Razvod braka u Srbiji – 12 najčešćih pitanja sa odgovorima

07.
Apr 2021.

Kontakt: Kristina Vuljaj

kako pokrenuti razvod braka, razvod braka u Srbiji,

Broj razvedenih brakova u Republici Srbiji povećava se iz godine u godinu. Statistika kaže da je 2019. godine razvedeno 10.899 brakova, što je 9% više u odnosu na prethodnu godinu.[1] Godina 2020. tek treba da pokaže svoje rezultate, ali sudeći po dosadašnjem „trendu“ rasta, a naročito imajući u vidu da je veći deo prošle godine protekao u jeku pandemije COVID-19, mediji su već nagađali da je stopa razvoda viša nego ikada ranije.

Izvesno je da je razvod braka psihički i emotivno iscrpan za oba partnera. Pored toga, pravni aspekt razvoda braka je za mnogo ljudi i dalje ispunjen nedoumicama. U daljem tekstu pronaći ćete pitanja naših klijenata sa kojima se najčešće susrećemo u praksi. Možda na našem spisku najčešćih pitanja pronađete i neko koje ste sami sebi već postavljali, ali niste pronašli odgovor.

1. Koji su načini za razvod braka u Srbiji i da li mora da postoji neki zakonom propisan razlog kako bi se brak razveo?

Porodični zakon Republike Srbije propisuje da razvod braka može biti sporazuman i po tužbi. U svakom slučaju, svaki supružnik ima pravo na razvod braka ako su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili ako se objektivno ne može ostvarivati zajednica života supružnika.

Dakle, sud neće odbiti da razvede brak samo zato što supružnik nije naveo konkretne okolnosti prestanka zajednice života. To je zato što sud ne utvrđuje na koji način su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni, niti koji je uzrok tome. Dakle, ne utvrđuje se ko je skrivio razvod braka, kao što je to nekada davno činjeno.

2. Da li postoji mogućnost sporazumnog razvoda braka pred javnim beležnikom?

Iako je ova mogućnost dugo najavljivana u medijima, Zakon o javnom beležništvu još uvek ne predviđa mogućnost razvoda braka na ovaj način. Dakle, sudovi su i dalje nadležni za razvod braka u Srbiji. Naime, radi se o sporazumu o podeli zajedničke imovine. Međutim, ukoliko supružnici već imaju zaključen predbračni ili bračni ugovor, kojim su pitanja podele imovine unapred regulisali,  sam postupak razvoda braka je neuporedivo jednostavniji i brži.

Pored ove aktuelnosti, u svetu je sve rasprostranjenija pojava online razvoda brakova. Ovo, takođe, još uvek nije predviđen način za razvod braka u Srbiji.

3. Kako da se razvedem ako ne znam gde živi moj supružnik?

razvod braka sklopljenog u inostranstvu, šta je potrebno za razvod braka u Srbiji

Nije redak slučaj da se supružnici rastanu, nakon čega se jedan od supružnika odseli u drugu državu, ili na drugu adresu, a da o tome ne obavesti drugog. U tom slučaju, često nije moguće uspešno dostaviti tužbu, a ni druge podneske licu čija adresa nije poznata, što je preduslov za nastavak postupka razvoda braka.

Zakon o parničnom postupku je za taj slučaj predvideo mogućnost postavljanja privremenog zastupnika.

Dakle, u slučaju da se ispostavi da je prebivalište ili boravište tuženog nepoznato, kao i u slučaju da se tuženi, koji nema punomoćnika nalazi u inostranstvu, a dostavljanje nije moglo da se izvrši, tuženom se može postaviti privremeni zastupnik za postupak razvoda braka.

Odgovor na ovo pitanje malo je kompleksniji. Prvi uslov za razvod braka zaključenog u inostranstvu je da je brak upisan u Matičnu knjigu venčanih u Republici Srbiji (dalje: „MKV“).

U slučaju da je brak upisan u MKV, prelazi se na sledeći uslov. Sud u Republici Srbiji biće nadležan za razvod braka:

  • ako tuženi ima prebivalište u Republici Srbiji, ili
  • ako su oba supružnika srpski državljani, bez obzira na to gde imaju prebivalište, ili
  • ako je tužilac srpski državljanin i ima prebivalište u Republici Srbiji, ili
  • ako je poslednje prebivalište supružnika u Republici Srbiji, a tužilac u vreme podnošenja tužbe ima prebivalište ili boravište u Republici Srbiji, ili
  • ako je tužilac srpski državljanin, a pravo države čiji bi sud bio nadležan za razvod braka ne predviđa mogućnost razvoda braka, ili
  • kad su supružnici strani državljani koji su imali poslednje zajedničko prebivalište u Republici Srbiji ili kad tužilac ima prebivalište u Republici Srbiji, ali samo ako tuženi pristaje da sudi sud u Republici Srbiji
  • ukoliko je tužilac domaći državljanin, a zakon zemlje, čiji bi sud inače bio nadležan, ne dopušta razvod braka, nadležnost može da zasnuje sud Republike Srbije

Imajte u vidu da, ukoliko je tuženi srpski državljanin i ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije, domaći sud je isključivo nadležan za razvod braka.

U slučaju da se tokom trajanja braka rodilo zajedničko dete koje je u trenutku razvoda braka maloletno, situacija je ipak malo drugačija. U tom slučaju bi najbolje bilo da se posavetujete sa advokatom specijalizovanim za porodično pravo.

Više o ovoj temi možete pročitati ovde.

5. Da li moram biti lično prisutan na ročištu za razvod braka ili nema potrebe za tim?

Ukoliko niste u mogućnosti da se lično pojavite na ročištu za sporazumni razvod braka, ili ne želite da se izlažete dodatnoj tenziji i neprijatnim osećanjima tom prilikom, možete specijalnim punomoćjem ovlastiti advokata koji će se pojaviti na tom ročištu umesto Vas.

Kada je reč o razvodu braka po tužbi, postoji mogućnost da će sud želeti da sasluša stranke na okolnosti razvoda braka, naročito ako tužba za razvod braka obuhvata i tužbu za samostalno vršenje roditeljskog prava. U tom slučaju, biće potrebno Vaše prisustvo na bar jednom ročištu.

6. Koliko dugo traje postupak za razvod braka u Srbiji?

koliko traje razvod braka po tuzbi, koliko traje sporazumni razvod,

Najbrži način za razvod braka je putem sporazuma. U najvećem broju slučajeva održava se samo jedno ročište nakon čega sud donosi svoju odluku.

Kada se brak razvodi po tužbi situacija je malo drugačija. U zavisnosti od kompleksnosti situacije, a najviše od drugih zahteva koji prate tužbu za razvod braka, postupak može da potraje i do 2 godine. Kako biste dobili bolju procenu, najbolje je da kontaktirate advokata za razvod braka i detaljnije iznesete okolnosti u vezi sa razvodom.

7. Suprug i ja želimo da se razvedemo. Da li moramo da se sporazumemo i oko deobe imovine?

Supružnici koji žele sporazumno da se razvedu, pored sporazuma o razvodu braka moraju da postignu i sporazum o deobi zajedničke imovine. U slučaju da nije moguće postići sporazum o deobi imovine, razvod se može razvesti po tužbi.

8. Tokom trajanja braka supruga i ja smo kupili dva stana koja su na njenom imenu. Da li i ja polažem pravo na tim stanovima?

podela imovine nakon razvoda,

Porodični zakon razlikuje posebnu i zajedničku imovinu supružnika. U načelu se smatra da sva imovina koja je stečena radom tokom trajanja braka predstavlja zajedničku imovinu supružnika, osim ukoliko supružnici prilikom sticanja konkretne stvari nisu zvanično dali drugačiju izjavu. Stoga, bez obzira na to čije ime stoji na ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti ili na izvodu iz Katastra nepokretnosti, smatraće se da su oba stana u zajedničkoj imovini supružnika.

Stoga, u slučaju da novac kojim je isplaćena kupoprodajna cena predstavlja posebnu imovinu supružnika, na primer, novac stečen pre braka,  smatraće se da su ovi stanovi prihod od te imovine, te će pripadati samo jednom supružniku. Ipak, ako je tokom trajanja braka došlo do uvećanja vrednosti tih stanova, drugi supružnik može imati pravo na potraživanje u novcu, odnosno pravo na udeo u toj imovini srazmerno svom doprinosu.

9. Supruga i ja smo se razveli u inostranstvu pre nekoliko godina. Ja sada želim da ponovo zaključim brak u Srbiji, ali ne mogu jer razvod braka nije upisan u Srbiji. Šta da radim?

Neretko ljudi koji emigiriraju u inostranstvo zaborave da prijave činjenicu razvoda braka u Republici Srbiji, te se kasnije sretnu sa poteškoćama kada žele da zaključe novi brak. Ipak, ovo ne predstavlja naročiti problem imajući u vidu da regulativa Republike Srbije poznaje postupak priznavanja strane sudske odluke.

Detaljnije informacije koji se odnose na vođenje ovog postupka možete da pročitate ovde.

10. Trpim fizičko i psihičko nasilje u braku, zbog čega želim da se razvedem. Koje su moje mogućnosti?

U slučaju da jedan od supružnika trpi bilo koji vid nasilja u porodici, protiv člana porodice koji vrši nasilje sud može odrediti jednu ili više mera zaštite od nasilja u porodici, kojom se privremeno zabranjuje ili ograničava održavanje ličnih odnosa sa drugim članom porodice. Porodični zakon je predvideo niz mera koje se mogu izreći, uz mogućnost produženja ovih mera dokle god postoji razlog za njihovo izricanje. Određivanje ovih mera moguće je tražiti prilikom podnošenja tužbe za razvod braka, kao i ranije.

Pored toga, usvojen je i poseban Zakon o sprečavanju nasilja u porodici koji omogućava izricanje hitnih mera ako se ustanovi da postoji neposredna opasnost od nasilja u porodici. U tom slučaju, policijski službenik može da izrekne jednu ili obe mere:

  • meru privremenog udaljenja učinioca iz stana, i
  • meru privremene zabrane učiniocu da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj.

Ove mere izriču se u trajanju od 48 časova, a mogu biti produžene odlukom suda tako da traju najviše 30 dana.

11. U braku sam i imamo jedno zajedničko maloletno dete. Želim da se razvedem i da dete živi sa mnom, ali sam trenutno nezaposlena i nemam nekretninu u kojoj bih mogla/mogao da živim. Da li će sud to dozvoliti?

how to divorce when you have children,

Sama činjenica da roditelj nije zaposlen nije dovoljna da sud donese odluku kojom će vršenje roditeljskog prava poveriti drugom roditelju. Sud prilikom odlučivanja u svakom trenutku ima u vidu najbolji interes deteta, te ukoliko postoje druge činjenice koje ukazuju da ste upravo Vi roditelj koji je podobniji za vršenje roditeljskog prava, tako će i presuditi, bez obzira na Vaš radni status.

Pored toga, Porodični zakon je predvideo još dve mogućnosti koje Vam mogu biti od pomoći. Reč je o zakonskom izdržavanju supružnika i o pravu stanovanja.

Naime, u slučaju da dete i roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo nemaju pravo svojine na useljivom stanu, može se konstituisati pravo stanovanja tog roditelja i deteta u stanu čiji je vlasnik drugi roditelj. Uslov je jedino da to ne predstavlja očiglednu nepravdu za roditelja koji bi bio dužan da se iseli iz svog stana.

Takođe, jedan supružnik može steći pravo na izdržavanje od drugog supružnika,  srazmerno njegovim mogućnostima, ukoliko nema dovoljno sredstava za izdržavanje, a nesposoban je za rad ili nezaposlen. Ovaj vid zakonskog izdržavanja je ograničen na period od 5 godina od razvoda braka, a samo izuzetno može da traje duže.

12. Koliko košta razvod braka u Srbiji?

Troškovi za razvod braka razlikuju se u slučaju sporazumnog razvoda braka i razvoda braka po tužbi.

Kada je reč o sporazumnom razvodu braka, sudska taksa za razvod braka u Srbiji iznosi ukupno 5.320,00 dinara koja se deli na pola. Dakle, svaki od supružnika plaća iznos od po 2.660,00 dinara.

Kada se brak razvodi po tužbi, uvek se plaćaju dve takse, čiji je ukupan iznos 5.320,00 dinara. U slučaju izjavljivanja žalbe, postoji mogućnost da taj iznos bude veći. Ovde je pitanje naknade troškova drugačije uređeno, tako da troškove može snositi samo tužilac ili tuženi, a moguće je i da troškove postupka snose zajednički.

Troškovi zastupanja advokata propisani su Advokatskom tarifom i takođe se razlikuju u slučaju kada brak razvodi sporazumno i po tužbi. Pored toga, ovi troškovi zavise i od dužine postupka i njegove kompleksnosti, te je za preciznije određivanje njihove visine potrebno da se konsultujete sa advokatom.

Bilo da je reč o proceduri ili samoj suštini, razvod braka sa sobom neizostavno povlači brojna pitanja na koja se odgovori retko mogu pronaći na jednom mestu. Stoga, nadamo se da smo Vam odgovorima na ova pitanja rasvetlili neke od nejasnoća i na taj način omogućili da što lakše prebrodite ovu fazu i uplovite u novo poglavlje Vašeg života.

[1] Republički zavod za statistiku Republike Srbije – saopštenje od 10.07.2020. – Zaključeni i razvedeni brakovi, 2019.

Najnovije:

NEWSLETTER

Budite u toku sa najvažnijim informacijama