Tijana Žunić Marić učesnica konferencije Svevideće oko o nadzoru zaposlenih na radu od kuće

U organizaciji Centra za istraživanje javnih politika, 28. februara 2022. održana je online konferencija „Svevideće oko: Kako je rad na daljinu tokom Kovida-19 otvorio vrata za sveprisutnost poslodavaca u životu radnika” na temu rada na daljinu i nadzora zaposlenih na radu od kuće, a partner Tijana Žunić Marić je na poziv Centra učestvovala kao jedan od govornika u okviru prve sesije posvećene ovim aktuelnim pitanjima.

Centar za istraživanje javnih politika (CENTAR) se od svog osnivanja 2010. godine izdvojio kao jedna od najrelevantnijih think-tank organizacija koja se putem istraživanja i javnog zagovaranja bavi temama koje su okrenute ka budućnosti rada u Srbiji, inkluzivnoj bezbednosti i stvaranju održivih partnerstava usmerenih ka društvenim promenama između ostalih.

Prema podacima iz istraživanja CENTRA, tokom 2020. godine, 9% radne snage u Srbiji preusmereno je na rad od kuće, a kako se zvanični podaci za 2021. još uvek čekaju, veruje se da je taj broj još veći. Ova praksa stvorila je prostor za poslodavce da pomoću različitih informaciono-komunikacionih rešenja prate svoje zaposlene. Iz rezultata novog istraživanja, može se zaključiti da poslodavci i zaposleni ni danas nisu svesni svojih prava i obaveza u vezi sa radom od kuće. Pomenuto istraživanje je takođe pokazalo da 75% radnika koji rade na daljinu nisu svesni da se njihov učinak prati na daljinu.

Partner Tijana Žunić Marić je govorila u prvoj sesiji konferencije zajedno sa Danilom Krivokapićem, direktorom SHARE fondacije, a na temu pravne regulative nadzora zaposlenih u Srbiji.

Među učesnicima našli su se i Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Nevena Ružić iz Fondacije za otvoreno društvo Srbije i Stefan Todić, pravni zastupnik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost.

Kombinovanje rada od kuće i rada iz prostorija poslodavca je pitanje koje nije dovoljno detaljno regulisano u Srbiji. Međunarodne tendencije su takve da sada mnoge države, u post Covid fazi, vrše reviziju svojih nacionalnih zakona i verovatno će doći do neke vrste harmonizacije u smislu da će svi zakoni još dublje regulisati ovo pitanje. Mi u Zakonu o radu imamo praktično samo dva člana koja su posvećana ovoj temi i naš Zakon za sada još uvek prepoznaje isključivo ili-ili, dakle, ili radite van prostorija poslodavca ili radite u prostorijama poslodavca. Ovo smo uspevali da premostimo unoseći odgovarajuće anekse koji pružaju tu mogućnost.

Tijana Žunić Marić

Kako je Tijana naglasila u objavi portala B92 o konferenciji, često postoji hibridni model gde se radi i od kuće i u firmi, što često prevazilazi mogućnosti da se uredi kroz zaključivanje ankesa ugovora o radu.

Šta Tijana kaže o regulaciji rada od kuće možete pročitati i u tekstu koji je objavio Paragraf, a u kom su fokus obaveze poslodavca da zaposlenima koji rade od kuće isplaćuju naknadu troškova za korišćenje sopstvenih sredstava za rad.

Pogledajte celu konferenciju „Svevideće oko“ i poslušajte šta Tijana i drugi učesnici kažu o ovoj altuelnoj temi.

Najnovije: