OLAKŠAN PROCES ZAPOŠLJAVANJA I BORAVKA STRANACA U SRBIJI

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima, kao i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, stupili su na snagu 7. maja 2019. godine.

Glavna ideja koja stoji u pozadini izmena ogleda se u poboljšanju poslovne klime u Srbiji, podizanjem konkurentnosti i zapošljivosti stranaca u našoj zemlji. Ove izmene pokazale su značajne efekte u periodu od stupanja na snagu do danas.

Od izmena se očekivalo da će olakšati administrativne procedure vezane za izdavanje radne dozvole, i da će biti od velike koristi strancima. Imajući u vidu sve gorenavedene prednosti, krajnji cilj bio je ohrabrivanje stranih investicija u Srbiji.

Stoga, krucijalne novine vezane su za vizu za duži boravak (Viza D) po osnovu zapošljavanja, podnošenje jedinstvene prijave za privremeni boravak i radnu dozvolu, kao i mogućnost elektronske prijave za privremeni boravak, po prvi put ili radi njenog produženja, kako iz Srbije tako i iz inostranstva.

Ove izmene u primeni su od od 1. januara 2020. godine.

U nastavku teksta, možete pronaći kratak pregled najznačajnijih promena i mogućnosti uvedenih Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o strancima.

1. Viza za duži boravak po osnovu zapošljavanja (Viza D)

Jedna od najznačajnijih izmena u odnosu na prethodni zakon, ogleda se u mogućnosti apliciranja za vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja.

U skladu sa Zakonom o strancima, viza za duži boravak predstavlja odobrenje za ulazak i boravak na teritoriji Republike Srbije u trajanju od 90 do 180 dana. Pribavljanje vize za duži boravak obavezno je za strance kojima je u skladu sa viznim režimom za ulazak u Republiku Srbiju potrebna viza i koji nameravaju da u Republici Srbiji podnesu zahtev za odobrenje privremenog boravka.

Dodati stav, koji se primenjuje od 1. januara 2020. godine, propisuje novu vrstu vize za duži boravak – „viza za duži boravak po osnovu zapošljavanja”.

U skladu sa ovom odredbom, stranac koji stekne vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja, ostvaruje prava iz radnog odnosa po Zakonu o zapošljavanju stranaca.

S ciljem usklađivanja Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca, strancima je omogućena prijava za radnu dozvolu na osnovu vize za duži boravak. Ova vrsta radne dozvole izdaje se na period trajanja vize za duži boravak.

U slučaju kada je poslovni angažman produžen, stranac je u obavezi da podnese prijavu za privremeni boravak po osnovu zapošljavanja pre isteka vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja.

2. Objedinjeni zahtev za privremeni boravak i radnu dozvolu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima uveo je u potpunosti novu mogućnost podnošenja jedinstvene prijave za privremeni boravak i radnu dozvolu.

Zahvaljujući ovim izmenama, stranci danas imaju priliku da podnesu prijavu jednom administrativnom telu, umesto pokretanja dve odvojene procedure, jedne za drugom.

Ovo rešenje pokazalo se korisnim, imajući u vidu da doprinosi uštedi vremena i da pojednostavljuje proceduru, što je u krajnjoj liniji imalo pozitivan efekat na ohrabrivanje stranaca da dođu u Srbiju i zasnuju radni odnos. Podnošenje objedinjenog zahteva za privremeni boravak i radnu dozvolu izazvalo je veliko interesovanje stranaca koji u Srbiju dolaze zbog rada i u praksi se ova mogućnost često koristi.

3. Podnošenje zahteva za privremeni boravak elektronskim putem

S ciljem pojednostavljivanja ponekad komplikovanih i dugotrajnih procedura, izmenama Zakona o strancima, otvorena je mogućnost podnošenja zahteva za privremeni boravak i radnu dozvolu elektronski, iz Srbije ili inostranstva.

Ovo rešenje čini se kao savršen način apliciranja za privremeni boravak, bez potrebe da se gubi vreme čekanjem u redu. Očekivalo se da će nova mogućnost doneti veliko olakšanje i koristiti strancima koji su zainteresovani za sticanje dozvole za privremeni boravak u Srbiji. Pokazalo se da ovo zaista jeste slučaj, budući da se sve više stranaca opredeljuje da uredi svoj boravišni status pre samog dolaska u Srbiju.

Uprkos osnovanoj sumnji u pogledu tehničke osposobljenosti nadležnih organa za prijem i obradu ovakvih zahteva, praksa je pokazala da je uvedeno rešenje zaživelo, uz manje tehničke probleme koji se dešavaju s vremena na vreme.

4. Specijalne kategorije stranaca – mogućnost izbegavanja zakonskih zahteva?

Konačno, poslednja od značajnijih izmena propisuje specijalne kategorije stranaca, koji će biti u mogućnosti da steknu dozvolu za privremeni boravak, iako ne ostvaruju kriterijume koje direktno zahteva zakon.

Navedeni kriterijumi, kao i kategorije stranaca, propisani su Uredbom o kriterijumima za određivanje kategorija stranaca i kategorijama stranaca kojima se privremeni boravak može odobriti nezavisno od osnova za odobrenje privremenog boravka koju je Vlada Republike Srbije donela 2020. godine.

Uredbom Vlade unapređen je položaj i olakšan postupak sticanja dozvole za privremeni boravak strancima – osnivačima start up-a, visokoobrazovanim individuama i investitorima.

5. Zaključak

Vladajuće mišljenje da Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima nosi veliki potencijal za poboljšanje poslovne klime u Srbiji pokazalo se opravdanim. Navedene promene ishodovale su unapređenjem tretmana stranaca u Srbiji, sa naglaskom na pojednostavljenje procedure i uštedu vremena prilikom podnošenja zahteva za privremeni boravak i radnu dozvolu.

Najnovije:

Rate this article

Click on a star to rate it!