1 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

Legislativa Evropske unije – Zaštita ličnih podataka

10/05/2016

U okviru Evropske unije se svakodnevno razmenjuje velika količina ličnih podataka. Neusaglašenost pravila koja se odnose na zaštitu ovih podataka u različitim državama mogla bi da dovede do velike pometnje u međunarodnoj razmeni. Stoga se pristupilo ujedinjavanju predmetnih pravila u okviru cele Evropske unije.

U aprilu ove godine Evropska unija usvojila je novu legislativu u polju zaštite ličnih podataka. Sastoji se od Opšte uredbe o zaštiti podataka i Direktive o zaštiti podataka od strane nadležnih organa za postupanje u krivičnim stvarima. Do primene predmetnih propisa, ipak neće doći još dve godine. Naime, zvanični tekstovi Uredbe i Direktive objavljeni su 04. maja 2016. godine. Uredba stupa na snagu 24. maja 2016. godine, a primenjuje se od 25. maja 2018. godine, dok Direktiva stupa na snagu 5. maja 2016. godine, a države članice treba da ga implementiraju u svoja zakonodavstva do 6. maja 2018. godine.

Pravila su uređena na konzistentan način i primenjuju se uniformno na teritoriji cele Evropske unije. U skladu sa tim je propisano da svako privredno društvo odgovara samo jednoj vlasti po pitanju zaštite podataka, te da ne mora u okviru svake države posebno da izveštava o svojim radnjama vezanim za zaštitu podataka. Relevantnost postojanja ovakve legislative ogleda se u efikasnosti. Zaustavljanje pravne fragmentacije smanjiće troškove pravnih lica, koja od sada neće morati na teritoriji svake države da podnose posebne izveštaje i izmiruju administrativne obaveze, već će naznačena sredstva moći da ulažu u nove investicije. S druge strane, povećaće se i poverenje građana u jedinstven sistem koji važi u svakoj državi članici, te neće morati više da budu nesigurni oko stepena zaštićenosti u zavisnosti od propisa neke države.

Osim pravnih lica koja se nalaze na teritoriji Evropske unije i pravna lica van teritorije Evropske unije biće obavezana ovim pravilima, ukoliko u svom poslovanju adresiraju potrošače iz Evropske unije.

Ključne promene uvedene novom legislativom:

  • „pravo da se bude zaboravljen”- ukoliko više ne želite da se Vaši podaci koriste ili ne postoje osnovi za to više;
  • lakši pristup sopstvenim podacima;
  • pravo na transfer ličnih podataka od jednog do drugog operatera;
  • jasan, potvrdan pristanak kada je to potrebno;
  • transparentnost u pogledu toga kako se koriste Vaši podaci sa lako razumljivim informacijama;
  • kada dođe do povrede zaštite podataka, korisnik o tome treba da je obavešten bez odlaganja, a najkasnije nakon 72 sata;
  • administrativna i sudska zaštita u slučaju povrede prava na zaštitu ličnih podataka;
  • povećana odgovornost pri postupanju sa ličnim podacima – kroz procenu rizika i osoblja zaduženog za zaštitu podataka.

Slični blogovi

2 min čitanja

Zunic Law

19/05/2023

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.