2 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na umanjenje poreza za novonastanjene obveznike

15/12/2020

Sećate se našeg nedavno objavljenog članka o tome Zašto su sporni državni podsticaji za zapošljavanje povratnika i stranaca? U tom tekstu istakli smo koje su to neusklađenosti u postojećoj pravnoj regulativi. Međutim, najveći problem ležao je u tome što za predviđene podsticaje za zapošljavanje mladih stručnjaka iz inostranstva i zapošljavanje povratnika, nisu bila doneta pravila na osnovu kojih bi se zakonom uvedene mere primenile.

Nedostatak propisanih pravila za primenjivanje podsticajnih mera, zadavao je problema i pravnoj struci i knjigovodstvu. Međutim, jasno je, zbog tog nedostatka najviše je gubio poslodavac.

13.11.2020. godine, konačno je donet Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika (dalje: „Pravilnik“).

Pravilnikom se bliže propisuje način ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika, za zaradu koju ostvaruje kod kvalifikovanog poslodavca.

Ko je kvalifikovani poslodavac, koja vrsta radnog odnosa je osnov za ovakvo poresko olakšanje i ko su novonastanjeni obveznici, možete pročitati u našem tekstu, a pregled svih poreskih olakšica, uvedenih u cilju razvoja inovativne privrede možete pročitati u našem blogu: Lista poreskih olakšica za društva u Srbiji – Da li plaćate ono što ne morate?

Šta donosi pravilnik?

Pravilnik je dao uputstva na koji način se dokazuje:

  • prethodni boravak lica u inostranstvu i
  • odsustvo ranije povezanosti novonastanjenog obveznika i poslodavca iz Republike Srbije.

Analizirajući Pravilnik, možemo da kažemo da su traženi dokazi u vezi sa ovim činjenicama, a u svrhu ostvarenja prava na olakšice, realistični, odnosno da potvrde i izjave, koje bi trebalo pribaviti, u redovnim okolnostima, neće predstavljati veliki izazov za stranke.

Dalje, u našem blogu na ovu temu, takođe smo navodili da je sporna  i neodređena odredba, da je novonastanjeni obveznik, stranac, lice koje nije pretežno boravilo u Srbiji 24 meseca pre dana zaključenja ugovora o radu. Postavljalo se pitanje šta znači pretežno boraviti i koliko je to, konkretno. Pravilnik je sada, precizno odredio da pretežni boravak u periodu od 24 meseca predstavlja boravak u Srbiji duže od 366 dana.

S druge strane, novonastanjeni obveznici – povratnici, iz čl. 15v, stav 4, tačka 2, koji su mlađi od 40 godina i prethodnih 12 meseci su boravili u inostranstvu radi usavršavanja i školovanja, moraće da dokažu da za tih 12 meseci, nisu boravili u Srbiji više od 183 dana, ukupno.

Da li slede neke obaveze nakon dokazivanja da su ispunjeni uslovi za umanjenje osnovice za obračun poreza?

Nakon što zaposleni i poslodavac, na osnovu navedene dokumentacije dokažu da je ispunjen uslov da se zaposleni smatra novonastanjenim obveznikom, u periodu ostvarivanja prava na umanjenje poreske osnovice, biće neophodno dokazati da lice, nakon zaključenja ugovora o radu, ispunjava propisani uslov da se smatra poreskim obveznikom u Republici Srbiji.

Odnosno, da u skladu sa članom 7, stav 2 Zakona o porezu na dohodak građana:

  • na teritoriji Republike ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa, ili
  • na teritoriji Republike, neprekidno ili sa prekidima, boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini.

Pravilnik predviđa da se navedeno dokazuje prijavom prebivališta ili boravišta, a za strane državljane, pribavljanjem privremenog ili stalnog boravka za zaposlenog stranca i članove njegove porodice.

Naime, određenje poreskog obveznika u skladu sa citiranom tačkom 1 iz  člana 7, stav 2 Zakona, uvek je bilo neodređeno i sporno – šta se smatra centrom poslovnih i životnih interesa i, još važnije, kako se to dokazuje?

Imajući u vidu regulativu koju je uveo pravilnik, moglo bi se čak reći da je to prvo akt u kom bi se mogao naći osnov za tumačenje ove fundamentalne odredbe Zakona.

Stanje nakon donošenja pravilnika

Kako bismo mogli da damo ocenu o korisnosti i primenjivosti donetog Pravilnika, on je morao da prođe test svih pitanja koja smo istakli u našem blogu Zašto su sporni državni podsticaji za zapošljavanje povratnika i stranaca.

Dakle, da li je pravilnik dao odgovore na sva postavljena pitanja?

Poprilično zadovoljno, možemo da kažemo da je donet Pravilnik dao odgovore na skoro sva sporna pitanja i da se na prvi pogled čini da će kako poreska uprava, tako i poslodavci odmah imati priliku da krenu u njegovu primenu.

Slični blogovi

10 min čitanja

Aleksandra Jaćimović

01/04/2024

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.