Advokat za nekretnine, advokat za imovinsko pravne odnose, advokati za imovinsko pravne odnose, advokat nekretnine, saveti advokata za nekretnine, advokat za kupovinu stana, kupoprodajni ugovor nekretnine, kupoprodajni ugovor za stan, kupoprodajni ugovor stana, kupoprodajni ugovor za zemljište, advokati za nekretnine beograd, advokati za nekretnine novi sad

VITOMIR ŽUNIĆ

Advokat | Glavni partner

Obrazovanje:

  • Pravni fakultet Univerzitet u Novom Sadu: Diplomirani pravnik

Radno iskustvo:

  • 1991    Upisan u imenik advokata Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Vojvodine
  • 1989 – 1991   Direktor pravnog sektora u DP NOMEGA Novi Sad
  • 1988 – 1989   Saradnik u Vrhovnom sudu Vojvodine
  • 1986 – 1988   Pripravnik u Okružnom javnom tužilaštvu Novi Sad

Vitomir Žunić je osnivač Advokatske kancelarije Žunić i ima funkciju glavnog partnera. On je osnovao advokatsku kancelariju 1991. godine nakon više godina radnog iskustva na poziciji direktora pravnog sektora DP Nomega Novi Sad i na poziciji saradnika u Vrhovnom sudu Vojvodine. Advokatska kancelarija je osnovana sa ciljem da predstavlja mesto gde će pojedinci i kompanije moći da dobiju kompletnu pravnu podršku zasnovanu na dugotrajnom odnosu poverenja.

Vitomir Žunić ima bogato tridesetogodišnje iskustvo u širokom spektru pravnih grana, sa posebnim fokusom na trgovačko i privredno pravo, ali uključujući i poslove sa nekretninama, restrukturiranje, stečaj, radno pravo i rešavanje sporova. On pruža kompletnu pravnu podršku nekim od vodećih kompanija u Srbiji i na Balkanu. Sa velikom većinom sadašnjih klijenata Vitomir je ostvario uspešnu višedecenijsku saradnju.

Iako se bavi upravljanjem i menadžmentom u Advokatskoj kancelariji Žunić, Vitomir lično rešava složene sporove, postavlja strukturu za razvoj preduzetnika, malih i srednjih društava, kao i velikih kompanija, a pruža i savete pojedincima koji žele da se bave investiranjem. On savetuje povodom svih aspekata osnivanja kompanija i njihovog restrukturiranja, prava manjinskih i većinskih članova društva ili akcionara, uključujući sastavljanje svih pravnih akata i rešavanje sporova. Njegova uloga često uključuje zastupanje prilikom pregovora o uslovima osnivanja, funkcionisanja ili izlaska iz društva. On takođe pruža pravne usluge srednjim i velikim kompanijama u pogledu pitanja radnog prava, dok je njegov procenat uspeha u radnim sporovima izuzetan. Njegovo tridesetogodišnje iskustvo obuhvata pružanje pravnih saveta i obavljanje svih pravnih poslova u vezi sa nekretninama i pravima na stvarima. Na kraju, sa dugogodišnjom ekspertizom u privrednom pravu Vitomir Žunić često zastupa klijente u oblasti privrednog kriminala, od kojih su neki predmeti dobro poznati javnosti.

Vitomir Žunić govori ruski jezik.

NEWSLETTER

Budite u toku sa najvažnijim informacijama