Tražimo advokate-saradnike u Beogradu

Advokatska kancelarija Žunić  je posvećena najvišim standardima u pružanju advokatskih usluga i rešavanju složenih predmeta koji zahtevaju inovativnu pravničku ekspertizu. Kako bismo bili uspešni u ostvarivanju ciljeva, potreban nam je ambiciozan pravni tim koji okuplja one koji su jednako posvećeni stalnom profesionalnom razvoju i napretku.

KOGA TRAŽIMO?

Zbog povećanog obima posla, tim Zunic Law Firm traži advokate-saradnike u Beogradu. Budući da smo otvoreni da primimo više advokata u različitim departmanima, ljubazno molimo kandidate da napišu koje su grane prava u okviru kojih su se specijalizovali. 

Posebnu prednost će imati kandidati koji imaju prethodno iskustvo u jednoj ili više navedenih oblasti:

 • u sačinjavanju trgovačkih ugovora,
 • u radu sa nekretninama, 
 • zaštita podataka o ličnosti, 
 • radno pravo, 
 • pravo intelektualne svojine.

LOKACIJA

 • Beograd

MINIMALNI USLOVI

 • Položen pravosudni ispit
 • Poznavanje engleskog jezika na visokom nivou – pismeno i usmeno izražavanje na C1 nivou CEFR
 • Izražena posvećenost detaljima
 • Spremnost na posvećen rad u dinamičnom i rastućem timu
 • Visoko razvijene organizacione i analitičke veštine
 • Napredne veštine rada na računaru i istraživanja i analiziranja putem interneta
 • Otvorenost ka inovativnom pristupu advokaturi
 • Profesionalizam u odnosu prema radu, klijentima i saradnicima

KVALIFIKACIJE KOJE MOGU DATI PREDNOST

 • Zvanični sertifikati o poznavanju engleskog jezika (IELTS, TOEFL, Proficiency…)
 • Poznavanje drugih stranih jezika
 • Master studije u Srbiji i inostranstvu
 • Doktorske studije
 • Akademski uspeh tokom studija
 • Učešće u domaćim i inostranim takmičenjima u pravu tokom studija
 • Pohađanje pravnih konferencija, radionica, letnjih škola i sl.

ŠTA NUDIMO

 • Mogućnost dugoročne saradnje u dokazanoj advokatskoj praksi sa preko tri decenije profesionalnog iskustva
 • Rad u timu diplomaca prestižnih svetskih univerziteta uz pristup advokaturi koji se primenjuje u prestižnim advokatskim kancelarijama u Velikoj Britaniji i SAD
 • Mogućnost za kontinuirano profesionalno napredovanje uz poseban akcenat na inovacije u advokaturi u skladu sa najnovijim tehnologijama
 • Učešće na konferencijama, seminarima i raznim obukama.

ROK ZA PRIJAVU

Poslednji dan za slanje prijave je 05.06.2022. godine.

KAKO FUNKCIONIŠE PROCES PRIJAVLJIVANJA

Proces selekcije će se obavljati u tri faze:

 • Razmatranje pismenih prijava
 • Test pravničkog rasuđivanja i poznavanja engleskog jezika
 • Intervju sa kandidatima koji su prošli u uži krug selekcije;

Svaka prijava koja bude poslata će biti razmotrena odmah po prijemu. Shodno navedenom, kandidat može biti primljen i pre isteka roka za prijavljivanje, zbog čega savetujemo svim zainteresovanim kolegama da svoje prijave pošalju što ranije.

KAKO SE PRIJAVITI

Ukoliko smatrate da posedujete navedene kvalifikacije i želite da postanete deo tima Advokatske kancelarije Žunić, pošaljite neophodnu dokumentaciju  putem naše stranice Karijera.

Najnovije:

Rate this article

Click on a star to rate it!