VITOMIR ŽUNIĆ

Advokat | Glavni partner

Obrazovanje:

  • Pravni fakultet Univerzitet u Novom Sadu: Diplomirani pravnik

Radno iskustvo:

  • 1991    Upisan u imenik advokata Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Vojvodine
  • 1989 – 1991   Direktor pravnog sektora u DP NOMEGA Novi Sad
  • 1988 – 1989   Saradnik u Vrhovnom sudu Vojvodine
  • 1986 – 1988   Pripravnik u Okružnom javnom tužilaštvu Novi Sad

Vitomir Žunić je osnivač Advokatske kancelarije Žunić i ima funkciju glavnog partnera. On je osnovao advokatsku kancelariju 1991. godine nakon više godina radnog iskustva na poziciji direktora pravnog sektora DP Nomega Novi Sad i na poziciji saradnika u Vrhovnom sudu Vojvodine. Advokatska kancelarija je osnovana sa ciljem da predstavlja mesto gde će pojedinci i kompanije moći da dobiju kompletnu pravnu podršku zasnovanu na dugotrajnom odnosu poverenja.

Vitomir Žunić ima bogato tridesetogodišnje iskustvo u širokom spektru pravnih grana, sa posebnim fokusom na trgovačko i privredno pravo, ali uključujući i poslove sa nekretninama, restrukturiranje, stečaj, radno pravo i rešavanje sporova. On pruža kompletnu pravnu podršku nekim od vodećih kompanija u Srbiji i na Balkanu. Sa velikom većinom sadašnjih klijenata Vitomir je ostvario uspešnu višedecenijsku saradnju.

Iako se bavi upravljanjem i menadžmentom u Advokatskoj kancelariji Žunić, Vitomir lično rešava složene sporove, postavlja strukturu za razvoj preduzetnika, malih i srednjih društava, kao i velikih kompanija, a pruža i savete pojedincima koji žele da se bave investiranjem. Savetuje povodom svih aspekata osnivanja kompanija i njihovog restrukturiranja, prava manjinskih i većinskih članova društva ili akcionara, uključujući sastavljanje svih pravnih akata i rešavanje sporova. Njegova uloga često uključuje zastupanje prilikom pregovora o uslovima osnivanja, funkcionisanja ili izlaska iz društva. Takođe pruža pravne usluge srednjim i velikim kompanijama u pogledu pitanja radnog prava, sa visokim stepenom uspeha u radnim sporovima. Njegovo tridesetogodišnje iskustvo obuhvata pružanje pravnih saveta i obavljanje svih pravnih poslova u vezi sa nekretninama i pravima na stvarima. Na kraju, sa dugogodišnjom ekspertizom u privrednom pravu, Vitomir Žunić često zastupa klijente u oblasti privrednog kriminala.

Vitomir Žunić govori ruski jezik.