Advokatski pripravnik | Zajednička advokatska kancelarija Žunić Novi Sad
Nikoleta Židišić

Kontakt detalji:

Oblasti rada:

Tax Law Icon
Poresko pravo
Data Protection Icon
Zaštita podataka i privatnosti
Corporate Law and M&A Icon
Ugovorno pravo

Obrazovanje

  • Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu – Master prava (u toku)
  • Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu – Diplomirani pravnik

 

Radno iskustvo:

  • 2023 Advokatski pripravnik u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Žunić
  • 2023 Studentska praksa u advokatskoj kancelariji u Novom Sadu
  • 2022 Studentska praksa kod javnog beležnika u Novom Sadu
  • 2022 Studentska praksa na krivičnom odeljenju Osnovog suda u Novom Sadu

 

Nikoleta Židišić je advokatski pripravnik u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Žunić Novi Sad. Pridružila se timu 2023. godine i nalazi se pod mentorstvom advokata specijalizovanih u oblastima IT prava, zaštite podataka i privatnosti, kao i ugovornog prava. Pre otpočinjanja pripravničkog staža, Nikoleta je među prvima u generaciji diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

 

Trenutno pohađa master studije na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, gde je izabrala da se podrobnije upozna sa materijom ugovora bankarskog i berzanskog prava, prava industrijske svojine, kao i prava konkurencije.

Tokom studija, Nikoleta je bila na studentskoj praksi na krivičnom odeljenju Osnovnog suda u Novom Sadu, kod javnog beležnika kao i na praksi u advokatskoj kancelariji. U okviru dodatnih akademskih aktivnosti, učestvovala je u radu Pravne klinike za međunarodno javno pravo.

 

Nikoleta tečno govori ruski i engleski jezik.

Saznaj više od autora

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.