thumbnail_Logo_4_vectorized
2 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

Elektronska registracija preduzetnika

06/06/2022

Otvaranje firme uglavnom vezujemo za zamornu i komplikovanu proceduru sa dosta papirologije, koja nam potencijalno može oduzeti mnogo vremena. Ali da li je zaista uvek tako?

Otvaranje preduzetničke radnje je prilično jednostavan proces, koji je uvođenjem elektronske registracije preduzetnika dodatno olakšan i pojednostavljen.

Od početka 2018. godine uvedena je jedna novina, koja za cilj ima uvođenje i razvoj sistema bez šalterskog funkcionisanja, a to je elektronska registracija preduzetnika. Preduzetnici sada mogu osnovati agenciju na brži i ekonomičniji način iz svojih domova. Pored uštede vremena, preduzetnici štede i novac, jer naknada za registraciju umesto 1.500,00 dinara, koliko inače iznosi naknada, za elektronsku prijavu iznosi 1.000,00 dinara.

Tokom 2018. I 2019. godine, izmenama Zakona o privrednim društvima omogućena je elektronska registracija prvo jednočlanog, a zatim I višečlanog društva sa ograničenom odgovornošću (DOO), čime je postupak osnivanja firmi u znatoj meri olakšan.

Šta je potrebno za online registraciju preduzetnika?

Da biste na ovaj način mogli da podnesete registracionu prijavu, potrebno je da kreirate korisnički nalog u Sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika APR-a. Nakon kreiranja naloga moći ćete pristupiti portalu gde se nalazi obrazac e-prijave za registraciju. Takođe, potrebno je da posedujete platnu karticu poput Vise ili Master Card kojem ćete moći izvršiti elektronsko plaćanje.

Poslednji uslov da biste mogli da otvorite firmu na ovaj način je da posedujete kvalifikovani elektronski sertifikat kako biste mogli preko računara da potpišete registracionu prijavu kvalifikovanim elektronskim potpisom. Za to je potrebno da imate na svom računaru elektronski čitač kartica.

APR šalje na e-mail podnosiocu prijave i registrovanom preduzetniku, ako se radi o različitim osobama, rešenje o registraciji, koje je potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom registratora i snabdeveno vremenskim žigom.

Iako je Rešenje o osnivanju preduzetničke radnje u formi elektronskog dokumenta, banke, državni organi I ostale institucije moraju ne smeju da odbiju primenu dokumenata u elektronskoj formi.

Ovim se završava postupak registracije i sve što preostaje novoosnovanom preduzetniku jeste da otpočne sa obavljanjem delatnosti za koju se opredelio.

Od kraja februara 2018. godine i preduzetnicima je omogućena automatska overa zdravstvenih knjižica.

Još jedan korak u digitalizaciji državne administracije predstavlja automatsko overavanje zdravstvenih kartica, koje je uvedeno u oktobru 2017. godine za zaposlene i članove njihovih porodica, decu do 18, odnosno najviše 26 godina ukoliko se školuju, Rome, monahe i monahinje i žrtve nasilja.

Krajem februara 2018. godine, ova mogućnost proširena je i na preostale kategorije osiguranih lica među kojima su i preduzetnici.

Overa zdravstvenih kartica na ovaj način omogućena je osiguranicima koji redovno izmiruju svoje doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje. Poreska uprava direktno dostavlja Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje ovaj podatak, bez potrebe za čekanjem na šalterima, podnošenja zahteva za izdavanje uverenja i gubitka vremena na celu ovu proceduru.

Korisnici zdravstvenog osiguranja biće u prilici da provere da li su im kartice overene na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a izvršena overa biće dostupna na sajtu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, u sekciji ePrijava.

Slični blogovi

1 min čitanja

Zunic Law

21/03/2023

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.