4 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

8 razloga zašto ne treba kopirati tuđe uslove korišćenja i politiku privatnosti: šta kompanije treba da znaju

14/03/2024

Došao je trenutak da pustite u rad vaš web site („sajt“) ili aplikaciju, međutim, od toga vas deli još samo jedan korak, kreiranje uslova korišćenja sajta i politike privatnosti.

Možda Vam naizgled ovi koraci deluju jednostavno i samim tim im ne pridajete veliki značaj, međutim, često su oni upravo presudni za uspeh vašeg poslovanja. Kako ste došlo do samog kraja, te uveliko utrošili resurse, dolazite u iskušenje: da li kopirati uslove korišćenja sajta i politiku privatnosti druge kompanije?

Međutim, da biste odgovorili na ovo pitanje potrebno je prvo razmotriti koji su rizici koje ovakav potez sa sobom nosi i da li je zaista isplativiji ovaj naizgled „lakši put“?

Na prvi pogled, ova mogućnost može izgledati kao korak u pravom smeru za posao. Sa jedne strane, donosi uštedu vremena i novca, dva ključna resursa, dok sa druge strane podrazumeva prihvatanje uslova korišćenja i politike privatnosti od strane kompanije koja posluje u sličnoj sferi kao i vaša, ili koja se bavi istom ili sličnom delatnošću. 

Pitate se koji je problem u tome?

Postoji nekoliko razloga zašto ne smete da krenete ovim putem, te je zapravo dugoročno isplativije kreirati originalne i samo za Vas skrojene dokumente, nego izlagati sebe brojnim rizicima.

 

Šta su to uslovi korišćenja i politika privatnosti i koja je njihova funkcija?

Uslovi korišćenja sajta (Terms of Use) su pravila i uslovi koji definišu pravne odnose između vlasnika sajta ili aplikacije i korisnika koji pristupaju i koriste sajt ili aplikaciju. U pitanju je vrsta ugovora koju zaključuje vlasnik sajta/aplikacije sa korisnikom i oni obično sadrže informacije o intelektualnoj svojini, ograničenjima odgovornosti, pravilima korišćenja sadržaja, zaštitnim merama, uslovima pružanja usluga i druge važne informacije. Zahvaljujući uslovima korišćenja sajta s jedne strane, uspostavlja se jasan okvir za korišćenje sajta kao i za zaštitu interesa vlasnika sajta, dok se s druge strane ujedno pružanju smernice korisnicima o njihovim pravima i obavezama prilikom korišćenja sajta.

S druge strane, politika privatnosti (Privacy Policy) je pravni dokument koji opisuje kako se prikupljaju, koriste i čuvaju privatni podaci korisnika prilikom korišćenja sajta ili aplikacije. Ova politika obuhvata informacije o vrstama podataka koji se prikupljaju (poput ličnog imena, datuma rođenja i slično), svrhe prikupljanja, načina obrade, deljenja ili prenosa podataka trećim licima, mera zaštite podataka kao i pravima korisnika u vezi sa njihovim ličnim podacima. Politika privatnosti ima za cilj da pruži transparentnost korisnicima o tome kako se njihovi podaci koriste i štite, kao i da obezbedi usklađenost sa relevantnim zakonima o zaštiti podataka o ličnosti.

Nakon što smo obrazložili značenje ovih pojmova, sledeći je korak je davanje odgovora na pitanje:

Zašto su mi potrebni originalni uslovi korišćenja sajta i politika privatnosti?

Preuzimanje uslova korišćenja ili politike privatnosti druge kompanije može doneti mnogo problema i velike rizike za vašu firmu. Ključno je da samostalno kreirate originalne uslove korišćenja za vašu veb stranicu, kao i politiku privatnosti koja odgovara specifičnim zahtevima vašeg poslovanja. 

1. Ne možete biti u potpunosti sigurni šta preuzimate

Iako uslovi korišćenja sajta i Politika privatnosti druge kompanije mogu na prvi pogled delovati odgovaraće i za vaše poslovanje, imajte u vidu da na kraju dana ni vi u potpunosti ne znate šta preuzimate.

Na taj način izlažete sebe riziku da je i kompanija od koje vi preuzimate uslove korišćenja sajta i politiku privatnosti i sama iste preuzela od druge kompanije ili da ih je sačinila neka vrsta online generatora. To dalje znači da vi praktično dobijate kopiju kopije, što zasigurno neće odgovarati vašim potrebama.

Pored toga, vlasnici sajta ili aplikacije često ne mogu uočiti sve propuste koji su napravljeni od strane druge kompanije, pa ćete kopiranjem tuđeg sadržaja prekopirati i sve greške i propuste koji su u tim dokumentima sadržani.

 

2. Kršenje autorskih prava i novčane kazne

Sadržaj uslova korišćenja sajta i politike privatnosti kompanije može biti zaštićen autorskim pravima čija povreda povlači sa sobom i plaćanje novčanih kazni za privredne prestupe i prekršaje koje prema domaćim propisima mogu iznositi i do 3.000.000 dinara. Naravno, pored toga možete biti dužni da platite naknadu štete licu čije ste autorsko pravo povredili, a na sve to treba dodati i visoke sudske i advokatske troškove.

Iako je ova cifra sama po sebi prilično visoka, ne treba izgubiti iz vida ni činjenicu da ona može biti mnogo veća ako je kopiran sadržaj multinacionalne ili inostrane kompanije. Na taj način izlažete sebe riziku plaćanja kazni prema stranim propisima kao i troškova advokata suprotne strane i sudskim taksama.

Poznate po velikom broju sporova usled kršenja autorskih prava, Sjedinjene Američke države imaju svoje posebne propise koji novčane kazne određuju u iznosu koji je čak pet puta veći od iznosa koje propisuju domaći zakoni! U ovim sporovima, ukoliko sud proceni da je povreda autorskog prava izvršena sa namerom, može izreći novčanu kaznu čak do dolara po jednom kopiranom delu.[1]

Ukoliko povredite tuđe autorsko pravo, ne samo da izlažete sebe finansijskom riziku, već i povredi ugleda kompanije koja bi ovim stekla lošu reputaciju, a što je posebno problematično ne samo za kompanije koje posluju dugi niz godina i imaju izgrađenu reputaciju, već i za nove kompanije i start up-e koji tek pokušavaju da se probiju na tržište i izgrade svoje ime. Visoke kazne koje slede za ovakve povrede nisu nešto što bilo kojoj, a posebno ne jednoj „mladoj“ kompaniji treba.

Upamtite, jedna kopirana politika privatnosti ili uslovi korišćenja mogli bi da znače milione u novčanim kaznama.

 

3. Nedovoljno predstavljanje vašeg poslovanja i brenda

Svaka firma se ističe svojim jedinstvenim uslugama i proizvodima, te oblikuje svoje aktivnosti u skladu s identitetom brenda. Kopiranjem Uslova korišćenja sajta ili Politike privatnosti druge firme, nećete moći tačno preneti suštinu vašeg poslovanja ili specifičnosti vaših usluga ili proizvoda. 

Drugim rečima, kopiranjem Uslova korišćenja i Politike privatnosti druge kompanije zasigurno nećete obuhvatiti specifične potrebe vašeg poslovanja kao ni ciljeve koje vaša kompanije želi da postigne. Uslovi i politike treba da odražavaju vaše vrednosti, koje su svojstvene samo vama, a ne i drugim, po najmanje konkurentskim kompanijama.

S druge strane, može se desiti da kopirate uslove korišćenja sajta i politike privatnosti od prezentacinog sajta, dok se vaš sajt bavi pružanjem usluga ili prodajom robe. Ova dva tipa sajta su dijametralno različita, te složeniji sajtovi preko kojih se vrši kupovina proizvoda ili pružanje usluga, sa sobom povlače i zaključivanje određenih ugovora, poput ugovora o kupoprodaji ili ugovora o davanju licence. U tom slučaju potrebno je uskladiti Vaše uslove korišćenja i Politiku privatnosti sa specifičnim zakonima, poput Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o elektronskoj trgovini.

 

4. Usklađenost sa pravnim propisima

Zakoni i propisi koji se odnose na zaštitu privatnosti i uslove korišćenja se razlikuju od države do države. Naravno, nisu isti propisi relevantni ukoliko kompanija posluje u Sjedinjenim Američkim Državama, u okviru Evropske unije ili samo u Srbiji.

Ukoliko uslovi korišćenja sajta i politika privatnosti nisu kreirani u skladu sa propisima države u kojoj poslujete ili čije građane targetirate, oni praktično nemaju nikakvu vrednost, jer na taj način regulišu nešto što se na vas ne može primeniti.

Na primer, ukoliko Vaš sajt pruža usluge online prodavnice, u obavezi ste da pre zaključenja ugovora o prodaji robe, obavestite potrošače i o poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona. Pored toga, na vama je i obaveza da ih upoznate sa svim pojedinostima ugovora koji se zaključuje, kao što su uslovi vraćanja robe i reklamacije, vansudsko rešavanje sporova i dr.

Na kraju, vodite računa da se pojedini propisi mogu primenjivati na vaše poslovanje, nezavisno od toga gde se nalazi sedište vaše kompanije. Najčešći primer ove ekstrateritorijalne primene propisa su propisi o zaštiti podataka o ličnosti.

Na primer, čak i ako niste registrovali vašu firmu na teritoriji EU, na vas se mogu primeniti obaveze i stroge kaznene odredbe koje propisuje GDPR, ukoliko:

  • nudite robu ili usluga licima koja se fizički nalaze u EU (na primer, vaš sajt je namenjen prodaji odeće kupcima iz EU), ili
  • pratite ponašanja lica koja se nalaze u EU, pod uslovom da se njihovo ponašanje odvija unutar Unije (na primer, sprovodite marketinške aktivnosti usmerene na lica koja se nalaze u EU putem kolačića).
 

5. Promenljiva pravna regulativa

Zakoni i propisi se neprestano menjaju, a posebno propisi u oblasti privatnosti i zaštitu podataka. U pitanju je jedna dinamična oblast koja se i dalje razvija, te je moguće da kopiranjem politika druge kompanije propustite kopirate zastarela pravila koja više ne važe i propustite važne izmene u propisima koji regulišu ovu oblast.

 

6. Rizikujete da izgubite korisnike ili investitore

Korisnici usluga i investitori nisu skloni da sarađuju sa kompanijom koja ne pokazuje originalnost i autentičnost u svom poslovanju. Veb stranica ili aplikacija je često najbolja „reklama“ vaše kompanije i dobar put ka pridobijanju novih klijenata ili korisnika jer upravo veb stranica pruža način da se potencijalni korisnici upoznaju sa vašom kompanijom. Iz tog razloga, ukoliko vaša ciljna grupa stekne utisak da je vaša kompanije samo preuzela tuđe zasluge, stvarate negativan feedback na tržištu i umanjujete mogućnost širenja svog poslovanja.

Pored toga, iskustvo je pokazalo da investitori nerado posluju sa kompanijama koje su u postupku spora oko kršenja autorskih prava. Na ovaj način formira se negativno mišljenje o kompaniji upravo iz straha da postoje i druge stvari koje kompanija radi protivno zakonu.

 

7. Preuzimate na sebe nepotrebnu odgovornost

U većini slučajeva uslovi korišćenja sajta i politika privatnosti jedne kompanije neće moći u potpunosti da se primenjuju na drugu kompaniju.

Jedan od razloga jesu i obaveze koje kompanije ovim dokumentima preuzimaju na sebe. Ovakve obaveze moraju biti usklađene sa stvarnim stanjem vašeg poslovanja, kao i sa potrebama kako kompanije tako i korisnika. Kao što je već ukazano, postoje velike razlike u zavisnosti od toga da li imate prezentacioni sajt ili je u pitanju složeniji sajt putem koga pružate  usluge ili prodajete određene proizvode. Upravo iz tih razloga, vaše odgovornosti neće biti iste, što samim tim znači da ćete kopiranjem tuđih uslova i politika naneti sebi više štete nego koristi.

Ukoliko samo preuzmete tuđe dokumente, može se desiti da ste se nevoljno saglasili sa tim da korisnici kopiraju određeni sadržaj ili ste im time dali određene garancije, koje inicijalno niste želeli da date. Iz tog razloga je potrebno da uslove korišćenja sajta i politiku privatnosti sastavi stručno lice koji će time zaštiti vaše poslovanje tako da ne garantujete više od onoga što želite.

Vlasnik ste kompanije X koja ima svoj zvanični sajt X i odličili ste se da prekopirate uslove korišćenja sajta i politiku privatnosti sajta Y koji je u vlasništvu kompanije Y. Ovu odluku ste doneli misleći da kompanija Y posluje dugi niz godina, te ste pomisli da Vam je to najsigurnija opcija. Međutim, Vašoj kompaniji je zapravo potreban prezentacioni sajt, dok se kompaniji Y bavi i prodajom roba / pružanjem usluga, što nije u okviru vaše delatnosti. Na ovaj način otvarate pitanje korišćenja podataka kao što su lično ime, datum rođenja, broj računa u banci koji bi bili potrebni za e prodavnicu, dok vi u stvarnosti samo prikupljate podatke IP adrese. Problem nastaje u trenutku kada klijent / korisnik pročita politiku privatnosti i stekne utisak da prikupljate više podatka od onih koji su potrebni, odnosno onih za koje zna da je uneo prilikom korišćenja sajta.

 
 

8. Ostavljate prazninu u regulisanju svojih prava i obaveza

Suprotno od prethodnog rizika, gde možda preuzimate više odgovornosti i obaveza nego što želite, postoji i oprečan rizik – da ne regulišete sve što je neophodno za nesmetan rad vašeg sajta.

U ovom slučaju ste vlasnik kompanije A koja ima svoj sajt A i bavi se online prodajom. Odlučili ste da prekopirate uslove korišćenja sajta i politiku privatnosti druge kompanije B, ne znajući da je u pitanju samo prezentacioni sajt. Na taj način propustili ste da ispunite vaše zakonom predviđene obaveze da pružite sva potrebna obaveštenja potrošačima, a što prema domaćim propisima može dovesti i do novčane kazne od 2.000.000,00 dinara. To praktično znači, da pored novčanih kazni usled kršenja prava intelektualne svojine, kao dodatne novčane kazne javljaju se i kazne, u ovom slučaju usled nepružanja potrebnih obaveštenja potrošaču.

 

Iako Uslovi korišćenja sajta i Politika privatnosti mogu biti dostupni samo putem jednog „klika“, posledice koje ovakav potez ostavlja traju mnogo duže. Stvaranjem originalnih dokumenata štitite svoju kompaniju od rizika sa kojima bi u suprotnom bila suočena. Pored toga, ne samo što izbegavate dugotrajne sudske i druge postupke, već ujedno regulišete kako svoja prava i obaveze, tako i prava i obaveze korisnika na način koji je za vas najpovoljniji.

 
[1] Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code, dostupno na: https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf

Slični blogovi

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.