thumbnail_Logo_4_vectorized
1 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

Privremeni boravak i dozvola za rad sada na jednom mestu

04/12/2020

Dugo očekivana odredba Zakona o strancima (dalje: Zakon) kojom je propisano podnošenje objedinjenog zahteva za privremeni boravak i dozvolu za rad konačno je počela da se primenjuje od 1. decembra 2020. godine.

Do maja 2019. godine, Zakon je predviđao da je potrebno da strani državljanin prvo pribavi odobrenje za privremeni boravak, a potom podnese zahtev za izdavanje dozvole za rad. Ovaj Zakon, iako progresivniji u određenim delovima od prethodnog, predviđao je odvojene procedure za pribavljanje ovih dozvola.  Međutim, iako odvojeni, ovi postupci su bili međusobno zavisni, što je u praksi izuzetno zbunjivalo stranke jer nisu mogle jasno da zaključe koju bi radnju kada trebalo da preduzmu.

Kako su prepoznati određeni nedostaci u novom Zakonu, došlo je do izmena Zakona 2019. godine, kada je uvedena i odredba kojom se omogućava podnošenje ovog objedinjenog zahteva za privremeni boravak i dozvolu za rad. Ipak, početak primene te odredbe je odložen za 1. decembar 2020. godine.

Sada su, nakon donošenja odgovarajućeg podzakonskog akta od strane resornog ministarstva, ispunjeni svi uslovi za primenu ove odredbe, te je počev od 1. decembra uređen postupak podnošenja objedinjenog zahteva za odobrenje privremenog boravka i dozvole za rad.

Imajući u vidu da su ranije postojale dve procedure i da je ukupan vremenski period za donošenje odluke od strane dva organa nekada trajao i po 2 meseca, ovo znatno doprinosi ekonomičnosti postupka i omogućava poslodavcima da zaposle strance u dvostruko kraćem vremenskom periodu. Ovo je zaista velika prednost, imajući u vidu da postoje stranci koji raspolažu veštinama i znanjem koje je potrebno i poželjno ne samo za poslodavca, već i za Republiku Srbiju. Takođe, ovo olakšava dolazak i osnivanje firmi stranog kapitala u Republici Srbiji i poslovanje privrednih društava čiji su direktori strani državljani.

Na ovaj način ostvaruje se i predviđena saradnja i razmena informacija između državnih organa, koja ima za cilj olakšano ostvarivanje prava stranaca i pojednostavljivanje postupaka. Dakle, Policijska uprava, Uprava za strance i dalje je nadležna za odobrenje boravka na teritoriji Srbije, a Nacionalna služba za zapošljavanje ostaje nadležna za dozvole za rad. Međutim, donetom uredbom definitivno je uređena saradnja ova dva organa u imigracionom postupku.

Lepe vesti za kraj godine sigurno će obradovati brojne strane državljane koji dolaze u Srbiju radi zaposlenja. Ostaje da vidimo kakve rezultate će ova unapređena procedura dati u praksi, odnosno da li će njihova primena zaista biti jednostavna i efikasna kako na prvi pogled izgleda.

Slični blogovi

3 min čitanja

Vitomir Žunić

30/05/2022

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.