Povratak zaposlenih na radna mesta – nove obaveze poslodavaca?

Nakon što je vanredno stanje u Republici Srbiji ukinuto, neki poslodavci se odlučuju da se zaposleni vrate na svoja radna mesta, dok drugi nastavljaju sa radom od kuće. Šta svaka od ovih odluka nosi sa sobom sa pravnog aspekta?

20.
Maj 2020

Zajedno sa vanrednim stanjem, Uredba o organizaciji rada poslodavca za vreme vanrednog stanja, koja je pružala delimične odgovore poslodavcima u promenjenim okolnostima, prestala je da važi. Sada, iznova na nesigurnom tlu, poslodavci treba da znaju koje su njihove obaveze, a u isto vreme koja su prava zaposlenih.

Uredba je predviđala obavezu poslodavaca da omoguće svojim zaposlenim rad od kuće na svim radnim mestima na kojima je moguće organizovati rad na taj način. Nakon Uredbe, prestala je da važi ova obaveza, i ostavila poslodavce u nedoumici – da li da vratim zaposlene u svoje prostorije ili je i dalje najbolje da nastave rad od kuće?

AKO SU ZAPOSLENI NASTAVILI DA RADE OD KUĆE

Uredba je predviđala i olakšan način upućivanja zaposlenih na rad od kuće – donošenjem pojedinačnih rešenja poslodavca za svakog zaposlenog, bez potrebe da se zaključi aneks ugovora o radu, kako to Zakon o radu nalaže. Jednom prostom formom, pozivajući se na konkretnu Uredbu, poslodavci su bili u poziciji da sačuvaju zdravlje svojih zaposlenih, nastave obavljanje poslovanja i uz to poštuju pravne norme.

Sada, bez Uredbe, vraćaju se generalne odredbe Zakona o radu i obavezno donošenje aneksa ugovora o radu, po osnovu premeštaja u drugo mesto rada kod istog poslodavca. Zakon o radu predviđa i obavezno obaveštenje uz aneks ugovora o radu sa razlozima izmene ugovora, rokom za izjašnjenje zaposlenog i pravnim posledicama u slučaju nepotpisivanja aneksa ugovora.

Situacija je otežana i činjenicom da je rešenje iz Uredbe jednostran pravni akt poslodavca, dok je za aneks potrebna saglasnost volja poslodavca i zaposlenog.

AKO SE ZAPOSLENI VRAĆAJU NA RADNA MESTA

Podsećamo Vas da se uvek setite i opštih obaveza koje imate prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu:

Dužni ste da obezbedite zaposlenom rad na radnom mestu i u radnoj okolini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu. U suprotnom, zaposleni mogu odbiti da rade, bez ikakvih posledica na svoj radni angažman.

Ali, trenutna epidemija nosi i dodatne obaveze. Instrukcije date od strane Kriznog štaba, a koje se odnose na organizaciju rada, radnih aktivnosti i radnih mesta date u cilju obezbeđenja sigurnosti zaposlenih i korisnika usluga, kupaca i drugih lica koje ulaze u poslovne prostorije, mogu biti veoma korisne.

OBAVEZE ZA SVE POSLODAVCE

Kao poslodavac, trebalo bi da obezbedite:

 • fizičku udaljenost između zaposlenih, tj. organizaciju radnih aktivnosti i radnog prostora na takav način da se izbegne neposredan kontakt među ljudima kad god priroda posla to dopušta,
 • dezinfekciju prostorija, poda, nameštaja, mašina, alata i uređaja za rad nakon pružanja usluge svakom korisniku,
 • zamenu korišćene papirne, plastične ili platnene galanterije,
 • obaveznu upotrebu lične zaštitne opreme, tj. maske i rukavice,
 • obavezna dezinfekcija ruku i obuće svih osoba koje uđu u poslovne prostorije,
 • često provetravanje svih prostorija,
 • redovnu dezinfekciju svih zajedničkih i higijenskih prostorija,
 • u slučaju sumnje da neko ima simptome zarazne bolesti, odgovorno lice privrednog subjekta je dužno da ga bez odlaganja ukloni iz radnog prostora, uz preporuku da se odmah obrati nadležnoj zdravstvenoj ustanovi i
 • sve ostale mere koje se mogu primeniti bez ometanja procesa rada, tj. proizvodnje, uz obezbeđivanje sigurnosti svih lica.

Pored toga, znajte da je Odluka o proglašenju bolesti COVID-19 i njene odredbe kojima su svi građani obavezani na poštovanje Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o javnom zdravlju, kao i drugih mera koje priroda te bolesti nalaže i dalje na snazi.

Ipak, to nije sve. U narednom periodu se očekuje da se usvoji nova Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad, koja treba da otkloni pravnu nesigurnost za poslodavce, ali i da nametne nove obaveze.

Više o ovoj Uredbi možete videti u daljem tekstu.

OBAVEZE ZA POSLODAVCE IZ POJEDINIH SEKTORA

Uz instrukcije date svim poslodavcima, neki poslodavci su primili još preciznija uputstva.

Poslodavci koji se bave prodajom robe ili pružanjem usluga u tržnim centrima i sličnim objektima u kojima se obavljaju aktivnosti iz oblasti trgovine na malo, uključujući prodaju robe i usluga u prodavnicama u koje se ulazi iz većeg zatvorenog prostora, dužni su da, u odnosu prema zaposlenima i korisnicima usluga, primene sledeće preventivne mere:

 • organizovanje procesa rada koji obezbeđuje ograničen broj ljudi u prostoru,
 • održavanje fizičke udaljenosti ili udaljenosti između dve osobe od najmanje dva metra,
 • pružanje usluga uz korišćenje staklenih, plastičnih ili sličnih barijera,
 • obaveznu dezinfekciju prostorija i poda, nameštaja, mašina, alata i uređaja za rad posle svake usluge korisniku,
 • obaveznu upotrebu zaštitne opreme, tj. maski od strane zaposlenih i korisnika usluga i
 • obavezno donošenje posebnog plana za sprovođenje mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika, koji se donosi u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Ako spadate u kategoriju poslodavaca koji pružaju usluge nege, održavanja i ulepšavanja lica i tela, gde je priroda aktivnosti pružanja usluge takva da zahteva i bliski kontakt dobavljača i korisnika usluge, kao i korisnika usluga međusobno, morate:

 • primeniti sve preventivne mere u vezi sa sprečavanjem širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvanih virusom SARS-CoV-2, koje obezbeđuju sigurnost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga, i
 • doneti poseban plan za sprovođenje mera, kao sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Posebne obaveze predviđene su i za poslodavce u fitnes klubovima i teretanama:

 • Pravila ponašanja za zaposlene i korisnike usluga kluba, kao i Pravilnik o ponašanju zaposlenih i korisnika fitnes klubova o bezbednoj upotrebi opreme i rekvizita Udruženja za rekreaciju i fitnes moraju biti istaknuti.
 • Na ulazu u klub mora biti postavljena barijera.
 • Na početku i na kraju radnog dana provetravajte sve prostorije i dezinfikujte sve radne površine, opremu, uređaje i drugu opremu za vežbanje, kao i pod. Tokom radnog dana sve prostorije treba provetravati što je češće moguće.
 • Pri svakom ulasku zaposlenih ili korisnika usluga, dezinfekcija ruku mora biti izvedena preparatom na bazi 70% alkohola.
 • Svi zaposleni moraju da nose ličnu zaštitnu opremu, tj. zaštitnu masku i zaštitne rukavice tokom radnog vremena.
 • Korisnici usluga moraju koristiti svoje peškire i druge predmete za ličnu higijenu.
 • Korisnici usluga moraju unapred zakazati korišćenje usluga kluba putem telefona ili mejla.
 • Upotreba zajedničkih pomoćnih prostorija, kao što su kuhinje, svlačionice, tuševi, moguća je samo ako postoji mogućnost dezinfekcije sobe nakon svake upotrebe.
 • Raspored opreme, uređaja i druge opreme za obuku, tj. organizacija obuke mora biti takva da u svakom trenutku postoji fizička udaljenost između polaznika od najmanje dva metra (10 kvadratnih metara po polazniku).
 • Oprema, uređaji i oprema za vežbanje moraju se dezinfikovati nakon svake upotrebe.
 • U slučaju sumnje da bilo koji od zaposlenih ima simptome zarazne bolesti COVID-19 (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha i otežano disanje), odgovorna osoba kluba dužna je da udalji zaposlenog iz klupskih prostorija bez odlaganja, uz preporuku da se odmah obrati nadležnom domu zdravlja.
 • U slučaju da bilo koji od korisnika usluga ima simptome zarazne bolesti COVID-19, zaposleni i/ili odgovorna osoba kluba dužni su da upozore korisnika i da ga zamole da napusti prostorije kluba, uz preporuku da odmah kontaktira nadležni dom zdravlja.

NOVA UREDBA O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD

Trenutno je u pripremi posebna Uredba čiji je cilj da svim poslodavcima obezbedi siguran teren, dakle definitivna pravna pravila koja će se primenjivati u trenutnoj situaciji izazvanoj Korona virusom.
Mnoge odredbe nove Uredbe o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje i širenje zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 su zapale za oko stručnoj javnosti i bile predmet kritike, što je verovatno razlog što Uredba i dalje nije usvojena.

Predstavljamo Vam pojedine problematične odredbe buduće Uredbe:

1. OBAVEZA MERENJA TEMPERATURE ZAPOSLENIH I POSETILACA, ODNOSNO KUPACA PRI ULASKU U PROSTORIJE POSLODAVCA.

Problem: Imajući u vidu da će se Uredba primenjivati na sve poslodavce na teritoriji Republike Srbije, lako je zamisliti ljude u dugačkim redovima ispred prostorija poslodavca, u međusobnom kontaktu, izlažući se većem riziku od zaraze dok čekaju, a istovremeno usporavajući poslovanje.

*Dodatni problem: Zaštita podataka o ličnosti, uzimajući u obzir da je podatak o zdravstvenom stanju posebna vrsta podatka o ličnosti, čija obrada je zabranjena osim u izuzetnim slučajevima.

2. OBAVEZA GAŠENJA KLIMA UREĐAJA ILI SMANJIVANJE RADA KLIMA UREĐAJA U PROSTORIJAMA POSLODAVCA.

Problem: Dosta zgrada u kojima su prostorije poslodavca nema prozore koji mogu da se otvore.

*Dodatni problem: Letnji meseci stižu i klima uređaji će biti neophodni za normalno odvijanje procesa rada.

3. ZABRANA PORUČIVANJA DOSTAVE HRANE U PROSTORIJE POSLODAVCA.

Problem: Šta je sa onim zaposlenima koji nemaju restorane i prodavnice blizu svog radnog mesta?

*Dodatni problem: Izlaskom iz prostorija poslodavca za vreme pauze u toku radnog vremena, zaposleni će se ponovo međusobno susretati i tako izlagati većem riziku od infekcije.

Uzimajući u obzir ove, pored ostalih problematičnih odredbi predloga Uredbe, nadamo se da će biti izmenjene i prilagođene stvarnoj situaciji, pre stupanja na snagu.

Međutim, s obzirom da je od ukidanja vanrednog stanja prošlo mesec dana, osnovano je zapitati se da li će uopšte nova Uredba biti usvojena, ili su opšta pravila dovoljna za obezbeđenje kako pravne, tako i zdravstvene sigurnosti poslodavaca, zaposlenih i klijenata?

Dok ne dobijemo odgovor na ovo pitanje, trebalo bi postupati po opštim pravilima, ali i po instrukcijama i uputstvima, bez obzira što možda nemaju prizvuk obaveznosti, jer zakon svakako predviđa kazne koje Vas čekaju odmah iza ćoška, ako se odlučite da ih ne poštujete.

Najnovije:

NEWSLETTER

Budite u toku sa najvažnijim informacijama