DANILO SPASOJEVIĆ

Advokatski pripravnik

Obrazovanje:

  • Pravni fakultet Univerzitet u Novom Sadu: Master prava (u toku) 
  • Pravni fakultet Univerzitet u Novom Sadu: Diplomirani pravnik 
  • 2016. Kurs engleskog na London South Bank univerzitetu

Nagrade i stipendije:

  • 2021 Stipendija „Erasmus+’’ programa za razmenu studenata  
  • 2018 Stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 

Radno iskustvo:

  • 2022 Članstvo u Advokatskoj komori Vojvodine
  • 2022 Advokatski pripravnik u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Žunić Novi Sad 
  • 2019 Studentska praksa na krivičnom odeljenju Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu i Osnovnog suda u Novom Sadu

Danilo Spasojević je advokatski pripravnik u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Žunić Novi Sad. Pre nego što je postao advokatski pripravnik, Danilo je 2022. godine stekao zvanje diplomiranog pravnika na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Jedan semestar tokom svojih osnovnih akademskih studija je proveo u Rimu na LUMSA Univerzitetu u okviru „Erasmus+“ programa za razmenu studenata.

Tokom studija, Danilo je bio na studentskoj praksi na krivičnom odeljenju Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu, kao i Osnovnog suda u Novom Sadu.

U okviru dodatnih akademskih aktivnosti, aktivno je učestvovao u radu Pravne klinike za zaštitu životne sredine na Pravnom fakultetu i takmičio se kao aplikant predstavljajući fakultet na regionalnom takmičenju pred Evropskim sudom za ljudska prava, pod okriljem Saveta Evrope i Civil Right Defenders-a.

Danilo tečno govori engleski jezik i poseduje CAE sertifikat.