ELEKTRONSKA REGISTRACIJA PREDUZETNIKA

otvaranje firme online

Otvaranje firme uglavnom vezujemo za zamornu i komplikovanu proceduru sa dosta papirologije, koja nam potencijalno moze oduzeti mnogo vremena. Ali da li je zaista uvek tako?

Otvaranje preduzetničke radnje je prilično jednostavan proces, koji je uvođenjem elektronske registracije preduzetnika dodatno olakšan i pojednostavljen.

Od početka ove godine uvedena je jedna novina, koja za cilj ima uvođenje i razvoj sistema bez šalterskog funkcionisanja, a to je elektronska registracija preduzetnika. Preduzetnici sada mogu osnovati agenciju na brži i ekonomičniji način iz svojih domova. Pored uštede vremena, preduzetnici štede i novac, jer naknada za registraciju umesto 1.500,00 dinara, koliko inače iznosi naknada, za elektronsku prijavu iznosi 1.000,00 dinara.

To je dobar korak u digitalizaciji postupka otvaranja firmi, uzimajući u obzir da je i prema pripremljenom Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima predviđeno uvođenje elektronske registracije i za osnivanje privrednih društava koja će, za jednočlana društva sa ograničenom odgovornošću (doo), početi odmah posle stupanja ovog Zakona na snagu.

Šta je potrebno za online registraciju preduzetnika?

Da biste na ovaj način mogli da podnesete registracionu prijavu potrebno je da kreirate korisnički nalog u Sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika APR-a. Nakon kreiranja naloga moći ćete pristupiti portalu gde se nalazi obrazac e-prijave za registraciju. Takođe, potrebno je da posedujete platnu karticu poput Vise ili Master Card kojem ćete moći izvršiti elektronsko plaćanje.

Poslednji uslov da biste mogli da otvorite firmu na ovaj način je da posedujete kvalifikovani elektronski sertifikat kako biste mogli preko računara da potpišete registracionu prijavu kvalifikovanim elektronskim potpisom. Za to je potrebno da imate na svom računaru elektronski čitač kartica.

APR šalje na e-mail podnosiocu prijave i registrovanom preduzetniku, ako se radi o različitim osobama, rešenje o registraciji, koje je potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisaom registratora i snabdeveno vremenskim žigom.

Ovim se završava postupak registracije i sve što preostaje novoosnovanom preduzetniku jeste da otpočne sa obavljanjem delatnosti za koju se opredelio.

Od kraja februara i preduzetnicima je omogućena automatska overa zdravstvenih knjižica.

Još jedan korak u digitalizaciji državne administracije predstavlja automatsko overavanje zdravstvenih kartica, koje je uvedeno u oktobru prošle godine za zaposlene i članove njihovih porodica, decu do 18, odnosno najviše 26 godina ukoliko se školuju, Rome, monahe i monahinje i žrtve nasilja.

Krajem februara, ova mogućnost proširena je i na preostale kategorije osiguranih lica među kojima su i preduzetnici.

Overa zdravstvenih kartica na ovaj način omogućena je osiguranicima koji redovno izmiruju svoje doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje. Poreska uprava direktno dostavlja Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje ovaj podatak, bez potrebe za čekanjem na šalterima, podnošenja zahteva za izdavanje uverenja i gubitka vremena na celu ovu proceduru.

Korisnici zdravstvenog osiguranja biće u prilici da provere da li su im kartice overene na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a izvršena overa biće dostupna na sajtu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, u sekciji ePrijava.

Najnovije:

NEWSLETTER

Budite u toku sa najvažnijim informacijama