7 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

Da li je moguće ponovno sticanje srpskog državljanstva?

Nikoleta Židišić

Advokatski pripravnik

26/06/2024

U eri globalne povezanosti i proširenih horizonta, mogućnost ponovnog sticanja srpskog državljanstva dobija poseban značaj. Srbija, sa svojom bogatom istorijom i strateškim položajem, privlači sve veći broj ljudi koji žele obnoviti vezu sa domovinom.

Povratak u Srbiju i ponovno sticanje državljanstva omogućava ljudima ne samo praktične benefite, o čemu smo detaljno pisali u blogu –  Zašto je korisno imati srpsko državljanstvo, već i emocionalnu povezanost sa nacijom koja je prožeta bogatom kulturom i istorijom. Za mnoge ljude, ovo nije samo puko formalno obnavljanje pravnog statusa, već dublje vraćanje korenima i identitetu.  

Ovaj blog post ćе Vas provesti kroz proces ponovnog sticanja srpskog državljanstva.

Pre nego što neko može razmotriti pokretanje postupka za ponovno sticanje državljanstva, podrazumeva se da mu je državljanstvo Srbije prethodno prestalo. To je moguće kroz dva načina, kojim ćemo takođe posvetiti značaj.

Prestanak državljanstva Republike Srbije

Odluka o preseljenju u drugu zemlju nije jednostavna. Pored prilagođavanja novoj kulturi i načinu života, pred Vama su i administrativni zahtevi. Jedan od važnih koraka je i sticanje državljanstva nove zemlje. Ono Vam omogućava punu integraciju u društvo, pravo glasa, lakše zapošljavanje i sticanje imovine.

Međutim, neke zemlje imaju politiku „isključivog državljanstva“, što znači da zahtevaju od Vas da se odreknete svog prethodnog državljanstva kako biste stekli njihovo. Ovo je uobičajena praksa i služi za očuvanje lojalnosti i sprečavanje dvostrukog državljanstva, koje može izazvati pravne i političke komplikacije.

Državljanstvo Republike Srbije prestaje u tri slučaja:

1) otpustom;

2) odricanjem;

3) shodno odredbama međunarodnih ugovora.

Odricanje i otpust iz državljanstva Republike Srbije su dva pravna postupka regulisana Zakonom o državljanstvu (dalje: Zakon) koja omogućavaju građanima da prestanu biti državljani Srbije na sopstvenu inicijativu. Iako se oba postupka odnose na prestanak državljanstva, postoje ključne razlike između njih.

  1. Otpust i odricanje od državljanstva

U procesu prestanka državljanstva Srbije, postoje dva glavna načina: odricanje i otpust. Svaka od ovih opcija ima svoje specifičnosti i koristi se u različitim situacijama.

Otpust iz državljanstva je složeniji postupak koji uključuje formalno razmatranje zahteva od strane nadležnih organa i zahteva obimniju dokumentaciju. Otpust se češće koristi kada je potrebno trajno preseljenje i integracija u novu državu.

S druge strane, odricanje od državljanstva je jednostavniji i brži postupak. Manje je opterećen formalnostima što ga čini pogodnim za situacije kada je potrebno brzo i jednostavno prestati biti državljanin Srbije.

Odricanje od državljanstva je postupak u kojem se osoba samoinicijativno odriče svog državljanstva bez potrebe za formalnim odobravanjem od strane države Srbije. Ovaj postupak je manje formalan i brži od otpusta. Osoba koja se želi odreći državljanstva podnosi izjavu o odricanju, nakon čega se donosi rešenje o prestanku državljanstva.

Ovakav postupak dozvoljen je državljanima Republike Srbije koji su rođeni i žive u inostranstvu a koji ujedno imaju i strano državljanstvo. Tim licima je data mogućnost da se do navršene 25. godine života odreknu državljanstva Republike Srbije.

Važno je napomenuti da Zakon trenutno ne predviđa mogućnost ponovnog sticanja državljanstva za osobe koje su se same odrekle svog statusa, ukoliko su u tom trenutku bile punoletne.

Međutim, postoji pozitivna odredba za one koji su bili maloletni u trenutku odricanja. Naime, ako su se Vaši roditelji odrekli Vašeg državljanstva dok ste bili mlađi od 18 godina, imate pravo da sami zatražite ponovno sticanje državljanstva nakon navršenih 18 godina.

Otpust iz državljanstva kao drugi način kojim se osoba ispisuje iz evidencije državljana Republike Srbije primenjuje se kada osoba već ima državljanstvo druge zemlje ili ima dokaz da da će biti primljena u strano državljanstvo. U ovom slučaju, osoba podnosi zahtev za otpust, koji se razmatra od strane nadležnih organa.

Recimo da je Ana, rođena u Srbiji, imala 10 godina kada su njeni  roditelji odlučili da emigriraju u Švajcarsku iz profesionalnih razloga. Roditelji su želeli da olakšaju proces adaptacije svom detetu, te su podneli zahtev za njen otpust iz srpskog državljanstva, kako bi mogla da dobije švajcarsko državljanstvo a i da se lakše integriše u švajcarski obrazovni sistem i društvo. Kada je Ana napunila 28 godina, odlučila je da bi želela da se vrati u Srbiju i pokrene sopstveni biznis u oblasti informacione tehnologije. Shvativši da bi ponovno sticanje srpskog državljanstva bilo korisno zbog lakšeg poslovanja i pristupa lokalnom tržištu, podnela je zahtev za ponovno sticanje srpskog državljanstva.

  1. Prestanak državljanstva po međunarodnim ugovorima

Napominjali smo u prethodnom blogu da je i jedan od osnova za sticanje državljanstva međunarodni ugovor. Po analogiji, moguć je i prestanak državljanstva shodno odredbama međunarodnog ugovora. Pak, prestanak državljanstva na osnovu međunarodnih ugovora nije uobičajen način prestanka državljanstva. Ovakav način prestanka državljanstva uglavnom se vezuje za situacije poput promena državnih granica. U tim slučajevima, međunarodni ugovori služe kao alat za definisanje državljanskih odnosa između dve zemlje.

Da li Srbija dozvoljava ponovno sticanje državljanstva?

Ako ste nekada bili državljanin Republike Srbije, ali Vam je to državljanstvo prestalo na neki od gorenavedenih načina, kako biste stekli državljanstvo neke druge zemlje, ne brinite – postoji mogućnost da ponovo steknete srpsko državljanstvo. Ova opcija posebno je važna za one koji su možda promenili mišljenje, želeći da ponovo budu deo srpske zajednice.

Kao što smo već istakli u jednom od naših prethodnih blogova, postupak sticanja državljanstva, strogo je formalan i zahteva jasno precizirane korake. Potrebno je da se podnese zahtev za ponovno sticanje državljanstva Republike Srbije.

Zahtev za ponovno sticanje državljanstva Republike Srbije podnosi se Ministarstvu unutrašnjih poslova, preko organa unutrašnjih poslova u mestu prebivališta ili boravišta podnosioca zahteva, ili njegovog ovlašćenog punomoćnika. Alternativno, zahtev se može podneti preko nadležnog diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu.

Nakon što zahtev bude podnet, sledi višemesečna procedura tokom koje Ministarstvo unutrašnjih poslova proverava ispunjenost svih zakonskih uslova za ponovni prijem u državljanstvo. Ako Ministarstvo utvrdi da su svi uslovi ispunjeni, donosi se rešenje o sticanju državljanstva. Međutim, treba napomenuti da Ministarstvo zadržava diskreciono pravo da odbije zahtev ukoliko proceni da postoje razlozi od značaja za Republiku Srbiju zbog kojih zahtev ne bi trebalo da bude odobren.

Najbitnija odlika ovog postupka je da ne morate da se odreknete državljanstva koje posedujete u momentu apliciranja za ponovno sticanje državljanstva Srbije.

Za ponovno sticanje državljanstva važno je da lice ispuni određene uslove:

  • da je navršilo 18 godina života;
  • da licu nije oduzeta poslovna sposobnost;
  • da podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.

 

Ova procedura podrazumeva administrativne korake, ali takođe nosi i emotivnu težinu za pojedinca. To je proces koji omogućava ljudima da obnove svoju povezanost sa svojom matičnom zemljom i da ponovo postanu deo srpske zajednice. Za mnoge ljude, ponovno sticanje srpskog državljanstva predstavlja važan korak ka obnavljanju identiteta, osećaju pripadnosti i ponovnom uključivanju u život zajednice.

U suštini, ovaj proces otvara vrata pojedincima koji su nekada bili deo srpske zajednice, ali su se iz različitih razloga udaljili. Omogućava im da se vrate i ponovo pronađu svoje mesto u društvu, istovremeno jačajući veze sa svojim korenima i nasleđem.

Posebno je važno naglasiti da iako Srbija u određenim situacijama dozvoljava postojanje bipatrida (lica koja poseduju dva ili više državljanstava), trebate proveriti sa državom čije državljanstvo već posedujete, da li i njen pravni sistem dozvoljava istu pojavu. Primera radi, Nemačka je godinama eksplicitno zabranjivala mogućnost posedovanja dva ili više državljanstava. Izuzeci su bili u slučajevima da je reč o državljanima država Evropske Unije, ili kada je reč o licima čije države ne dozvoljavaju otpust (Iran, Maroko, Severna Koreja). Međutim, od 26. juna, u Nemačkoj stupaju na snagu izmene zakona koje će dozvoliti mogućnost zadržavanja nemačkog državljanstva, i apliciranja za dodatna državljanstva. Drugim rečima, ukoliko ispunjavate uslove za sticanje državljanstva Nemačke, nakon stupanja na snagu navedenih izmena, nećete više biti u obavezi da tražite otpust iz državljanstva koje u momentu apliciranja posedujete.

Ako ste ipak u prošlosti, zbog tadašnjih pravila morali da tražite otpust iz državljanstva Srbije, verujemo da će Vas obradovati činjenica da sada možete bez da pokrenete postupak ponovnog sticanja državljanstva Republike Srbije.

Nakon sažetog pregleda procesa i uslova za ponovno sticanje srpskog državljanstva, važno je da shvatite složenost ovog pravnog pitanja i potrebu za stručnom podrškom.

Ukoliko ste zainteresovani da podnesete zahtev za ponovno sticanje srpskog državljanstva, preporučljivo je konsultovati se sa advokatom koji je specijalizovan za imigraciono pravo i prava stranaca, kako bi Vam pružio sve detaljne informacije o vašim pravnim opcijama, procenio Vašu situaciju i pružio Vam neophodnu podršku tokom čitavog procesa.

Slični blogovi

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.