thumbnail_Logo_4_vectorized
2 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

COVID-19 i otkazivanje događaja: Ne morate da potvrdite svoj dolazak

30/03/2020

Šta je to dovoljno moćno da otkaže Olimpijske igre, odloži NBA sezonu i NASCAR trke, dovede do obustave rada Brodveja, zatvori Luvr i otkaže Kanski filmski festival, kao i Evrosong? To su samo neki od događaja koji su otkazani zbog jednog jedinog – Koronavirusa.

Bezbroj koncerata, predstava, sportskih i drugih javnih događaja otkazano je i u Srbiji, u skladu sa uvedenim državnim merama koje ograničavaju slobodu kretanja i slobodu okupljanja građana.

Otkazivanje takvih događaja može prouzrokovati značajne gubitke kompanijama, uključujući organizatore, domaćine, učesnike, sponzore i medijske kuće, koje su angažovane u pripremi događaja od kog bi u suprotnom profitirale.

Organizatori događaja, čije je održavanje i dalje neizvesno, u nedoumici su da li da ga odlože ili otkažu ili pak da nastave dalje sa planom.

Pređimo zajedno osnovna pitanja, kako bismo Vas rešili nedoumica.

Šta je sa onim čuvenim NIKADA NE ODUSTAJ?

Imate li izbora, osim da otkažete planirani događaj?

Ako ste planirali događaj u Srbiji u skorašnjem periodu, odnosno za vreme važenja privremenih mera koje ograničavaju pravo okupljanja građana, bitno je da znate sledeće:

U Srbiji su posebnom Naredbom zabranjena javna okupljanja na celoj teritoriji države, na javnim mestima u zatvorenim prostorima – kada se istovremeno okuplja više od pet lica.

Takođe, posebnom Uredbom zabranjeno je sazivanje i održavanje zborova i svih drugih okupljanja građana na otvorenom prostoru. Dakle, najbolje bi bilo da odložite konkretan događaj, ako je isti odloživ, a u suprotnom, trebalo bi da ga otkažete, imajući u vidu zaprećene prekršajne i krivične kazne u slučaju postupanja protivno navedenim merama.

Ako je događaj planiran u inostranstvu, savetujemo Vam da proverite da li je u državi održavanja događaja doneta odluka koja ograničava okupljanja građana i da postupite u skladu sa njom na vreme, u cilju smanjenja gubitaka.

Ako odložite ili otkažete događaj, vrlo je verovatno da ćete time povrediti ugovornu obavezu prema strani koja je takođe učestvovala u organizaciji događaja.

U tom slučaju, pregled odredbi konkretnog ugovora je krucijalan za Vaš sledeći korak.

Analiza ugovora

Prvi korak je da u ugovoru proverite sledeće:

Da li ugovor sadrži klauzulu više sile? (više o ovoj klauzuli, kao i šta ona predstavlja možete saznati u našem blogu COVID-19 i ugovori: Evo zašto ćete ih čitati pažljivije nakon pandemije).

  • Ako je ne sadrži, u tom slučaju primeniće se relevantne odredbe merodavnog prava o višoj sili. Ako je sprsko pravo merodavno, ono predviđa da se dužnik oslobađa odgovornosti za štetu, ako dokaže da nije mogao da ispuni svoju obavezu, odnosno da je zakasnio sa ispunjenjem obaveze zbog okolnosti nastalih posle zaključenja ugovora koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći.

Ako je merodavno pravo neke druge države, savetujemo Vam da proverite relevantne odredbe tog zakonodavstva, kako biste saznali koje posledice Vam sleduju usled otkazivanja događaja.

Takođe, zapamtite da predvidite klauzulu više sile u svojim budućim ugovorima, s obzirom da ona može biti od značaja iznenada, baš kao i okolnosti koje je definišu. Na taj način možete odrediti koje će se okolnosti smatrati višom silom i koje će posledice ona uzrokovati u Vašem ugovornom odnosu. Uvek je lakše igrati prema pravilima koja sami osmilite, nego prema onima koje Vam neko drugi nametne.

  • Ako je sadrži, proverite sledeće:

Da li je epidemija predviđena kao oblik više sile?

  • Ako jeste, pogledajte da li Vas aktuelna epidemija oslobađa obaveze izvršenja ugovorne obaveze ili Vam bar ograničava odgovornost za njeno neizvršenje?
  • Ako nije, znajte da klauzula više sile često generalno određuje okolnosti koje se pod nju mogu podvesti, zato proverite da li se slučaj epidemije može smatrati višom silom u tom smislu. Uglavnom postoji takva mogućnost, tako da je naredni korak da proverite do kojih zakonskih ili ugovornih posledica ona vodi. I to bi bio kraj našeg puta – stigli smo do konačne destinacije – posledica otkazivanja događaja.

Budite dovoljno pažljivi i vidite da li je predviđena i posebna obaveza informisanja druge ugovorne strane o nemogućnosti ispunjenja ugovorne obaveze (otkazivanje događaja) u određenom vremenskom roku, kao uslov za oslobađanje od obaveze.

I samo još jedna napomena za kraj analize: ugovorna strana koja tvrdi da se desila okolnost koja predstavlja višu silu, često mora da dokaže da je preduzela razumne korake u cilju ublažavanja ili izbegavanja njenih efekata. Na primer: da li ste razmotrili da li bi događaj mogao da bude odložen, redukovan u svom obimu ili održan uz dodatne mere obezbeđenja? Ako je uvedena mera zabrane okupljanja, svakako da nemate drugu alternativu, osim da se događaj održi online.

Možda Vam deluju komplikovano, međutim, niko ne očekuje od Vas da znate ova pravna pravila. Ako ste već u ovakvoj situaciji, imajući u vidu moguće posledice, bilo bi najbolje da se konsultujete sa advokatom.

Finansijske poteškoće

Najvažnija posledica otkazivanja događaja je finansijske prirode, i to u vidu:

  • izgubljenog uloženog kapitala i
  • zakonskih ili ugovornih obaveza (ako viša sila ne oslobađa ili bar ne vodi ograničenju Vaše odgovornosti), kao što je odgovornost za štetu zbog neispunjenja ugovorne obaveze ili ugovorna kazna.

Vaša reputacija takođe može posredno uticati na Vaše finansije. Uzimajući u obzir javno zdravlje, imajte to u vidu prilikom odlučivanja o otkazivanju događaja.

Još jedna potencijalna finansijska poteškoća je da se sa zahtevima učesnika, dobavljača, sponzora, medija i drugih kompanija u vezi sa otkazanim događajem suočite pred sudijom, imajući u vidu troškove koje nosi sudski postupak. S obzirom na zakonsku mogućnost da svi oni podnesu tužbu protiv Vas kao suparničari, to dodatno otežava Vašu poziciju.

Zbog svega navedenog važno je na vreme proceniti rizik potraživanja, razviti pravnu strategiju i razmisliti o potencijalnim nagodbama.

Činjenica da imate osiguranje bi znatno olakšala Vaš finansijski položaj. Bitno je da razmotrite koja polisa osiguranja može pokriti gubitke usled otkazivanja događaja, bilo kao posebna polisa ili, češće, kao deo neke druge polise osiguranja.

Mnoge vrste neživotnog osiguranja štite očekivani profit budućeg događaja, a pored toga i troškove organizovanja događaja. Primer za to su osiguranje filmskih kompanija u slučaju prekida procesa snimanja filma izazvanog iznenadnim okolnostima, kao i osiguranje pravnih lica od nemogućnosti obavljanja poslovanja usled požara ili neke druge opasnosti. Zato proverite da li Vaša polisa pokriva slučaj nemogućnosti ispunjenja obaveze usled epidemije.

Za ugovor važi da je zakon za ugovorne strane, a pošto otkazivanjem planiranog događaja najverovatnije kršite više od jednog zakona, součite se sa ovim sada, zarad,  kao što smo rekli, svojih finansija i reputacije. Dok Vas danas sa svih strana savetuju da ostanete kod kuće na sigurnom, mi Vas, uz to, savetujemo i da budete u sigurnim rukama.

Slični blogovi

4 min čitanja

Jelena Đukanović

13/06/2022

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.