Do privremenog boravka sada i elektronskim putem

Dugo iščekivana mogućnost podnošenja zahteva za odobrenje privremenog boravka elektronskim putem (dalje: Zahtev) je konačno na pomolu, a biće u primeni od 1. aprila.

Još poslednjim izmenama Zakona o strancima od pre godinu i po dana, predviđena je mogućnost podnošenja zahteva za odobrenje privremenog boravka elektronskim putem. Primena ove novine uslovljena je donošenjem odgovarajućeg podzakonskog akta od strane nadležnog ministarstva, koji se očekivao krajem 2019. godine i početkom 2020. godine. Iako je pravilnik pristigao godinu dana kasnije, sasvim je sigurno da je svima dobrodošao, naročito imajući u vidu trenutno stanje u svetu sa pandemijom COVID-19.

Pravilnik o bližim uslovima za podnošenje zahteva za odobrenje privremenog boravka elektronskim putem usvojen je 30. decembra prošle godine, a njegova primena odložena je za 1. april, koliko je potrebno da se ispune tehnički uslovi za podnošenje elektronskog Zahteva.

Prva i velika novina jeste mogućnost podnošenja Zahteva ne samo u Srbiji, već i iz inostranstva. Do sada to nije bilo moguće, već se Zahtev predavao lično u nadležnoj policijskoj upravi na teritoriji Republike Srbije.

Za podnošenje Zahteva potrebno je da strani državljanin pristupi i registruje se na portalu eUprava. Pitanje potvrđivanja identiteta stranog državljanina je ostalo otvoreno, s obzirom na to da stranci nemaju elektronski potpis izdat od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, a registracija na portalu unošenjem korisničkog imena i lozinke ne obezbeđuje pouzdanu potvrdu identiteta. Nadamo se da će adekvatan odgovor na ovo pitanje biti pružen od strane tehničara koji su zaduženi za izradu elektronske platforme.

Sama odluka o Zahtevu biće dostavljena u elektronsko sanduče na portalu eUprava. Ukoliko je o zahtevu odlučeno pozitivno, biće potrebno prisustvo stranog državljanina u nadležnoj policijskoj upravi kako bi se stavila nalepnica za privremeni boravak u pasoš.

Posle novine sa Objedinjenim zahtevom za privremeni boravak i radnu dozvolu koja je u praksi zaživela i brzo pokazala pozitivne rezultate, elektronsko podnošenje Zahteva za privremeni boravak je iskorak ka digitalizaciji koja je prisutan trend u zakonodavstvu Republike Srbije. Imajući u vidu da je moguće i elektronsko podnošenje zahteva za izdavanje dozvole za rad, od 1. aprila će boravak stranaca biti u pretežnoj meri digitalizovan.

Iako očekujemo odgovore na pitanja koja su ostala otvorena, na primer, koji dokazi o zdravstvenom osiguranju i sredstvima za izdržavanje će biti dovoljni strancu koji Zahtev podnosi iz inostranstva, uz to što bi ova novina tek trebala da se pokaže u praksi, sigurni smo da će elektronsko podnošenje Zahteva za privremeni boravak u velikoj meri olakšati i ubrzati proces rešavanja o boravku stranaca.

Najnovije:

Rate this article

Click on a star to rate it!