2 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

Elektronska registracija preduzetnika

03/06/2024

Otvaranje firme uglavnom vezujemo za komplikovanu proceduru sa dosta papirologije, koja potencijalno iziskuje mnogo vremena. Imajući u vidu da živimo u svetu razvoja tehnologije i modernizacije, da li je zaista uvek tako?

Otvaranje preduzetničke radnje prilično je simplifikovan proces. Dodatna jednostavnost uvedena je sa elektronskim podnošenjem zahteva za registraciju preduzetnika, te je procedura olakšana.

Od početka 2018. godine uvedena je novina u pogledu postupka osnivanja kompanija. Cilj koji treba dosegnuti jeste razvoj sistema bez šalterskog funkcionisanja, a elektronska registracija preduzetnika je taj cilj i postigla. Fizička lica koja planiraju da osnuju preduzetničku radnju sada je mogu osnovati na brži i ekonomičniji način, iz svojih domova. Tokom 2018. i 2019. godine, izmenama Zakona o privrednim društvima omogućena je elektronska registracija prvo jednočlanog, a zatim i višečlanog društva sa ograničenom odgovornošću (DOO). Novina je doprinela olakšanju procesa osnivanja pravnih lica u Republici Srbiji, i kada su u pitanju komplikovanije vlasničke strukture..

Međutim, od 2023. godine, digitalizacija je prihvaćena u potpunosti. Zahtev za osnivanje predzetničke radnje može se samo i isključivo podneti elektronskim putem. Isti princip podnošenja registracione prijave usvojen je i za osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću, bez obzira na to da li je jednočlano, ili višečlano društvo.

 

Šta je potrebno za online registraciju preduzetnika?

Da biste na ovaj način mogli da podnesete registracionu prijavu, potrebno je da kreirate korisnički nalog u Sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika, koji vodi Agencija za privredne registre (dalje: APR). Nakon kreiranja naloga moći ćete pristupiti portalu gde se nalazi obrazac registracione prijave za osnivanje preduzetnika. Takođe, potrebno je da posedujete platnu karticu poput Visa ili Master Card, jer će se zahtev smatrati podnetim, tek kada se administrativna taksa plati putem kartice.

Pored mogućnosti podnošenja prijave za osnivanje, preduzetnicima je dozvoljeno da podnesu registracione prijave i za promenu podataka (kao što je na primer promena adrese sedišta), ali i za brisanje entiteta.

Poslednji uslov, ali svakako krucijalan, da biste mogli da otvorite preduzetničku radnju na ovaj način, jeste da posedujete kvalifikovani elektronski sertifikat. Bitno je napomenuti da nosilac kvalifikovanog elektronskog sertifikata, kojim se pristupa nalogu i overava neophodna dokumentacija uz prijavu, mora biti isti kao onaj kojim se registraciona prijava potpisuje..

Nakon obrade predmeta, APR komunicira elektronskim putem. Rešenje o usvajanju, ili odbijanju prijave za osnivanje preduzetnika, dostavlja se na zvaničnu e-mail adresu koju će preduzetnik da registruje kao e-mail adresu u poslovanju. Rešenje APR-a sadrži kvalifikovani elektronski potpis registratora, i snabdeveno je vremenskim žigom.

Ovim se završava postupak registracije, i sve što preostaje novoosnovanom preduzetniku jeste da otpočne sa obavljanjem pretežne delatnosti za koju se opredelio.

Iako je Rešenje o osnivanju preduzetničke radnje u formi elektronskog dokumenta, banke, državni organi kao i ostale institucije ne smeju da odbiju prihvatanje dokumenata u elektronskoj formi. Naravno, na zahtev preduzetnika, može se pribaviti i prepis rešenja u papirnoj formi, ali je to vrsta usluge koju APR dodatno naplaćuje.

Dodatna pogodnost za preduzetnike jeste i elektronska mogućnost automatske overe zdravstvenih knjižica.

Naime, automatsko overavanje zdravstvenih kartica, koje je prvobitno uvedeno  u naš sistem, obuhvatala je samo određeni broj osiguranika. Lica koja su elektronskim putem mogla da overavaju zdravstvene knjižice su zaposleni i članovi njihovih porodica, deca do 18, odnosno najviše 26 godina ukoliko se školuju, pripadnici romske nacionalne zajednice, monasi i monahinje, i žrtve nasilja.

Krajem februara 2018. godine, ova mogućnost proširena je i na preostale kategorije osiguranih lica među kojima su i preduzetnici.

Overa zdravstvenih kartica na ovaj način omogućena je osiguranicima koji redovno izmiruju svoje doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje. Poreska uprava direktno dostavlja Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje ovaj podatak. Samim tim, izbegava se nepotrebno čekanje na šalterima, i podnošenje zahteva za izdavanje uverenja.

Korisnici zdravstvenog osiguranja biće u prilici da provere da li su im kartice overene na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Informacije koje je potrebno uneti jesu broj kartice zdravstvenog osiguranja, kao i lični broj osiguranika. Pokretanjem pretrage na osnovu unetih podataka, informacija o važenju overene knjižice je odmah dostupna.

Slični blogovi

2 min čitanja

Zunic Law

07/08/2020

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.