Ostavinska rasprava moguća pred beležnikom

Zakonom o javnom beležništvu predviđeno je da ostavinski postupci od 01. maja 2016. godine budu povereni notarima. Osnovni benefit za građane biće daleko brže rešavanje ostavinskih rasprava, kao i činjenica da neće biti velike razlike u ceni, budući da je tarifa javnih beležnika slična sudskim taksama. Na ovaj način doći će do rasterećenja sudova, jer će sudije i stručni saradnici koji su do sada radili ostavine, biti raspoređeni na druge predmete, a to bi automatski trebalo da dovede do veće efikasnosti sudova.

Građani će zahtev za raspravu zaostavštine podnositi sudu, kao i do sada, a sud će ga dodeliti javnom beležniku. Ako je među naslednicima nešto sporno, beležnik će ih upućivati na parnicu u sud, a tek kada se završi parnica pred sudom, onda će moći da se nastavi ostavinski postupak koji će javni beležnik završiti donošenjem ostavinskog rešenja.

Statistike i iskustva drugih zemalja govore da se ovi postupci završavaju tri puta brže otkad su prešli u nadležnost javnih beležnika. Ostaje da vidimo kako će to funkcionisati u Srbiji i koliko će zaista ova promena biti efikasna.

Najnovije: