Tijana Žunić Marić postala sekretar Beogradskog arbitražnog centra

U decembru 2015. godine Tijana Žunić Marić je imenovana na funkciju sekretara Beogradskog arbitražnog centra (BAC). Inače, Beogradski arbitražni centar je posebna organizaciona jedinica – stalna arbitražna institucija – u okviru Udruženja za arbitražno pravo, koja pruža usluge rešavanja domaćih i međunarodnih sporova. Beogradski arbitražni centar administrira rešavanje sporova sa ili bez inostranog elementa, pruža tehničku pomoć i administrira ad hoc sporove po UNCITRAL ili drugim ad hoc arbitražnim pravilima, organizuje usluge mirenja i pruža druge usluge u oblasti rešavanja sporova. Sedište BAC-a je u Beogradu.

Udruženje za arbitražno pravo je neprofitno udruženje koje okuplja profesore, advokate, sudije i pravnike u privredi još od 2013. godine. Delatnost Udruženja obuhvata organizovanje obuka i treninga, tribina, kurseva, seminara i radionica, obrazovanje i izdavaštvo. Cilj udruženja je da promoviše rešavanje sporova putem arbitraže u Srbiji i unapredi arbitraže kao načina rešavanja sporova, podrška razvoju arbitražnog prava i prakse u Srbiji, edukacija i podizanje javne svesti o značaju arbitraže i mirnog rešavanja sporova. Za više informacija o Udruženju za arbitražno pravo i Beogradskom arbitražnom centru vidi na http://www.arbitrationassociation.org/.

Najnovije: