Glavni partner | Zajednička advokatska kancelarija Žunić Novi Sad
Vitomir Žunić
Zunic Vitomir

Kontakt detalji:

Oblasti rada:

Corporate Law and M&A Icon
Korporativno pravo
Real Estate Icon
Nekretnine
Labor and Employment Icon
Radno pravo
Dispute Resolution Icon
Rešavanje sporova

Obrazovanje

  • Pravni fakultet Univerzitet u Novom Sadu: Diplomirani pravnik

Nagrade

  • 2024 Legal500: Preporučen u vodiču za radno pravo
  • 2023 Legal500: Preporučen u vodiču za radno pravo

 

Radno iskustvo

  • 1991 Upisan u imenik advokata Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Vojvodine
  • 1989 – 1991 Direktor pravnog sektora u DP NOMEGA Novi Sad
  • 1988 – 1989 Saradnik u Vrhovnom sudu Vojvodine
  • 1986 – 1988 Pripravnik u Okružnom javnom tužilaštvu Novi Sad

 

Vitomir Žunić je osnivač Advokatske kancelarije Žunić i ima funkciju glavnog partnera. On je osnovao advokatsku kancelariju 1991. godine nakon više godina radnog iskustva na poziciji direktora pravnog sektora DP Nomega Novi Sad i na poziciji saradnika u Vrhovnom sudu Vojvodine. Advokatska kancelarija je osnovana sa ciljem da predstavlja mesto gde će pojedinci i kompanije moći da dobiju kompletnu pravnu podršku zasnovanu na dugotrajnom odnosu poverenja.

 

Vitomir Žunić ima bogato tridesetogodišnje iskustvo u širokom spektru pravnih grana, sa posebnim fokusom na trgovačko privredno pravo, ali uključujući i poslove sa nekretninama, restrukturiranje, stečaj, radno pravo i rešavanje sporova. On pruža kompletnu pravnu podršku nekim od vodećih kompanija u Srbiji i na Balkanu. Sa velikom većinom sadašnjih klijenata Vitomir je ostvario uspešnu višedecenijsku saradnju.

 

Iako se bavi upravljanjem i menadžmentom u Advokatskoj kancelariji Žunić, Vitomir lično rešava složene sporove, postavlja strukturu za razvoj preduzetnika, malih i srednjih društava, kao i velikih kompanija, a pruža i savete pojedincima koji žele da se bave investiranjem. Savetuje povodom svih aspekata osnivanja kompanija i njihovog restrukturiranja, prava manjinskih i većinskih članova društva ili akcionara, uključujući sastavljanje svih pravnih akata i rešavanje sporova. Njegova uloga često uključuje zastupanje prilikom pregovora o uslovima osnivanja, funkcionisanja ili izlaska iz društva. Takođe pruža pravne usluge srednjim i velikim kompanijama u pogledu pitanja radnog prava, sa visokim stepenom uspeha u radnim sporovima. Njegovo tridesetogodišnje iskustvo obuhvata pružanje pravnih saveta i obavljanje svih pravnih poslova u vezi sa nekretninama i pravima na stvarima. Na kraju, sa dugogodišnjom ekspertizom u privrednom pravu, Vitomir Žunić često zastupa klijente u oblasti privrednog kriminala.

 

Vitomir Žunić govori ruski jezik.

Saznaj više od autora

Vitomir Žunić

02/04/2024

Load more

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.