TIJANA ŽUNIĆ MARIĆ

Advokat | Partner

Obrazovanje:

 • Pravni fakultet Univerzitet u Kembridžu, Velika Britanija: Master trgovačkog prava
 • Pravni fakultet Univerzitet u Novom Sadu: Master međunarodnog prava
 • Pravni fakultet Univerzitet u Luksemburgu, Luksemburg: Master prava Evropske Unije
 • Pravni fakultet Univerzitet u Novom Sadu: Diplomirani pravnik

Stipendije i nagrade:

 • 2023 Who’s Who Legal: Preporučena kao “Thought Leader” za zaštitu privatnosti i podataka o ličnosti
 • 2023 Who’s Who Legal: Preporučena kao “Thought Leader” za pravo informacionih tehnologija
 • 2023 Who’s Who Legal: Preporučena kao “Global Leader” za radno pravo
 • 2023 Legal500: Preporučena u vodičima za radno pravo i pravo intelektualne svojine
 • 2023 Who’s Who Legal: Preporučena kao “Global Leader” za zaštitu privatnosti i podataka o ličnosti
 • 2023 Who’s Who Legal: Preporučena kao “Global Leader” za zaštitu privatnosti i podataka o ličnosti
 • 2023 Who’s Who Legal: Preporučena kao “Global Leader” za pravo informacionih tehnologija
 • 2022  Who’s Who Legal: “Thought Leader: Data 2022″za zaštitu privatnosti i podataka o ličnosti
 • 2022  Who’s Who Legal: Preporučena kao “Global Leader” za zaštitu privatnosti i podataka o ličnosti
 • 2021  Who’s Who Legal: “Thought Leader: Data 2021″za zaštitu privatnosti i podataka o ličnosti
 • 2021  Who’s Who Legal: Preporučena kao “Global Leader” za zaštitu privatnosti i podataka o ličnosti
 • 2020  Who’s Who Legal: Preporučena kao “Global Leader” za zaštitu privatnosti i podataka o ličnosti
 • 2014   Stipendista Advokatske komore Engleske i Velsa (program stipendiranja odabranih studenata na Univerzitetu u Kembridžu, Visoko Društvo „Inner Temple”, Fond Pegaz)
 • 2013   Stipendista Univerziteta u Kembridžu (program stipendiranja Fonda za otvoreno društvo i Fonda Univerziteta u Kembridžu)
 • 2011   Nagrada za postignut akademski uspeh od strane Univerziteta u Novom Sadu (među najboljih 1% u generaciji)
 • 2009   Stipendija EFG banke za 100 najboljih studenata u Republici Srbiji

Radno iskustvo: