Ugovori i trgovina

Kada su ugovori u pitanju, prevencija je uvek bolja nego lek. Ne može se dovoljno istaći koliko je važno sastaviti kvalitetan ugovor posvećujući pažnju svim detaljima poslovnog odnosa, jer je to osnov za uspešnu saradnju i sprečavanje sporova u budućnosti.

Advokatska kancelarija Žunić pruža pravnu podršku klijentima u svim fazama ugovornog odnosa, od poslovnih pregovora do zaključenja i realizacije, vodeći računa da klijent ostvari najbolji mogući rezultat. Naši advokati imaju iskustvo u širokom spektru poslovnih odnosa, naročito u ugovornim odnosima u međunarodnom privrednom pravu, među kojima su:

Naši advokati specializovani za ugovore savetuje u čitavom spektru privrednih sektora – od prodaje luksuzne robe, uvoza i izvoza u prehrambenoj, farmaceutskoj i automobilskoj industriji i hotelskom sektoru do ugovora u sektoru informacionih tehnologija (za više informacija vidite IT Ugovori i licenciranje softvera i Industrija video igara).

Ako druga ugovorna strana ne ispunjava svoje ugovorne obaveze, ili ako je Vaša kompanija tužena iz istog razloga, razmatramo i analiziramo sve moguće opcije sa Vama. Ukoliko već postoji privredni spor pred sudom ili arbitražom, težimo da ga rešavamo na najefikasniji način sa maksimalnim ishodom za klijenta.

Zunic Tijana

Tijana Žunić Marić

Blogovi iz ugovornog prava

4 min čitanja

Jelena Đukanović

13/03/2024