Partner | Zajednička advokatska kancelarija Žunić Novi Sad
Tijana Žunić Marić
Zunic Tijana

Kontakt detalji:

Oblasti rada:

IT Law Icon
IT pravo
Data Protection Icon
Zaštita podataka
Labor and Employment Icon
Radno pravo
Dispute Resolution Icon
Rešavanje sporova

Obrazovanje

 • Pravni fakultet Univerzitet u Kembridžu, Velika Britanija: Master trgovačkog prava
 • Pravni fakultet Univerzitet u Novom Sadu: Master međunarodnog prava
 • Pravni fakultet Univerzitet u Luksemburgu, Luksemburg: Master prava Evropske Unije
 • Pravni fakultet Univerzitet u Novom Sadu: Diplomirani pravnik

Nagrade:

 • 2024 Legal500: Preporučena u vodičima za radno pravo i pravo intelektualne svojine
 • 2024 Who’s Who Legal: Nagrada “Global Leader” za oblast prava informacionih tehnologija
 • 2024 Who’s Who Legal: Nagrada “Global Leader” za oblast zaštita privatnosti i podataka o ličnosti
 • 2023 Who’s Who Legal: Preporučena kao “Thought Leader” za oblast zaštite privatnosti i podataka o ličnosti
 • 2023 Who’s Who Legal: Preporučena kao “Thought Leader” za pravo informacionih tehnologija
 • 2023 Who’s Who Legal: Preporučena kao “Global Leader” za radno pravo
 • 2023 Legal500: Preporučena u vodičima za radno pravo i pravo intelektualne svojine
 • 2023 Who’s Who Legal: Preporučena kao “Global Leader” za oblast zaštite privatnosti i podataka o ličnosti
 • 2023 Who’s Who Legal: Preporučena kao “Global Leader” za zaštitu privatnosti i podataka o ličnosti
 • 2023 Who’s Who Legal: Preporučena kao “Global Leader” za pravo informacionih tehnologija
 • 2022 Who’s Who Legal: “Thought Leader: Data 2022″za zaštitu privatnosti i podataka o ličnosti
 • 2022 Who’s Who Legal: Preporučena kao “Global Leader” za zaštitu privatnosti i podataka o ličnosti
 • 2021 Who’s Who Legal: “Thought Leader: Data 2021″za zaštitu privatnosti i podataka o ličnosti
 • 2021 Who’s Who Legal: Preporučena kao “Global Leader” za zaštitu privatnosti i podataka o ličnosti
 • 2020 Who’s Who Legal: Preporučena kao “Global Leader” za zaštitu privatnosti i podataka o ličnosti
 • 2014 Stipendista Advokatske komore Engleske i Velsa (program stipendiranja odabranih studenata na Univerzitetu u Kembridžu, Visoko Društvo „Inner Temple”, Fond Pegaz)
 • 2013 Stipendista Univerziteta u Kembridžu (program stipendiranja Fonda za otvoreno društvo i Fonda Univerziteta u Kembridž
 • 2011 Nagrada za postignut akademski uspeh od strane Univerziteta u Novom Sadu (među najboljih 1% u generaciji) 2009 Stipendija EFG banke za 100 najboljih studenata u Republici Srbijiu)

Radno iskustvo:

 • 2015 – 2018 Sekretar Beogradskog arbitražnog centra (BAC)
 • 2015 Osnivač IT startapa „iQdemic”
 • 2014 Rad u vodećim londonskim advokatskim komorama: Brick Court, Red Lion, South Square i Monckton Chambers
 • 2011 Članstvo u Advokatskoj komori Vojvodine i Advokatskoj komori Srbije

 

 

Tijana Žunić Marić je advokat i partner u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Žunić Novi Sad. Član je Advokatske komore Vojvodine.

 

Tijana se specijalizovala u pravu informacionih tehnologija i zaštiti podataka dok je pohađala Univerzitet u Kembridžu, kao i kroz praksu u četiri vodeće londonske advokatske komore pod mentorstvom istaknutih engleskih baristera. Pored IT prava i zaštite podataka, u njenu ekspertizu spadaju i pravo intelektualne svojine kao i radno pravo.

 

Na listi njenih klijenata su multinacionalne IT kompanije sa prisustvom u Srbiji, kao i neke od najvećih IT kompanija koje su u ovom sektoru izborile zavidno mesto na globalnom nivou. Osim IT kompanija, ona savetuje kompanije koje posluju u digitalnoj sferi, sa posebnim fokusom na pravne aspekte elektronske trgovine.

 

Predmet Tijaninog rada predstavljaju naročito složena pravna pitanja koja se tiču ugovora o razvoju softvera, softverskih licenci, technology joint-venture ugovora, outsourcing ugovora, procedura poverljivosti i čuvanja poslovne tajne. Ona takođe savetuje klijente u kompleksnim radnopravnim pitanjima sa međunarodnim elementom.

 

Kao advokat koji sarađuje sa nevladinom organizacijom „Pištaljka“ u oblasti zaštite uzbunjivača, Tijana je savetovala i učestvovala u nekoliko slučajeva uzbunjivanja koji su poznati javnosti i medijima. Takođe, imala je vodeću ulogu u zastupanju klijenata u preko 100 radnopravnih sporova. U jednom od sporova, Advokatska kancelarija Žunić uspela je da dokaže da je Nis Gasprom Njeft godinama unosio ništave odredbe u sporazume o prestanku radnog odnosa, kao i da je ista ta kompanija bespravno prisvojila deo profita iz 2011. godine na štetu zaposlenih.

 

Tijana je takođe gostujući pisac na pravnim platformama poput OneTrust DataGuidance (na temu monitoringa zaposlenih), SCL, (na razne teme u okviru IT prava), kao i IAPP (na temu zaštite podataka o ličnosti).

 

Legal500, jedna od najeminentniji organizacija za rangiranje advokatskih kancelarija, preporučila je Zunic Law, kao i prepoznala Tijanu u vodiču za Srbiju 2023. godine za oblast radnog prava i prava intelektualne svojine.

 

Who’s Who Legal, jedna od svetskih organizacija za sprovođenje nezavisnog rangiranja advokata, imenovala je Tijanu Žunić Marić, partnera u Advokatskoj kancelariji Žunić kao “Global Leader” na polju zaštite privatnosti i podataka o ličnosti u svojim vodičima: “Data 2020“, “Data 2021“, Data 2022″, “Data 2023“, kao i „Data 2024“. Takođe, imenovana je kao “Global Leader” za polje prava informacionih tehnologija u Who’s Who Legal vodičima “Data 2023”, kao i „Data 2024“. Tijana je takođe imenovana kao Thought Leader za pravo informacionih tegnologija, kao i zaštitu podatak o ličnosti u vodiču Thought Leader “Data 2023”, kao i Thought Leader “Data 2021” i Thought Leader “Data 2022” od strane WWL, u oblasti zaštite privatnosti i podataka o ličnosti.

 

Takođe, dobitnih je priznanja kao Global Leader za oblast radnog prava u vodiču Who’s Who Legal za 2023. godinu.

 

Od 2015. do 2018. godine, Tijana Žunić Marić je imala funkciju Sekretara Beogradskog arbitražnog centra (BAC), koji predstavlja stalnu arbitražnu instituciju posvećenu administriranju u rešavanju domaćih i međunarodnih sporova, pod okriljem Udruženja za arbitražno pravo.

 

Osnovne studije je završila na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, diplomirajući sa uspehom među 1% generacije i među 100 najboljih studenata u Republici Srbiji. Završila je master studije na Univerzitetu u Novom Sadu (summa cum laude), Univerzitetu u Luksemburgu, Luksemburg (cum laude) i Univerzitetu u Kembridžu, Velika Britanija (cum laude). Dok je studirala na Univerzitetu u Kembridžu, bila je stipendista tog Univerziteta i Fonda za otvoreno društvo. Kao izuzetan student, nagrađena je od strane Advokatske komore Engleske i Velsa.

 

Tijana tečno govori engleski jezik, a služi se i francuskim jezikom.

Saznaj više od autora

Tijana Žunić Marić

10/06/2024

Load more

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.