thumbnail_Logo_4_vectorized
1 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

Do privremenog boravka sada i elektronskim putem

02/03/2021

Dugo iščekivana mogućnost podnošenja zahteva za odobrenje privremenog boravka elektronskim putem (dalje: Zahtev) je konačno na pomolu, a biće u primeni od 1. aprila.

Još poslednjim izmenama Zakona o strancima od pre godinu i po dana, predviđena je mogućnost podnošenja zahteva za odobrenje privremenog boravka elektronskim putem. Primena ove novine uslovljena je donošenjem odgovarajućeg podzakonskog akta od strane nadležnog ministarstva, koji se očekivao krajem 2019. godine i početkom 2020. godine. Iako je pravilnik pristigao godinu dana kasnije, sasvim je sigurno da je svima dobrodošao, naročito imajući u vidu trenutno stanje u svetu sa pandemijom COVID-19.

Pravilnik o bližim uslovima za podnošenje zahteva za odobrenje privremenog boravka elektronskim putem usvojen je 30. decembra prošle godine, a njegova primena odložena je za 1. april, koliko je potrebno da se ispune tehnički uslovi za podnošenje elektronskog Zahteva.

Prva i velika novina jeste mogućnost podnošenja Zahteva ne samo u Srbiji, već i iz inostranstva. Do sada to nije bilo moguće, već se Zahtev predavao lično u nadležnoj policijskoj upravi na teritoriji Republike Srbije.

Za podnošenje Zahteva potrebno je da strani državljanin pristupi i registruje se na portalu eUprava. Pitanje potvrđivanja identiteta stranog državljanina je ostalo otvoreno, s obzirom na to da stranci nemaju elektronski potpis izdat od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, a registracija na portalu unošenjem korisničkog imena i lozinke ne obezbeđuje pouzdanu potvrdu identiteta. Nadamo se da će adekvatan odgovor na ovo pitanje biti pružen od strane tehničara koji su zaduženi za izradu elektronske platforme.

Sama odluka o Zahtevu biće dostavljena u elektronsko sanduče na portalu eUprava. Ukoliko je o zahtevu odlučeno pozitivno, biće potrebno prisustvo stranog državljanina u nadležnoj policijskoj upravi kako bi se stavila nalepnica za privremeni boravak u pasoš.

Posle novine sa Objedinjenim zahtevom za privremeni boravak i radnu dozvolu koja je u praksi zaživela i brzo pokazala pozitivne rezultate, elektronsko podnošenje Zahteva za privremeni boravak je iskorak ka digitalizaciji koja je prisutan trend u zakonodavstvu Republike Srbije. Imajući u vidu da je moguće i elektronsko podnošenje zahteva za izdavanje dozvole za rad, od 1. aprila će boravak stranaca biti u pretežnoj meri digitalizovan.

Iako očekujemo odgovore na pitanja koja su ostala otvorena, na primer, koji dokazi o zdravstvenom osiguranju i sredstvima za izdržavanje će biti dovoljni strancu koji Zahtev podnosi iz inostranstva, uz to što bi ova novina tek trebala da se pokaže u praksi, sigurni smo da će elektronsko podnošenje Zahteva za privremeni boravak u velikoj meri olakšati i ubrzati proces rešavanja o boravku stranaca.

Slični blogovi

1 min čitanja

Zunic Law

17/12/2020

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.