Šta srpska dijaspora može da uradi preko portala eUprava?

Digitalizacija usluga koje pružaju organi uprave Republike Srbije je već uveliko u razvoju. Na putu ka potpunoj digitalizaciji ovog sektora, omogućeno je da se veliki broj radnji obavi elektronskim putem, a takođe je ova mogućnost dostupna i sve većem broju ljudi, kako srpskim državljanima, tako i strancima.

Nakon što je za strane državljane uvedena mogućnost online apliciranja za vizu D (viza za duži boravak) radi zapošljavanja, čime im je olakšan pristup organima uprave u Republici Srbiji, preduzet je sledeći korak na putu ka potpunoj digitalizaciji, te su sada dugo poznate digitalne platforme (eUprava, eInspektor, ePlati) dostupne i građanima koji imaju državljanstvo Srbije, ali ne borave na njenoj teritoriji. Cilj ovih platformi je da se ubrzaju i olakšaju mnogobrojne administrativne procedure. Ono za šta je nekad bio neophodan odlazak u prostorije državnih organa i čekanje u redu, sada je dostupno samo u par klikova.

Protokol o saradnji

Kako bi se srpskim državljanima koji žive u inostranstvu omogućio pristup uslugama državnih organa digitalnim putem predstavnici Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva informisanja i telekomunikacija su krajem prošle godine potpisali Protokol o saradnji. Istovremeno su predstavnici Ministarstva spoljnih poslova i Kancelarije za informacione tehnologije i eUpravu potpisali Protokol o saradnji „Šema eUprava“, po osnovu kog je od početkom ove godine otpočela realizacije Protokola.

Realizacija Protokola predstavlja značajan korak napred u digitalizaciji i modernizaciji administracije Republike Srbije, te izjednačava prava i mogućnosti državljana koji žive i rade van Srbije, sa onima koji borave u njoj. Fizičko prisustvo građana koji žive u dijaspori više neće biti neophodno radi ostvarivanja njihovih mnogih prava.

Od 1. februara, svi državljani Republike Srbije koji poseduju validan biometrijski dokument (ličnu kartu ili pasoš) mogu da postanu tzv. eGrađani i to korišćenjem aplikacije ConsentID.

Kako građani iz dijaspore mogu da postanu eGrađani?

Ukoliko srpski državljanin boravi u inostranstvu, parametre ili QR kod za aktivaciju mobilne aplikacije ConsentID može dobiti u najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije. Listu diplomatsko-konzularnih predstavništava možete naći na linku Ministarstva spoljnih poslova.

Kako bi mogli da otpočnu korišćenje ConsentID aplikacije, građani koji žive u inostranstvu treba da preduzmu 3 jednostavna koraka:

 • Instaliranje mobilne aplikacije ConsentID;
 • Odlazak u diplomatsko-konzularno predstavništvo radi dobijanja parametara za aktivaciju mobilne aplikacije;
 • Potpuno besplatan pristup svim uslugama eUprave.

Drugim rečima, dovoljni su samo mobilni telefon i jedna poseta diplomatsko-konzularnom predstavništvu kako bi građani Republike Srbije širom sveta mogli online da koriste usluge organa uprave.

Usluge koje su dostupne u samo nekoliko klikova

Putem telefona ili tableta eGrađani iz inostranstva će moći da obave veliki broj administrativnih procedura koji su do sada zahtevali dolazak u Srbiju.

Pristupom na portale kao što su eKonzulat, eUprava, ePlati i eSanduče, sada srpska dijaspora može da obavi čitav niz radnji. Među njima izdvajamo sledeće mogućnosti:

 • Građani mogu da obezbede sebi elektronski potpis na portalu eID, te da potpisuju dokumenta onlajn. U našem tekstu o elektronskom potpisu, detaljnije smo obradili ovu temu.
 • Može se zakazati termin za konzularnu uslugu u diplomatsko-konzularnim predstavništvima.
 • Na portalu Lokalne poreske administracije korisnici mogu da imaju uvid u stanje svojih poreskih obaveza, dobijaju rešenja o poreskim obavezama, mogu da plate porez na imovinu kao i da podnesu poresku prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu.
 • Može se podneti zahtev za izdavanje uverenja o (ne)kažnjavanju, kao i o (ne)vođenju krivičnog postupka.
 • Postoji mogućnost zakazivanja termina za izdavanje pasoša i/ili lične karte. Iako se termin za izdavanje lične karte može zakazati online, napominjemo da se sam zahtev može podneti isključivo na teritoriji Republike Srbije, prema mestu prebivališta. Nasuprot tome, podnošenje zahteva za biometrijski pasoš je moguće i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. .
 • Prijava boravišta stranca u Republici Srbiji je elektronska usluga za koju takođe nije neophodan boravak podnosioca zahteva na teritoriji Srbije.
 • Može se podneti zahtev za eIzvod iz matičnih knjiga koji obuhvata izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih.

Pored navedenih noviteta, uvedene su i druge usluge koje su sada dostupne srpskim državljanima koji žive u dijaspori. To su usluge eDržavljanstvo i eSaglasnost na portalu eUprava. Da bi korisnici koristili ove usluge takođe je potrebno da budu prijavljeni na portal eUprava mobilnom aplikacijom ConsentId ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom. Kada ispune taj uslov, građani iz dijaspore će moći veoma lako da se koriste novim elektronskim uslugama uprave Republike Srbije.

 • eDržavljanstvo omogućava da građani širom sveta podnesu zahtev za dobijanje uverenja o državljanstvu, u papirnom ili elektronskom obliku;
 • eSaglasnost obuhvata 7 novih usluga, a među njima su usluge kojima je omogućeno roditeljima da daju onlajn izjave ili saglasnosti u postupcima vezanim za njihovu maloletnu decu.


Sledi pun spisak izjava/saglasnosti koje je moguće dati elektronskim putem u okviru eSaglasnosti:

 • Izjava/saglasnost za prijem u državljanstvo Republike Srbije maloletnog deteta;
 • Izjava/saglasnost za prijavu prebivališta maloletnog deteta, državljanina Republike Srbije;
 • Izjava/saglasnost za izdavanje lične karte maloletnom detetu, državljaninu Republike Srbije;
 • Izjava/saglasnost za izdavanje pasoša maloletnom detetu, državljaninu Republike Srbije;
 • Punomoćje za preuzimanje pasoša;
 • Saglasnost vlasnika nepokretnosti (stana ili kuće) za prijavu prebivališta punoletne osobe, državljanina Republike Srbije, na adresu nekretnine čiji je vlasnik ili suvlasnik;
 • Opoziv izjave/ punomoćja/ saglasnosti.

Napredak u modernizaciji uprave u Republici Srbija je nesporan, a to potvrđuje i najnoviji izveštaj Svetske banke, koji meri stepen digitalne transformacije javne uprave u 198 ekonomija sveta. Naime Srbija je, prema ovom izveštaju, zauzela mesto u grupi globalnih lidera u ovoj oblasti. Nezavisno od toga gde se nalaze, srpski državljani sada mogu elektronskim putem  da koriste usluge državnih organa, što im omogućava da na efikasniji i jednostavniji način preduzimaju radnje pred državnim organima, te da na taj način štede svoje vreme i finansijska sredstva.

Najnovije: