1 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

Privremeni boravak i dozvola za rad sada na jednom mestu

01/04/2024

Dugo očekivana odredba Zakona o strancima (dalje: Zakon) kojom je propisano podnošenje zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad u Srbiji, konačno je počela da se primenjuje od 1. februara 2024. godine.

Do maja 2019. godine, Zakon je predviđao da je potrebno da strani državljanin prvo pribavi odobrenje za privremeni boravak, a potom podnese zahtev za izdavanje dozvole za rad. Ovaj Zakon, iako progresivniji u određenim delovima od prethodnog, predviđao je odvojene procedure za pribavljanje ovih dozvola.  Međutim, iako odvojeni, ovi postupci su bili međusobno zavisni, što je u praksi izuzetno zbunjivalo stranke jer nisu mogle jasno da zaključe koju bi radnju kada trebalo da preduzmu. I kada bi preduzeli odgovarajuću, vremenski period između podnošenja zahteva i dobijanja dozvole mogao je da traje mesecima.

Kako su prepoznati određeni nedostaci u novom Zakonu, došlo je do prvih izmena Zakona 2019. godine, kada je uvedena i odredba kojom se omogućava podnošenje objedinjenog zahteva za privremeni boravak i dozvolu za rad. Sada su uvedene i nove izmene koje su na snazi od februara 2024. godine. Objedinjeni zahtev zamenjen je zahtevom za izdavanje jedinstvene dozvole koja se podnosi isključivo elektronskim putem.

Jedinstvena dozvola obuhvata u sebi  dozvolu za privremeni boravak i dozvolu za rad stranca. Ovakva jedinstvena procedura značajno olakšava postupak  pribavljanja dozvola koje su neophodne svakom strancu koji namerava da boravi i radi u Srbiji.

Sada su, nakon donošenja odgovarajućeg podzakonskog akta od strane resornog ministarstva, ispunjeni svi uslovi za primenu ove odredbe, te je počev od 1. februara uređen postupak podnošenja zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole.

Imajući u vidu da su ranije postojale dve procedure i da je ukupan vremenski period za donošenje odluke od strane dva organa nekada trajao i po 2 meseca, ovo znatno doprinosi ekonomičnosti postupka i omogućava poslodavcima da zaposle strance u dvostruko kraćem vremenskom periodu. Ovo je zaista velika prednost, imajući u vidu da postoje stranci koji raspolažu veštinama i znanjem koje je potrebno i poželjno ne samo za poslodavca, već i za Republiku Srbiju. Takođe, ovo olakšava dolazak i osnivanje firmi stranog kapitala u Republici Srbiji i poslovanje privrednih društava čiji su direktori strani državljani.

Na ovaj način ostvaruje se i predviđena saradnja i razmena informacija između državnih organa, koja ima za cilj olakšano ostvarivanje prava stranaca i pojednostavljivanje postupaka. Dakle, Policijska uprava, Uprava za strance i dalje je nadležna za kontrolisanje ispunjenja uslova sa aspekta boraka na teritoriji Srbije, a Nacionalna služba za zapošljavanje daje svoju saglasnost radi izdavanja jedinstvene dozvole, ukoliko sa radnopravnog aspekta, ustanovi da aplikant ispunjava sve neophodne uslove. Najnovijim izmenama Zakona definitivnoje uređena saradnja ova dva organa u imigracionom postupku, koja treba biti na najvišem nivou, radi efikasnog odlučivanja.

Lepe vesti sigurno će obradovati brojne strane državljane koji dolaze u Srbiju radi zaposlenja. Ostaje da vidimo kakve rezultate će ova unapređena procedura dati u praksi, odnosno da li će njihova primena zaista biti jednostavna i efikasna kako na prvi pogled izgleda.

Slični blogovi

3 min čitanja

Jelena Đukanović

13/06/2022

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.