2 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

Direktiva EU o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu

08/04/2019

Nakon nekoliko godina intenzivnih debata i pregovora u vezi sa Direktivom EU o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu (u daljem tekstu: Direktiva EU o autorskim pravima), Evropski parlament je konačno odobrio Direktivu EU o autorskim pravima sa 384 glasova u korist Direktive.

Direktiva EU o autorskim pravima usvojena ja sa ciljem da se ograniči dosadašnji način na koji je sadržaj zaštićen autorskim pravom objavljivan na onlajn platformama i isto tako da se autorsko pravo prilagodi izazovima digitalnog doba u kojem živimo.

Međutim, nisu baš svi saglasni sa predloženim izmenama. Retko koja direktiva je privukla toliko pažnje šire društvene zajednice, uključujući korisnike društvenih mreža, akademske građane, kao i lidere u oblasti informatičkih tehnologija. Štaviše, prošlo je dosta vremena od kad je neka direktiva podelila članove Evropskog parlamenta na tako otvoren i žustar način.

Glavni razlog za tako žestoku podelu leži u uverenju protivnika Direktive koji tvrde da će Direktiva EU o autorskim pravima zauvek promeniti Internet kakvim ga mi danas poznajemo i koji je često nazivaju „mašinom za cenzurisanje”. Osim toga, rešenja predložena u ovoj Direktivi snažno utiču na interese internet giganata poput Gugla, Fejsbuka, Jutjuba i mnogih drugih. To je posledica činjenice da Direktiva EU o autorskim pravima daje prednost i pravičnu naknadu umetnicima i drugim stvaraocima sadržaja zaštićenog autorskim pravom. Internet platforme će biti u obavezi da ulažu ogromne sume novca sa ciljem prevencije povrede autorskih prava.

Najkontroverzniji deo Direktive EU o autorskim pravima svodi se na dva člana – član 11 i 13, koji su podstakli žustru raspravu između internet kompanija i imaoca prava na autorskopravnu zaštitu.

Član 11

Član 11 uvodi takozvani „porez na linkove” kako bi osigurao da izdavači novinskih publikacija budu pravno prepoznati kao imaoci autorskih prava.

Glavni pokretač ove izmene bila je činjenica da novine nemaju kontrolu nad svojim sadržajem, što su internet platforme iskorišćavale bez adekvatne naknade za izdavače. S obzirom na to, cilj ove odredbe je da natera medijske onlajn platform da od sada plaćaju za korišćenje linkova sa novinskih sajtova. Kako bi se ostvario taj cilj, novinskim izdavačima je dodeljeno dve godine autorskopravne zaštite njihovih dela.

Kritičari ističu da bi ovo rešenje moglo da stvori probleme čak i u slučajevima kada se koriste samo kratki delovi novinskih članaka, iako Direktiva EU o autorskim pravima sadrži i izuzetke od pravila koji se odnose na „legitimnu upotrebu sadržaja novinskih publikacija u nekomercijalne svrhe od strane individualnih korisnika”. Štaviše, upotreba pojedinačnih reči ili veoma kratkih delova teksta nije obuhvaćena ovim članom tako da nema mesta brizi. Međutim, i dalje se postavlja pitanje da li se neko sa velikim brojem pratilaca na društvenim mrežama može kvalifikovati kao nekomercijalno pravno lice? Evropski novinari su sada stekli moćno oružje kojim će ojačati svoju poziciju u večitoj borbi sa internet gigantima koji su besramno koristili njihov sadržaj bez ikakve naknade zauzvrat.

Član 13

Član 13 bio je predmet brojnih spekulacija još od trenutka čim je objavljen. Ovaj član deo je Direktive EU o autorskim pravima koji se bavi regulisanjem načina na koji onlajn portali za deljenje sadržaja treba da pristupe sadržaju koji je zaštićen autorskim pravima, kao što je npr. Jutjub. Cilj ovog člana je da preusmeri naknadu od internet giganata ka umetnicima i novinarima.

Gore navedeni član se primarno odnosi na sajtove koji korisnicima omogućavaju pristup „zaštićenim delima ili drugim sadržajima zaštićenim autorskim pravom”. Postoji još jedan uslov koji mora biti ispunjen kako bi se ovaj član primenjivao – internet kompanija mora biti dostupna na području Evropske unije duže od tri godine ili mora imati godišnji prihod preko 10 miliona evra.

U praksi, član 13 znači da će od sada sajtovi u slučaju kada koriste sadržaj zaštićen autorskim pravom morati da dobiju dozvolu od imaoca prava putem zaključivanja ugovora o licenci. Pre usvajanja Direktive EU o autorskim pravima, internet platforme poput Jutjuba nisu bile odgovorne za kršenje autorskih prava, već su samo bile u obavezi da uklone sporni sadržaj. Međutim, Direktiva EU o autorskim pravima prebacila je odgovornost za kršenje autorskih prava na internet platforme.

Novonastala odgovornost primoraće onlajn servise da filtriraju i proveravaju sadržaj koji objavljuju njihovi korisnici kako bi sprečili bilo kakvu povredu sadržaja zaštićenog autorskim pravom. S obzirom na činjenicu da se svakog minuta na Jutjubu objavi 400 sati video materijala, bilo bi nemoguće očekivati da se taj obim sadržaja obradi od strane čoveka. Što znači da će biti potrebno da se uvedu automatski sistemi koji će obavljati tu vrstu posla, iako neke manje kompanije neće biti u mogućnosti da priušte sebi takav izdatak. Štaviše, kritičari Direktive EU o autorskim pravima upozoravaju da su algoritmi skloni greškama, te da postoji mogućnost da se ukloni zakonito postavljen sadržaj.

U digitalno doba, kada skoro svako od nas koristi različite društvene mreže, mimovi i gifovi su nešto što je dobro poznato velikoj većini. Ovaj član unosi nejasnoće u pogledu budućnosti mimova i gifova, s obzirom na to da se oni kreiraju na osnovu scena iz filmova koje su zaštićene autorskim pravom. Protivnici tvrde da će iz tog razloga ovaj član imati poguban efekat na kreativnost. Međutim, Evropski parlament je posebno naglasio da su mimovi posebno izuzeti od primene ove Direktive, što znači da kreativci neće biti „oštećeni” ovim pravilom.

Isto tako je bitno naglasiti da član 3.1 predviđa obavezne izuzetke od pravila kako bi se izbegle negativne posledice po razvoj nauke. Drugim rečima, organizacije za istraživanje, kao i ustanove kulture, dobile su odobrenje za reprodukovanje i izvlačenje delova teksta, kako bi mogli da izvrše analizu podataka i teksta koji je neophodan za pisanje naučnih istraživanja.

Imajući u vidu gorenavedeno, jedan od najvećih izazova 21. veka je iskoreniti onlajn pirateriju i obezbediti imaocima prava adekvatnu naknadu za njihov trud i njihova dela. Jasno je da Direktiva EU o autorskim pravima predstavlja veliki korak unapred za sve stvaraoce. Ova Direktiva predstvlja mogućnost da se ispravi nepravda koja je omogućavala nekim kompanijama da profitiraju na štetu novinara i umetnika, a od čijeg posla ove kompanije zavise. Nadajmo se da će ove inovacije učiniti internet spremnim za sve izazove u budućnosti i da će postati mesto gde će svi korisnici moći da osete benefite ove svetske mreže.

Slični blogovi

2 min čitanja

Tijana Žunić Marić

30/03/2020

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.