ARBITRAŽA I MEDIJACIJA

Kontakt: 
Nemanja Žunić

Sa advokatima koji su se školovali na Univerzitetu u Kembridžu i Univerzitetu Koledž London, Advokatska kancelarija Žunić zastupa i savetuje klijente u kompleksnim međunarodnim i domaćim trgovačkim arbitražama. Naš cilj je rešavanje arbitražnog spora na zadovoljstvo klijenta, ali uz poštovanje efikasnosti i izbegavanje često nepotrebnih procesnih i advokatskih troškova za klijenta.

Uz zastupanje u oblasti arbitražnog rešavanja sporova, Partner i Advokat, Tijana Žunić Marić, je imala funkciju sekretara Beogradskog arbitražnog centra (BAC), stalne arbitražne institucije koja se bavi organizacijom arbitraže, mirenja, posredovanja i drugih načina rešavanja sporova po sopstvenim pravilima, kao i pružanjem tehničke pomoći i organizacijom arbitraže po arbitražnim pravilima UNCITRAL-a. Tijana Žunić Marić je i predavač u obukama iz oblasti arbitražnog rešavanja sporova u organizaciji Akademije Advokatske komore Vojvodine.

Naši advokati specijalizovani za arbitražu savetuju i klijente u vezi sa postupkom poništavanja arbitražne odluke i drugim postupcima pred sudovima koji su povezani sa arbitražnim postupkom, u koje spada i priznanje i izvršenje strane arbitražne odluke pred sudovima u Srbiji.