, trebalo bi da na transparentan način objavite politiku kolačića, kao i da omogućite korisnicima da menjaju podešavanja kolačića u skladu sa svojim preferencijama. To znači da bez saglasnosti korisnika smete da koristite samo kolačiće neophodne za funkcionisanje aplikacije, dok je za statističke i marketinške kolačiće potreban dodatan pristanak. Propuštanje ispunjenja ovih obaveza, može dovesti do visokih novčanih kazni. Tako je Google kažnjen sa 100 miliona evra jer u svojoj politici kolačića nije adekvatno informisao korisnike o tome koji se sve podaci prikupljaju za personalizovani reklamni sadržaj.

3. Ugovor o obradi podataka o ličnosti

Rukovalac, tj. lice koje određuje podatke o ličnosti koji će se prikupljati i svrhu u koju će se oni obrađivati, može samo da obrađuje te podatke, ali isto tako može tu radnju da prepusti i nekom drugom licu – obrađivaču.

U ovom drugom slučaju, morate da zaključite ugovor sa svim licima kojim ustupate podatke o ličnosti radi obrade.

Ova obaveza je ustanovljena kako bi se osigurao jednak nivo zaštite podataka o ličnosti i kada se podaci ne obrađuju samo od strane rukovaoca. Takođe, posebna zaštita standardnim ugovornim klauzulama je potrebna i kada se vrši međunarodni transfer podataka u zemlje koje imaju manje restriktivna pravila u ovoj oblasti. Više o obavezama koje imate u slučaju međunarodnog prenosa podataka o ličnosti pročitajte u našem blogu.

OBJAVLJIVANJE MOBILNE APLIKACIJE NA PLATFORMAMA

Kako bi vaš konačan proizvod bio dostupan najširem krugu korisnika, potrebna je pomoć najpoznatijih platformi za distribuciju mobilnih aplikacija kao što su App Store, Google Play i Amazon Appstore.

Iako je malo verovatno da ćete moći da utičete na uslove koje postavljaju ove platforme, trebalo bi svakako unapred da se upoznate sa njima kao biste sprečili mogućnost da vaš zahtev za objavljivanje aplikacije bude odbačen.

Ove platforme uvek zadržavaju pravo da izmene i dopune postavljene uslove i da unesu nove odredbe u ugovore koje zaključuju sa developerima, tako da posao usklađivanja nije gotov ni nakon objavljivanja. Moraćete da budete u koraku sa svim novinama kako vaša mobilna aplikacija ne bi bila uklonjena sa platforme ili u ekstremnim slučajevima ne bi bile preduzete neke druge pravne radnje.

Određene kategorije aplikacija često moraju da ispune strože uslove od uobičajenih. To se može odnositi na aplikacije na kojima je dostupno kockanje, lutrija, video igre, kao i na VPN (Virtual Private Network) i MDM (Mobile Device Management) aplikacije.

Zbog toga je važno da se pažljivo upoznate sa sadržinom uslova koje postavljaju navedene platforme.

UGOVORI SA KRAJNJIM KORISNICIMA

Jedan od najvažnijih aspekata je regulisanje vašeg odnosa sa krajnjim korisnicima mobilne aplikacije, nezavisno da li je vaša aplikacija B2B ili B2C. Načini na koje možete urediti vaše odnose su:

a) Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja bi generalno trebalo da budu dostupni na mobilnim aplikacijama. Ovim ugovorom zapravo obezbeđujete da se krajnji korisnici pridržavaju pravila naznačenih u tom dokumentu prilikom korišćenja vaše aplikacije. Sadržinu uslova korišćenja između ostalog čine opšte informacije o samoj aplikaciji, dozvoljeni način korišćenja aplikacije, kao i posledice kršenja datih pravila. Sam sadržaj bi trebalo prilagoditi vašem poslovanju i nikako ne treba pratiti pogrešnu praksu kopiranja tuđih uslova korišćenja. Više o rizicima i posledicama reprodukovanja tuđih uslova korišćenja i druge dokumentacije možete pročitati u našem blogu na tu temu.

b) Ugovor o licenci sa krajnjim korisnicima (EULA)

Ovo je ugovor koji se može pobrkati sa uslovima korišćenjima. Dok uslovi korišćenja uređuju odnos između vlasnika aplikacije sa korisnicima na opštem nivou i umanjuju rizik nastanka spora, ugovor o licenci određuje uslove pod kojim će korisnici moći da koriste softver. Ovaj ugovor je primenjiv na mobilne aplikacije budući da razvoj svake mobilne aplikacija polazi od programiranja softvera koji se kasnije čini dostupnim korisnicima za korišćenje. Uglavnom će ovaj ugovor zabraniti dalju distribuciju, kopiranje i deljenje softvera koji je predmet ugovora.

BESPLATNE MOBILNE APLIKACIJE ILI APLIKACIJE KOJE SE PLAĆAJU?

Odluka da li će se mobilna aplikacija učiniti dostupnom korisnicama uz odgovarajuću naknadu ili bez nje, zavisiće od samog developera tj. vlasnika aplikacije i njegovih interesa. Postoje i dobre i loše strane obe opcije.

Kada gledamo sa pravnog aspekta, nije svejedno za koji ćete se model opredeliti.

Vlasnici prividno besplatnih aplikacija često obezbeđuju finansijska sredstva tako što omogućavaju oglašavanje u okviru same aplikacije. U tom slučaju korisnici praktično plaćaju aplikaciju ličnim podacima, te bi trebalo regulisati procese prikupljanja i obrade podataka sa maksimalnom opreznošću. Čak je i tehnološki gigant, Meta, čije su aplikacije uglavnom besplatne, zanemario značaj usklađivanja svog poslovanja sa relevantnim normama u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Meta je zbog toga platila kaznu od 390 miliona evra,  a sve to jer nije na adekvatan način prikupila pristanak svojih korisnika na prikupljanje podataka o ličnosti u svrhu personalizovanog oglašavanja.

S druge strane, ako aplikacija mora da se plati pri njenom preuzimanju ili ukoliko je moguće vršiti uplate unutar aplikacije, trebalo bi da uskladite svoje poslovanje sa normama koja štite prava potrošača u državama u kojim su vaše usluge ili roba dostupne. To, na primer, podrazumeva dopunu odredaba uslova korišćenja aplikacije tako da korisnici dobiju odgovarajuća obaveštenja o njihovim pravima, mogućnosti reklamacija i mogućnosti vansudskog rešavanja sporova.

ZAŠTO NE TREBA ZANEMARITI ZNAČAJ USKLAĐIVANJA SA PRAVNIM PROPISIMA

Usklađivanje sa svim relevantnim normama i pravna zaštita softvera na najbolji način je nešto o čemu treba razmišljati već u početnim fazama razvoja mobilne aplikacije.

Ukoliko od početka održavate kontrolu nad pravnim aspektom kreacije mobilne aplikacije, na duge staze ćete uštedeti vreme i novac. Kada u nešto uložite puno truda i sredstava, poslednja stvar koja vam je potrebna je realizacija određenih rizika koje sa sobom nosi nepoštovanje pravnih propisa.

Lista benefita pravne regulacije celokupnog procesa razvoja mobilne aplikacije, od same ideje pa do njenog dugo iščekivanog korišćenja, je veoma obimna.

Sumiraćemo samo neke od tih benefita:

  • Ograničavanje materijalne odgovornosti za slučaj ostvarenja rizika;
  • Zaštita svojih ideja, autorskih dela, pronalazaka, žigova i ostale intelektualne svojine od parazitskog ponašanja konkurenata na tržištu;
  • Svođenje na minimum rizika od zakonom propisanih novčanih kazni, kao što je na primer slučaj u oblasti zaštite podataka o ličnosti;
  • Osiguravanje da aplikacija bude neometano dostupna na najvažnijim platformama za distribuciju, odnosno otklanjanje rizika od uklanjanja aplikacije sa tih platformi;
  • Izbegavanje svih potencijalnih sporova sa krajnjim korisnicima
  • Obezbeđivanje bolje procesne pozicije ako do spora dođe.

Slični blogovi

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.