3 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

Šta srpska dijaspora može da uradi preko portala eUprava?

01/04/2024

Digitalizacija usluga koje pružaju organi uprave Republike Srbije već je uveliko u razvoju. Na putu ka potpunoj digitalizaciji ovog sektora, omogućeno je da se veliki broj radnji obavi elektronskim putem, a takođe je ova mogućnost dostupna i sve većem broju ljudi, kako srpskim državljanima, tako i strancima.

Nakon što je za strane državljane uvedena mogućnost online apliciranja za vizu D (viza za duži boravak) radi zapošljavanja, čime im je olakšan pristup organima uprave u Republici Srbiji, preduzet je sledeći korak na putu ka potpunoj digitalizaciji, te su sada dugo poznate digitalne platforme (eUpravaeInspektorePlati) dostupne i građanima koji imaju državljanstvo Srbije, ali ne borave na njenoj teritoriji. Cilj ovih platformi je da se ubrzaju i olakšaju mnogobrojne administrativne procedure. Ono za šta je nekad bio neophodan odlazak u prostorije državnih organa i čekanje u redu, sada je dostupno samo u par klikova.

Protokol o saradnji

Kako bi se srpskim državljanima koji žive u inostranstvu omogućio pristup uslugama državnih organa digitalnim putem predstavnici Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva informisanja i telekomunikacija su krajem prošle godine potpisali Protokol o saradnji. Istovremeno su predstavnici Ministarstva spoljnih poslova i Kancelarije za informacione tehnologije i eUpravu potpisali Protokol o saradnji „Šema eUprava“, po osnovu kog je od početkom ove godine otpočela realizacije Protokola.

Realizacija Protokola predstavlja značajan korak napred u digitalizaciji i modernizaciji administracije Republike Srbije, te izjednačava prava i mogućnosti državljana koji žive i rade van Srbije, sa onima koji borave u njoj. Fizičko prisustvo građana koji žive u dijaspori više neće biti neophodno radi ostvarivanja njihovih mnogih prava.

Od 1. februara, svi državljani Republike Srbije koji poseduju validan biometrijski dokument (ličnu kartu ili pasoš) mogu da postanu tzv. eGrađani i to korišćenjem aplikacije ConsentID.

Kako građani iz dijaspore mogu da postanu eGrađani?

Ukoliko srpski državljanin boravi u inostranstvu, parametre ili QR kod za aktivaciju mobilne aplikacije ConsentID može dobiti u najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije. Listu diplomatsko-konzularnih predstavništava možete naći na linku Ministarstva spoljnih poslova.

Kako bi mogli da otpočnu korišćenje ConsentID aplikacije, građani koji žive u inostranstvu treba da preduzmu 3 jednostavna koraka:

 • Instaliranje mobilne aplikacije ConsentID;
 • Odlazak u diplomatsko-konzularno predstavništvo radi dobijanja parametara za aktivaciju mobilne aplikacije;
 • Potpuno besplatan pristup svim uslugama eUprave.

Drugim rečima, dovoljni su samo mobilni telefon i jedna poseta diplomatsko-konzularnom predstavništvu kako bi građani Republike Srbije širom sveta mogli online da koriste usluge organa uprave.

Usluge koje su dostupne u samo nekoliko klikova

Putem telefona ili tableta eGrađani iz inostranstva će moći da obave veliki broj administrativnih procedura koji su do sada zahtevali dolazak u Srbiju.

Pristupom na portale kao što su eKonzulat, eUprava, ePlati i eSanduče, sada srpska dijaspora može da obavi čitav niz radnji. Među njima izdvajamo sledeće mogućnosti:

 • Građani mogu da obezbede sebi elektronski potpis na portalu eID, te da potpisuju dokumenta onlajn. U našem tekstu o elektronskom potpisu, detaljnije smo obradili ovu temu.
 • Može se zakazati termin za konzularnu uslugu u diplomatsko-konzularnim predstavništvima.
 • Na portalu Lokalne poreske administracije korisnici mogu da imaju uvid u stanje svojih poreskih obaveza, dobijaju rešenja o poreskim obavezama, mogu da plate porez na imovinu kao i da podnesu poresku prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu.
 • Može se podneti zahtev za izdavanje uverenja o (ne)kažnjavanju, kao i o (ne)vođenju krivičnog postupka.
 • Postoji mogućnost zakazivanja termina za izdavanje pasoša i/ili lične karte. Iako se termin za izdavanje lične karte može zakazati online, napominjemo da se sam zahtev može podneti isključivo na teritoriji Republike Srbije, prema mestu prebivališta. Nasuprot tome, podnošenje zahteva za biometrijski pasoš je moguće i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. .
 • Prijava boravišta stranca u Republici Srbiji je elektronska usluga za koju takođe nije neophodan boravak podnosioca zahteva na teritoriji Srbije.
 • Može se podneti zahtev za eIzvod iz matičnih knjiga koji obuhvata izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih.

Pored navedenih noviteta, uvedene su i druge usluge koje su sada dostupne srpskim državljanima koji žive u dijaspori. To su usluge eDržavljanstvo i eSaglasnost na portalu eUprava. Da bi korisnici koristili ove usluge takođe je potrebno da budu prijavljeni na portal eUprava mobilnom aplikacijom ConsentId ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom. Kada ispune taj uslov, građani iz dijaspore će moći veoma lako da se koriste novim elektronskim uslugama uprave Republike Srbije.

 • eDržavljanstvo omogućava da građani širom sveta podnesu zahtev za dobijanje uverenja o državljanstvu, u papirnom ili elektronskom obliku;
 • eSaglasnost obuhvata 7 novih usluga, a među njima su usluge kojima je omogućeno roditeljima da daju onlajn izjave ili saglasnosti u postupcima vezanim za njihovu maloletnu decu.


Sledi pun spisak izjava/saglasnosti koje je moguće dati elektronskim putem u okviru eSaglasnosti:

 • Izjava/saglasnost za prijem u državljanstvo Republike Srbije maloletnog deteta;
 • Izjava/saglasnost za prijavu prebivališta maloletnog deteta, državljanina Republike Srbije;
 • Izjava/saglasnost za izdavanje lične karte maloletnom detetu, državljaninu Republike Srbije;
 • Izjava/saglasnost za izdavanje pasoša maloletnom detetu, državljaninu Republike Srbije;
 • Punomoćje za preuzimanje pasoša;
 • Saglasnost vlasnika nepokretnosti (stana ili kuće) za prijavu prebivališta punoletne osobe, državljanina Republike Srbije, na adresu nekretnine čiji je vlasnik ili suvlasnik;
 • Opoziv izjave/ punomoćja/ saglasnosti.

Takođe još jedna novina, koja stoji na raspolaganju od 1. februara, jeste mogućnost apliciranja za jedinstvenu dozvolu elektronskim putem u samo nekoliko koraka. Već smo Vas upoznali sa činjenicom da je u prethodnom periodu postojala mogućnost apliciranja za privremeni boravak.

Nekadašnji sistem dve odvojene dozvole (za boravak i rad), sada je zamenila jedinstvena dozvola. Jedini način apliciranja za dobijanje iste je elektronskim putem, što je još jedan dodatak potpunoj digitaliziji naše države.

Pre svega, ako je podnosilac zahteva stranac, neophodna je registracija na jedinstvenom Portalu za strance. Sam zahtev se podnosi popunjavanjem forme zahteva, koji je dostupan na Portalu. Nakon uspešno podnetog zahteva, podnosiocu se u eSanduče dostavljaju sva obaveštenja i uputstva za dalje postupanje.

Nezavisno od toga gde se nalaze, srpski državljani sada mogu elektronskim putem da koriste usluge državnih organa, što im omogućava da na efikasniji i jednostavniji način preduzimaju radnje pred državnim organima, te da na taj način štede svoje vreme i finansijska sredstva.

Slični blogovi

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.