AK Žunić predavač na temu Prava na privatnost i zaštitu podataka u Informatičkom dobu

U periodu od 1. do 8. avgusta 2018. godine, u organizaciji Evropskog udruženja studenata prava (ELSA), u Novom Sadu je po prvi put održana letnja škola na temu Zaštite ljudskih prava (ELSA Summer Law School 2018 Novi Sad – Human Rights Protection), u prostorijama Rektorata Univerziteta u Novom Sadu. Centralna tema letnje škole bila je zaštita ljudskih prava u domaćim i međunarodnim pravnim sistemima, sa fokusom na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima.

Četvrtog dana održavanja letnje škole, advokat Tijana Žunić Marić je na poziv Evropskog udruženja studenata prava održala predavanje na temu Zaštita privatnosti i čuvanje podataka u Informatičkom dobu” (Data Privacy and Protection in Digital Age). Preko šezdeset studenata prava i mladih pravnika kako iz Evrope, tako i iz čitavog sveta, je aktivno učestvovalo u ovom predavanju diskutujući na temu slučaja Cambridge Analytica i ostalih događaja koji su obeležili nekoliko prethodnih godina po pitanju privatnosti i zaštite podataka na svetskom nivou. Naročita pažnja je posvećena analizi pojedinih rešenja u Opštoj uredbi za zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), koja je stupila na snagu 25. maja 2018. godine u EU.

Studenti su pokazali visok stepen svesti o važnosti zaštite i čuvanja podataka i izrazili veliko interesovanje za temu, što predstavlja posebno zadovoljstvo članovima tima AK Žunić. Advokatska kancelarija Žunić pridaje veliku pažnju i podstiče formalno i neformalno obrazovanje i edukacije svojih zaposlenih i saradnika. Takođe, čvrsto verujemo u nesebično deljenje znanja i prenošenje iskustva mlađim generacijama pravnika i studentima, pa je članovima našeg tima uvek zadovoljstvo da doprinesu svojim učešćem ovakvim i sličnim događajima.

Studentima i mladim pravnicima koji su učestvovali na ELSA Summer Law School 2018 Novi Sad – Human Rights Protection želimo da se zahvalimo na odličnom odzivu i sjajnoj interakciji, kao i da im poželimo puno sreće u nastavku školovanja i uspešnog rada.

Najnovije: