Zunic Law Firm zapošljava advokatskog pripravnika u Beogradu

Zbog povećanog obima posla i proširivanja višedecenijske advokatske prakse, Zajednička advokatska kancelarija Žunić Beograd prima advokatskog pripravnika u Beogradu u radni odnos (uz naknadu za rad).

MESTO RADA

 • Beograd

MINIMALNI USLOVI

 • Završen Pravni fakultet u Republici Srbiji
 • Poznavanje engleskog jezika na C1 nivou CEFR – pismeno i usmeno izražavanje
 • Spremnost na posvećen rad u dinamičnom i rastućem timu
 • Visoko razvijene organizacione i analitičke veštine
 • Otvorenost ka inovativnom pristupu advokaturi
 • Profesionalizam u odnosu prema radu, klijentima i saradnicima

KVALIFIKACIJE KOJE MOGU DATI PREDNOST

 • Zvanični sertifikati o poznavanju engleskog jezika (IELTS, TOEFL, CAE, CPE…)
 • Poznavanje drugih stranih jezika
 • Završene master studije u Srbiji i inostranstvu
 • Doktorske studije
 • Akademski uspeh tokom studija
 • Učešće u domaćim i inostranim takmičenjima u pravu tokom studija
 • Pohađanje pravnih konferencija, radionica, letnjih škola i sl.

MOGUĆNOSTI KOJE VAM PRUŽAMO

 • Zasnivanje radnog odnosa
 • Mogućnost priključivanja advokatskom timu nakon obavljanja pripravničkog staža
 • Rad u timu diplomaca prestižnih svetskih univerziteta uz pristup advokaturi koji se primenjuje u prestižnim advokatskim kancelarijama u Velikoj Britaniji i SAD
 • Mogućnost za kontinuirano profesionalno napredovanje uz poseban akcenat na inovacije u advokaturi u skladu sa najnovijim tehnologijama
 • Učešće na konferencijama, seminarima i raznim obukama

Za više informacija, pročitajte odgovore na najčešće postavaljana pitanja kandidata, kao i pogledajte šta naše kolege kažu o radu u kancelariji u brošuri za kandidate.

ROK ZA PRIJAVU

 • Poslednji dan za prijavu je 28.03.2022. godine.

 • Ukoliko verujete da posedujete navedene kvalifikacije i želite da postanete deo Zunic Law Firm tima, pošaljite nam neophodnu dokumentaciju  putem formulara za prijavu na našoj stranici Karijera.

KAKO FUNKCIONIŠE PROCES PRIJAVLJIVANJA

 • Svaka poslata prijava će biti razmotrena odmah po prijemu. Shodno navedenom, kandidat može biti primljen i pre isteka roka za prijavljivanje, zbog čega savetujemo svim zainteresovanim kolegama da svoje prijave pošalju što ranije.

Najnovije: