Radno pravo

U okviru radnog prava, osnovni fokus naše kancelarije je na pružanju saveta i konsultantskih usluga klijentima u cilju sprečavanja eskalacije problema. To postižemo na taj način što vodimo poslodavce kroz sve neophodne korake kako bi ispunili svoje zakonske obaveze. Trudimo se da ostvarimo blisku vezu sa odeljenjem za ljudske resurse naših klijenata i na taj način postajemo deo Vašeg tima. Našim dugogodišnjim klijentima pružamo stalnu dostupnost pre donošenja svih značajnih odluka u vezi sa zapošljavanjem.

Uvođenje adekvatnih procedura i politika

Pomoći ćemo Vam da uspostavite odgovarajuća pravila i procedure izradom radnopravnih akata kao što su:

 

Subvencije i olakšice pri zapošljavanju, poreske olakšice, novčane naknade i sticanje udela za zaposlene

Predočavamo Vam najbolji način na koji možete da koristite državne subvencije i poreske olakšice pri zapošljavanju, kako biste optimizovali troškove svog poslovanja.

Svakodnevno pomažemo klijentima u sastavljanju, reviziji i vođenju celokupne dokumentacije u vezi sa olakšicama za zapošljavanje i novčanim naknadama, uključujući naknade za zdravstveno, socijalno i penziono osiguranje (obavezno i privatno), isplatu bonusa za zaposlene, kao i programima otpremnine.

Takođe, naš tim savetuje u vezi sa mogućnošću zaposlenih za sticanje udela u društvu (ESOP).

 

Obuka za usklađivanje poslovanja sa radnopravnim propisima

Pružamo mogućnost organizovanja internih obuka za članove Vašeg HR tima i menadžmenta u vezi sa usklađivanjem poslovanja sa radnopravnim propisima. Obuke organizujemo ili putem interneta ili u prostorijama Vaše ili naše firme. Nastojimo da naše obuke ne budu tipične radionice slične tematike, već prilagođavamo interaktivan sadržaj svakom klijentu uz davanje najčešćih primera iz prakse, kao i pružanje konkretnih saveta poslodavcima.

Naši advokati za radno pravo se rado odazivaju na česte pozive da drže prezentacije i predavanja o različitima aspektima ove grane prava.

 

Prestanak radnog odnosa

Pružamo pravne savete u vezi sa primenom disciplinskih mera, sporazumnim prekidom radnog odnosa ili otkazom o radu, kako bi se umanjio svaki rizik za poslodavca.

Nudimo pakete kompletnih usluga, počev od pregovora do konačne realizacije otkaza, što uključuje i završetak takve neprijatne procedure bez utroška vremena za poslodavca.

 

Interno i vansudsko rešavanje radnih sporova

Pružamo sveobuhvatnu pravnu podršku u rešavanju sporova kroz posredovanje, mirenje, arbitražu i interno rešenje, u cilju izbegavanja dugorajnog i često kompromitujućeg sudskog spora.  Takođe, vodimo poslodavce kroz pravilno sprovođenje disciplinskog postupka.

 

Sudski sporovi iz radnog odnosa

U slučaju nastanka spora, naš advokatski tim je spreman da pruži delotvornu i pravovremenu podršku i uputi klijenta ka najisplativijem i najefikasnijem rešenju. Uvek se trudimo da pružimo realne procene uspeha, što nailazi na odobravanje naših klijenata.

Poseban fokus stavljamo na rešavanje sporova koji uključuju:

 

Bezbednost i zdravlje na radu, zabrana diskriminacije i sprečavanje zlostavljanja na radu

Zdravo i bezbedno radno okruženje nije samo zakonska obaveza, već je i pitanje kompanijske kulture i strategije rasta i opstanka svake firme.

Naši advokati specijalizovani za radno pravo savetuju poslodavce u vezi sa njihovim obavezama u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, kao i ostalim radnopravnim regulativama, uključujući propise o zabrani diskriminacije i sprečavanju zlostavljanja na radu.

 

Zaštita podataka i privatnosti na radnom mestu

Naš tim pruža poslodavcima kompletan spektar usluga u vezi sa rešavanjem aktuelnih pitanja privatnosti i zaštite podataka o ličnosti. U potpunosti smo posvećeni sačinjavanju procedura koje regulišu upotrebu najnovijih tehnologija, kao što su pravilnici koji regulišu upotrebu društvenih mreža, aplikacija za praćenje lokacije, softvera za sprečavanje gubitka podataka, kao i regulisanje zakonitosti postupanja u pogledu monitoringa mejlova zaposlenih i upotrebu Interneta na radnom mestu.

U slučajevima kada poslodavci vrše proveru biografskih podataka potencijalnih kandidata za posao i zaposlenih, pomažemo Vam da donesete adekvatne poslovne odluke koje su u skladu sa zakonom, a na način koji neće ugroziti privatnost potencijalnih kandidata i zaposlenih.

 

Kolektivni radni sporovi

Advokatska kancelarija Žunić beleži izuzetno visok procenat uspešnosti prilikom zastupanja zaposlenih u rešavanju kolektivnih radnih sporova. Tokom jednog od sporova koji su privukli pažnju šire javnosti, naša kancelarija je odnela pobedu u radnom sporu gde je dokazano da je NIS Gasprom Njeft godinama unosio ništave odredbe u sporazume o prestanku radnog odnosa i da je ista kompanija bespravno prisvojila deo profita iz 2011. godine, umesto da ispuni svoju obavezu i isplati ga u vidu godišnjeg bonusa.

 

Mobilnost zaposlenih i upućivanje zaposlenih na privremeni rad

Pružamo savete poslodavcima koji se odluče na  upućivanje svojih zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo kako bi radili u ogranku ili ćerki kompaniji, u vezi sa širokim spektrom pitanja – od imigracije preko poreskih pitanja, do plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

 

Kontraktori i angažovanje van radnog odnosa

Kontraktori posluju u različitim industrijama i za njih važe posebna pravna pravila, budući da se njihov status razlikuje od zaposlenih lica. Sa jedne strane, termin kontraktor je širom prihvaćen i dobro poznat, sa druge strane, prednosti i rizici ovog tipa poslovanja nisu dovoljno razjašnjeni. Naša kancelarija savetuje firme i kontraktore o pravnim aspektima njihovog poslovanja, sa posebnim osvrtom na radno pravo, ugovorne odnose, kao i poresko pravo.

Zunic Vitomir

Vitomir Žunić

Tijana Žunić Marić

Jelena Đukanović

Aleksandra Jacimovic

Aleksandra Jaćimović

Blogovi iz radnog prava

3 min čitanja

Jelena Đukanović

16/05/2024

5 min čitanja

Tijana Žunić Marić

16/05/2023