thumbnail_Logo_4_vectorized

Podeli ovaj članak

Rate this Post

Sve Što Treba da Znate o Jedinstvenoj Dozvoli za Boravak i Rad u Srbiji u 2024.

01/04/2024
play-stone-network-networked-interactive-163064-1030x687

Sve Što Treba da Znate o Jedinstvenoj Dozvoli za Boravak i Rad u Srbiji

Planirate da boravite i radite u Republici Srbiji? Možda želite da obavljate stručnu specijalizaciju, praksu ili tražiti zaposlenje? U tom slučaju, važno je da se upoznate sa procedurom dobijanja jedinstvene dozvole koja omogućava legalan boravak i rad u zemlji.

Šta je Jedinstvena Dozvola i Kada Je Potrebna?

Jedinstvena dozvola je ključni dokument koji omogućava strancima legalan boravak i rad u Srbiji. Bez obzira da li dolazite radi zapošljavanja, samozapošljavanja ili specijalizacije, podnošenje zahteva za jedinstvenu dozvolu je neophodno.

Proces Podnošenja Zahteva

Proces podnošenja zahteva za jedinstvenu dozvolu je relativno jednostavan. Zahtev se podnosi elektronski preko specijalnog portala. Ova procedura sada omogućava podnošenje zahteva bez fizičkog prisustva stranca u Srbiji. U slučaju da je potrebna viza za ulazak u zemlju, zahtev se podnosi tek nakon ulaska u Srbiju. Nakon podnošenja zahteva, strancu se omogućava legalan boravak i rad do okončanja upravnog postupka za dobijanje jedinstvene dozvole.

Uslovi i Procedura Izdavanja

Da bi se dozvola izdala, stranac treba da priloži važeći lični dokument, dokaze o opravdanosti zahteva i adresu boravišta. Odluka o izdavanju donosi se u roku od 15 dana, nakon čega se dozvola može izdati na period do tri godine, uz mogućnost produženja. Stranci koji su prema prethodno važećem sistemu pribavili dozvolu za privremeni boravak i dozvolu za rad, nastavljaju po istom principu da uživaju prava iz dozvola, bez bilo kakve dodatne obaveze da pribave novi vid dozvole – jedinstvenu dozvolu.

Radi detaljnijeg objašnjenja pojma jedinstvene dozvole, strani državljani treba da imaju da umu da se jedinstvena dozvola može izdati u slučajevima:

  • Zapošljavanja
  • Posebnih slučajeva zapošljavanja (za upućena lica, kretanje u okviru privrednog društa, za nezavisnog profesionalca, za osposobljavanje i usavršavanje)
  • Samozapošljavanja.

 

Procedura Procene Tržišta Rada i Potreba za Zapošljavanjem

Pre donošenja odluke o izdavanju jedinstvene dozvole, kada je pravni osnov apliciranja zapošljavanje ili posebni slučaj zapošljavanja, vrši se procena tržišta rada i potreba za zapošljavanjem. Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) daje svoju procenu o mogućnostima zapošljavanja stranaca u određenim sektorima. Ovo omogućava da se dozvole izdaju u skladu sa potrebama tržišta rada, podstičući ekonomski razvoj i otvaranje novih radnih mesta. Procena stanja na tržištu rada sprovodi se pred NSZ-om, i obuhvata detaljno ispitivanje stanja tržišta rada, i potragu za nezaposlenim srpskim državljanima, koji bi mogli da ispune uslove rada na radnom mestu, gde stranac planira da se zaposli.

Šta Kada Se Odbije Zahtev?

Ukoliko zahtev bude odbijen, strancu se omogućava žalba u roku od 15 dana. Postupak žalbe omogućava strancu da ospori odluku nadležnog organa i zatraži ponovno razmatranje slučaja.

ZAPOŠLJAVANJE EU GRAĐANA

Zašto bi trebalo biti veoma obazriv kada je reč o ovom pitanju? Naime, kada čitate Zakon o zapošljavanju stanaca (dalje: Zakon), tačnije član 5, možete zapaziti da građani Evropske unije imaju pravo na slobodan pristup tržištu rada u Srbiji. To nas već dovodi do zaključka da EU građani nisu u obavezi da pribave jedinstvenu dozvolu kako bi legalno boravili i radili u Srbiji. Međutim, kada analizirate poslednje odredbe Zakona,  pogotovo član 41, , videćete da će se članovi od 5 do 8 primenjivati tek kada Srbija postane članica Evropske unije. Do tada, njeni građani moraju pribavljati jedinstvenu dozvolu pod istim uslovima kao i državljani ostalih zemalja..

PITALI SU NAS…

1) Da li je direktor (stranac) privrednog društva u obavezi da ima jedinstvenu dozvolu?

Odgovor na ovo pitanje zavisi od toga da li će direktor-stranac boraviti u Srbiji u periodu koji je duži od 90 dana u okviru 180 dana, koji se računaju od datuma prvog ulaska u državu. Relevantno je i da li će direktor za tu poziciju biti angažovan na osnovu ugovora o radu ili kao menadžer bez zasnivanja radnog odnosa (u tom slučaju privredno društvo i direktor zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obavezama – poznat kao menadžerski ugovor). Zakon navodi da direktor, odnosno zastupnik društva koje je registrovano u Srbiji ne mora da ima jedinstvenu dozvolu kada su ispunjeni sledeći uslovi:

  • direktor neće boraviti u Srbiji duže od 90 dana u 180 dana, koji se računaju od datuma prvog ulaska direktora u državu;
  • direktor neće biti u radnom odnosu u privrednom društvu.

Ukoliko direktor bude zaposlen u kompaniji, odgovor je jasan – jedinstvena dozvola je potrebna.

Kako sve ovo možemo razumeti još jednostavnije i bolje? Sada već znamo da je odgovarajuća dozvola neophodna kada stranac planira da boravi u Srbiji duže od 90 dana u periodu od 180 dana. Ako direktor, primera radi, želi da boravi u Srbiji 20 dana, onda on svakako ne ispunjava uslove za pribavljanje jedinstvene dozvole.

2) Da li je osnivač/član društva u obavezi da ima jedinstvenu dozvolu?

Opet, zavisi da li će osnivač/član društva biti u radnom odnosu u toj kompaniji i da li planira da fizički boravi u Srbiji. Ako je odgovor potvrdan, jedinstvena dozvola je neophodna.

Jedinstvena dozvola za boravak i rad u Srbiji ključna je za strance koji žele legalno boraviti i raditi u zemlji. Razumevanje procesa podnošenja zahteva, uslova izdavanja i procedura odlučivanja može biti od vitalnog značaja za uspešan boravak i rad u Srbiji.

Nadamo se da Vam je ovaj tekst pomogao da bolje razumete jedinstvenu dozvolu, njen pojam i svrhu, kao i čitav postupak njenog pribavljanja. U svakom slučaju, imajte na umu da se ovaj tekst ne može smatrati pravnim savetom. To je i razlog zbog kog vam predlažemo da konsultujete advokata koji je specijalizovan za prava stranaca u slučaju da vam je potrebna pravna pomoć u vezi sa jedinstvenom dozvolom. Samo tako ćete sprečiti eventualne greške na putu do jedinstvene dozvole.

Slični blogovi

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.