4 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

Uslovi korišćenja sajta – da li ih svaki sajt mora imati?

13/03/2024

Primetili ste da veliki broj sajtova sadrži uslove korišćenja, ali niste sigurni da li je i Vama potrebna još jedna stranica sa gomilom dosadnog teksta koji „niko nikad ne čita“? Čemu uopšte služe Uslovi korišćenja sajta, i da li su Vam oni neophodni ukoliko je Vaš sajt samo prezentacioni?

Da li su ti Uslovi korišćenja sajta obavezujući? Šta su click-wrap i browser-wrap ugovori? Šta može da se desi ako kopirate Uslove korišćenja sa tuđeg sajta?

Ukoliko na sajtu na kojem se nalazi Vaša elektronska prodavnica već postoje Opšti uslovi poslovanja, da li to znači da Vam nisu potrebni i Uslovi korišćenja sajta?

Ovo su najčešća pitanja sa kojima smo se susretali u praksi, a kroz ovaj tekst ćemo pokušati da otklonimo sve Vaše nedoumice.

Šta su uslovi korišćenja sajta?

Uslovi korišćenja sajta, nešto poznatiji na engleskom kao , predstavljaju pravila koja svi Vaši korisnici moraju da prihvate ukoliko žele da koriste Vaš sajt. Ipak, ovaj termin se često koristi ne samo za korišćenje samog sajta, već i za korišćenje usluga koje se putem sajta pružaju (na primer, kod Software-as-a-Service ugovora sa korisnicima) ili kupovinu proizvoda (na primer, kod elektronskih prodavnica). Za potrebe ovog teksta koristićemo termin Uslovi korišćenja sajta samo u pogledu korišćenja sajta, nezavisno da li se radi o prezentacionom sajtu ili aplikaciji putem koje se pruža usluga ili prodaje roba.

Dakle, Uslovi korišćenja predstavljaju vrstu ugovora između Vas i Vaših korisnika.

Kada kažemo „ugovor“, verovatno je prvo  na šta pomislite parče papira koje obe strane potpisuju kako bi ozvaničile svoj dogovor i uslove neke saradnje. Međutim, iako nisu u papirnoj formi i ne dolazi ni do kakvog potpisivanja, i uslovi korišćenja predstavljaju vrstu ugovora koji definiše određena prava i obaveze ugovornih strana – Vas i Vaših korisnika. U ovu vrstu ugovora spada i generacija ugovora koji se nazivaju Cloud ugovori, a koji su u poslednjoj deceniji doživeli neverovatnu ekspanziju.

Kako biste osigurali da svaki korisnik vašeg sajta poštuje pravila, neophodno je jasno i transparentno definisati uslove korišćenja sajta i obavezati svako lice koje pristupi vašem sajtu da ih poštuje.

Čemu služe Uslovi korišćenja sajta?

Svrha Uslova korišćenja je zaštita Vašeg poslovanja, sadržaja koji se na sajtu objavljuje, zaštita Vaših prava i obaveza, ali i zaštita Vaših korisnika i sadržaja koji oni mogu postavljati na Vašem sajtu.

Zahvaljujući Uslovima korišćenja, korisnici imaju priliku da se upoznaju s tim šta mogu očekuju od Vas, ali i šta Vi očekujete od njih za uzvrat. Na taj način, izgradićete odnos poverenja sa Vašim korisnicima i samim tim ojačati svoj biznis i reputaciju.

Pored toga, treba da znate da ste prema određenim zakonima dužni da korisnicima sajta (na primer, potrošačima) pružite odgovarajuće informacije u vezi sa sajtom ili licima koja ga koriste.

Tako, na primer, prema Zakonu o elektronskoj trgovini, kao pružalac usluga ste dužni da pružite sledeće informacije Vašim korisnicima i državnim organima:

  • poslovno ime ili naziv,
  • sedište,
  • elektronsku adresu i drugi kontakt,
  • podatke o upisu u registar APR-a, PIB društva.

Zakon o zaštiti potrošača, takođe propisuje obavezu informisanja i pružanja neophodnih informacija putem sajta, od navođenja Vaših kontakt podataka, do drugih obaveštenja koji se tiču usluga ili proizvoda koje nudite.

Identična pravila važe i na teritoriji EU, gde su putem tri Direktive – the Consumer Rights Directive 2011/83/EU, the Unfair Commercial Practices Directive 2005/29/EC i Consumer ODR Regulation (EU) 524/2013 jasno definisane obavezne informacije koje moraju da se pruže potrošačima, odnosno korisnicima.

U cilju usklađivanja Vašeg postupanja sa navedenim propisima, putem Uslova korišćenja možete pružiti sve neophodne informacije i obaveštenja Vašim korisnicima.

Da li svaki sajt mora da ima Uslove korišćenja?

Za razliku od Politike privatnosti za sajt, koja je obavezan element svakog sajta, ne postoji propis koji od Vas zahteva da imate Uslove korišćenja sajta.

Dakle, što se tiče Politike privatnosti, nezavisno od toga da li je Vaš sajt namenjen samo domaćem tržištu ili ste orijentisani i na zemlje EU, prema domaćem Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, ali i prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka o ličnosti EU (tzv. GDPR), u obavezi ste da objavite jasnu i transparentnu Politiku privatnosti na Vaš sajt.

O posledicama propuštanja ove obaveze možete više saznati u tekstu 5 opasnih posledica nepoštovanja zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Takođe, ukoliko ste vlasnik privrednog društva u Srbiji, a putem svog sajta obrađujete podatke o ličnosti lica koje se nalaze u EU, možete pasti pod eksteritorijalnu primenu GDPR-a, kako smo to već objašnjavali. To znači da vam mogu pretiti i ozbiljne kazne za kršenje ovog akta u okviru prava EU.

Iako u pogledu obaveznog postavljanja Uslova korišćenja na sajt ne postoje izričite zakonske odredbe (niti na nivou Srbije, niti na nivou EU), to ne znači da Vam Uslovi korišćenja sajta nisu potrebni,  niti da je za Vaše poslovanje bolje da preskočite ovaj korak.

Da li su Uslovi korišćenja sajta obavezujući?

Ako ste se odlučili da uložite dodatan trud u svoje online poslovanje, i sačinili ste i objavili Uslove korišćenja svog sajta, dolazimo do ključnog koraka, a to je: kako da Uslovi korišćenja budu obavezujući za Vaše korisnike?

Ukoliko implementaciju Uslova korišćenja ne izvršite na pravilan način, sastavljanje Uslova korišćenja je bilo uzaludan posao i sve što ste definisali će ostati mrtvo slovo na papiru ekranu.

Kako bi Uslovi korišćenja bili pravno obavezujući, neophodno je da budu jasno predočeni korisniku, kao i da ispunjavaju određene kriterijume kako bi bili izvršivi i obavezujući.

Postoje dva načina da Vaše Uslove korišćenja učinite obavezujućim u odnosu na Vaše korisnike – clickwrap ugovori i browsewrap ugovori.

Clickwrap ugovor

Podrazumeva aktivnu radnju korisnika koji mora da klikne na dugme „Slažem se“ ili „Prihvatam“ da bi nastavio sa daljim korišćenjem ili upotrebom sajta. Korisnik ima izbor da se ne složi sa Uslovima korišćenja, ali tada više neće moći da koristi sajt, uslugu ili kupuje proizvod.

Browsewrap ugovor

Za razliku od prethodnog, clickwrap ugovora, browsewrap ugovor ne podrazumeva aktivnu radnju korisnika. Drugim rečima, korisnik će biti obavezan uslovima korišćenja samim nastavkom korišćenja sajta.

 

Na prvi pogled browsewrap ugovori će Vam delovati daleko primamljivije u odnosu na clickwrap jer nije potrebno da pribavite izričitu saglasnost korisnika, odnosno ne zahteva se aktivna radnja korisnika. Međutim, ako ste mislili da je dovoljno da u Uslovima korišćenja navedete da se korisnik saglašava sa Uslovima korišćenja nastavkom upotrebe sajta i da link do Uslova korišćenja „zakopate“ u footer stranice, to ne znači da će ugovor biti pravno obavezujući ili izvršiv u odnosu na korisnike.

Takođe, u prilog clickwrap ugovora ide brojna inostrana (američka i evropska) sudska praksa. Jedna od prvih presuda koja je utabala put clickwrap ugovorima i njihovoj izvršivosti je doneta još 1998. godine u SAD u predmetu Groff v. America Online, Inc.[1]

Međutim, u svakom konkretnom slučaju treba pažljivo razmotriti koja opcija je najpogodnija za Vaše Uslove korišćenja, uzimajući u obzir da clickwrap ugovori nisu uvek praktični. Pre svega, mislimo na situacije gde nema prostora da se traži saglasnost svakog korisnika koji pristupi sajtu. Osim toga, postoje i mešoviti slučajevi, kada sajtovi u istovremeno koriste i clickwrap i browsewrap ugovore. Zbog toga je neophodno pravilno implementirati Uslove korišćenja, te naći balans između najboljeg korisničkog iskustva i najvišeg stepena zaštite Vaših prava i interesa.

6 razloga zašto Vaš sajt treba da ima Uslove korišćenja

Nije važno da li je Vaš sajt samo prezentacioni, omogućava deljenje sadržaja, ili putem njega pružate određene usluge, ili vršite prodaju proizvoda, Uslovi korišćenja su podjednako važni i značajni za Vaš biznis iz najmanje sledećih 6 razloga:

1. Zaštita sadržaja

Prirodno je da, kao vlasnik sajta, želite da zaštitite sadržaj koji se na sajtu nalazi – počevši od Vašeg žiga, brenda, dizajna sajta, ali i druga prava intelektualne svojine koja Vam pripadaju. Upravo kroz Uslove korišćenja sajta možete zaštititi svoju intelektualnu svojinu i sprečiti bilo kakve zloupotrebe od strane korisnika sajta. Pod tim mislimo na neovlašćeno kopiranje i upotrebu Vašeg sadržaja, logoa, fotografija, tekstova i sl.

Saglašavajući se sa Vašim Uslovima korišćenja, korisnik se obavezuje da neće reprodukovati, distribuirati, prodavati, objavljivati ili emitovati bilo koji materijal pronađen na Vašem sajtu bez Vaše pismene saglasnosti.

Pored preventivnog dejstva, pravilnim definisanjem klauzule o intelektualnoj svojini obezbedićete zaštitu i u slučaju kršenja Vaših prava.

O zaštiti intelektualne svojine smo detaljnije pisali u blogovima 6 razloga zbog kojih je registracija žiga ključna za vaš biznis i Krađa intelektualne svojine sve češća – da li je vaša firma bezbedna?

2. Budite transparentni prema svojim korisnicima

Transparentnost je osnovni preduslov za izgradnju odnosa poverenja sa Vašim korisnicima.

Pored toga, kako Uslovi korišćenja predstavljaju ugovor između Vas i korisnika, od suštinskoj značaja je da korisnici razumeju koja su njihova prava i obaveze, da bi se uskladili, i eventualno uzdržali od određenog ponašanja. Dužni ste da svojim korisnicima pružite mogućnost da dobiju razumna obaveštenja o pravima i obavezama, odnosno priliku da se upoznaju sa sadržinom Vaših Uslova korišćenja. Ovo podrazumeva da Uslovi korišćenja moraju biti lako čitljivi, bez preterane upotrebe pravničke terminologije i stručnih izraza.

Takođe, pobrinite se da jasno definišete kome je sajt namenjen i da li postoje određena ograničenja u pogledu starosnog doba Vaših korisnika, kako biste zaštitili decu i maloletnike od sadržaja koji im nije namenjen.

Ukoliko Uslovi korišćenja ne ispunjavaju ove kriterijume, veoma teško ćete uspeti da zaštitite Vaša prava u slučaju potencijalnog spora sa korisnicima, a nadležni sud može doneti odluku da korisnici nisu bili obavešteni na razuman i transparentan način. To za rezultat može imati poništavanje bilo kakvog pravno dejstva Uslova korišćenja prema korisnicima.

ecommerce site terms and conditions

3. Sprečite zloupotrebe

Ukoliko će korisnici moći da postavljaju različit sadržaj na Vašem sajtu, od komentara, recenzija, fotografija, linkova, slanja poruka, korišćenja chat funkcije i slično, želećete da sprečite razne vrste zloupotreba, kao što su:

  • Neprimereni i neželjeni komentari,
  • Govor mržnje, uvrede,
  • Spamovanje,
  • Uznemiravanje drugih korisnika.

Propisivanjem jasnih pravila ponašanja, i posledica za njihovo nepoštovanje, sprečićete ili bar minimizovati navedene zloupotrebe,  i zaštititi i sebe i svoje korisnike.

Dakle, možete iskoristiti ovu priliku da obavestite korisnike o tome kakva ponašanja su apsolutno neprihvatljiva i šta nećete tolerisati na Vašem sajtu. U slučaju nepoštovanja pravila, morate obavestiti korisnike o merama koje ćete preduzeti radi daljeg sprečavanja kršenja odredbi Uslova korišćenja.

Na primer, možete predvideti da će korisnicima biti onemogućen pristup sajtu, ili deaktiviran korisnički nalog, ili prekid daljeg pružanja usluge i otkazivanje pretplate i sl.

4. Ograničite sopstvenu odgovornost

Još jedan razloga zbog čega su Vam potrebni Uslovi korišćenja sajta je i ograničenje Vaše odgovornosti za eventualne greške, informacije, sadržaj drugih korisnika ili trećih strana.

Dakle, putem Uslova korišćenja ćete se zaštiti od situacija u kojima ne možete ili ne trebate da snosite odgovornost prema Vašim korisnicima.

Neophodno je da postavite odgovarajući disclaimer i obavestite korisnike u kojim slučajevima je Vaša odgovornost potpuno isključena ili ograničena. Ovo je posebno važno u slučajevima kada na Vašem sajtu postoje linkovi ka drugim sajtovima (third-party website) ili reklamnim sadržajima, jer ćete želeti da isključite svoju odgovornost u odnosu na sadržaje dostupne na tim sajtovima, kao i kršenja prava korisnika koja učine vlasnici sajtova trećih strana.

5. Jasno definišite uslove plaćanja

Ukoliko na sajtu nudite usluge ili proizvode za koje se od korisnika zahteva plaćanje nakon pristanka na Uslove korišćenja, neophodno je precizno definisati uslove plaćanja na vašem sajtu.

Konkretno, ukoliko će korisnici putem sajta moći da se pretplate na određenu uslugu ili sadržaj, odnosno da plaćaju neku vrstu članarine, neophodno je da definišete cene, valutu, dodatne troškove uključujući i poreze, načine i metode plaćanja, politiku vraćanja uplata i dr.

Domaći Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o trgovini jasno propisuju ovu obavezu, a slične obaveze su definisane posebnim direktivama EU[2].

Pored toga, u Evropskoj uniji su dodatno regulisana pravila bezbednosti elektronskog plaćanja putem posebnih Direktiva[3] koje su poznate pod nazivima PSD1 i PSD2 i sa kojima ste dužni da se uskladite ukoliko ste orijentisani na tržište EU.

Najbolji način da definišete uslove i pravila plaćanja je upravo kroz Uslove korišćenja sajta. Kroz poseban i jasno izdvojen odeljak posvećen ovim pravilima, uredićete prava i obaveze Vaših korisnika, a u slučaju potencijalnog spora u vezi plaćanja, pravilno definisana odredba će Vam pružiti bolju zaštitu.

6. Definišite merodavno pravo i nadležnost za rešavanje sporova

Odredba o pravu koje će se primenjivati na Uslove korišćenja i nadležnost za rešavanje sporova je možda i najznačajnija odredba za Vas, posebno ukoliko je Vaš sajt namenjen korisnicima iz raznih zemalja, koje potencijalno mogu da dovedu do primene bilo kog prava na svetu.

Ako uzmemo za primer da je Vaša firma registrovana u Srbiji i da odatle poslujete, svakako da ćete želeti da se primenjuje srpsko pravo i da bilo koji spor rešava srpski sud ili arbitraža, kako biste izbegli bespotrebne troškove odlaska u drugu državu i plaćanja troškova stranih advokata radi tumačenja stranih propisa. Naravno, isti princip ćete želeti da primenite gde god da se nalazite – ako ste u Londonu, želećete primenu britanskog prava, u Kaliforniji kalifornijskog prava itd.

Sa rastom broja korisnika iz različitih država, povećavaju se i rizici po Vas ukoliko ne definišete merodavno pravo i način rešavanja sporova. Propuštanjem definisanja ove klauzule, potencijalno možete doći u situaciju da vodite jedan spor u Kini, jedan u Australiji, jedan u Španiji. Pored ogromnih troškova koje ćete morati da snosite i pre nego što sud odluči ko je u pravu, snosićete i ogroman rizik zbog nepoznavanja stranih propisa i potencijalno veoma strogih ili nepovoljnih pravila koja se mogu primeniti u odnosu na Vas.

Specifičnosti Uslova korišćenja sajta za e-commerce

ključnim stvarima koje morate da znate pre pokretanja e-prodavnice smo pisali u posebnom blogu.

Ipak, napominjemo da, s aspekta elektronske trgovine, pored svih gore navedenih razloga, pravilno definisanje Uslova korišćenja može biti i zakonska obaveza. Naime, prema propisima RS, svaka elektronska prodavnica je u obavezi da pruži odgovarajuće informacije korisnicima i kupcima. Neke od tih informacija možete dati kroz Opšte uslove poslovanja kojima definišete uslove kupovine (od načina poručivanja proizvoda, dostavljanja, cene, reklamacije, odustanka od kupovine, i sl.), ali pojedine odredbe je svakako adekvatnije definisati kroz posebne Uslove korišćenja.

Na primer, navođenje Vaših identifikacionih podataka, zaštita intelektualne svojine, načini ostavljanja komentara i recenzija za proizvode koje nudite, i slične stvari koje se odnose samo na sajt, svakako je bolje regulisati Uslovima korišćenja sajta. Ovo pre svega jer se Uslovi korišćenja odnose na svako lice koje pristupi elektronskoj prodavnici, nezavisno od toga da li je to lice zaista nešto i kupilo. Sa druge strane, Opšti uslovi poslovanja se prevashodno odnose na Vaše kupce i lica koja su zainteresovana za Vaše proizvode, dakle na uži krug lica.

Takođe, kako biste rasteretili Opšte uslove poslovanja i izbegli predugačke tekstove koji će umanjiti transparentnost i razumljivost načina na koji poslujete, preporuka je da elektronske prodavnice posebno regulišu Opšte uslove poslovanja i Uslove korišćenja sajta.

Šta može da se desi ako kopiram uslove korišćenja sa drugog sajta i postavim na svoj sajt

Ako ste naišli na sajt koji je po sadržini sličan Vašem i pomislili da je dobra ideja da prosto kopirate tuđe Uslove korišćenja i malo ih prilagodite za svoj sajt predlažemo Vam da odmah odustanete od te ideje. Koliko god Vam delovalo primamljivo i mislite da niko neće primetiti, nemojte podleći ovom iskušenju.

Prvo, kopiranje tuđeg sadržaja može predstavljati povredu tuđeg prava intelektualne svojine.

Prosta zamena reči, korišćenje sinonima ili menjanje reda reči u rečenici ne znači da ćete zaobići autorskopravnu zaštitu, odnosno da time nećete kršiti tuđa autorska prava. Isto važi i ukoliko ste preuzeli tuđe Uslove korišćenja i samo ih preveli sa stranog jezika.

Ukoliko povredite tuđe autorsko pravo, posledice mogu biti zaista ozbiljne. Pre svega, autor može pokrenuti parnični postupak protiv Vas i zahtevati naknadu štete koju ste mu prouzrokovali kršenjem njegovog prava intelektualne svojine. Važno je naglasiti da će autor imati pravo da zahteva kako stvarnu štetu, tako i izgubljenu dobit koju trpi usled povrede prava. Iznosi naknade štete u parničnim postupcima mogu dostići vrednost i od nekoliko desetina hiljada evra.

Pored toga, preti Vam i krivično gonjenje od strane autora, odnosno nosioca prava intelektualne svojine, a za ova krivična dela su u Republici Srbiji propisane kako novčane kazne, tako i kazna zatvora do čak 5 godina.

Drugo, vrlo je verovatno da nećete biti u mogućnosti da se zaista uskladite sa svim odredbama i obavezama koje su navedene u kopiranim uslovima korišćenja, ili neke odredbe neće biti primenljive za Vas, zbog čega nećete imati gotovo nikakvu zaštitu u slučaju spora sa korisnicima.

Sve ovo može dovesti do ozbiljnih problema sa korisnicima, koji će zbog nezadovoljstva ostavljati negativne komentare i recenzije kako na Vašem sajtu, tako i na raznim drugim forumima i platformama.

Na kraju, postoji i ogroman reputacioni rizik ukoliko se odlučite na ovaj korak, s obzirom da krađa tuđeg autorskog dela može ozbiljno da ugrozi Vaš ugled i reputaciju na tržištu. Sigurno je da Vas ni korisnici, ni saradnici, pa ni konkurenti neće shvatiti ozbiljno, jer ćete svojim ponašanjem pokazati da ne vodite računa ni o zaštiti svojih prava, ni o zaštiti tuđih.

 

Slični blogovi

4 min čitanja

Aleksandra Jaćimović

10/06/2019

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.