ODGOVORI NA NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

Advokatska kancelarija Žunić po potrebi objavljuje oglase za posao tokom godine, kada popunjavamo određene pozicije u roku od nekoliko meseci. Bez obzira na to, uvek smo u potrazi za kvalitetnim kandidatima i razmatramo nove prijave tokom cele godine, zato pošaljite svoju prijavu bez obzira na rok naveden u poslednjem objavljenom oglasu za posao.

U potrazi smo za kandidatima koji imaju potencijal da postanu odlični pravnici. Izuzetno cenimo akademski uspeh, kao i vannastavne aktivnosti kao što su studentska takmičenja u simulaciji suđenja, članstvo u studentskim organizacijama i volonterski rad. Iako nam je vaša biografija važna, podjednako vrednujemo i interpersonalne veštine. Ono što Vas može izdvojiti i pomoći da se uklopite u naš dobro uigrani tim su odnos prema radu i razvijen timski duh.

Ne, ne zapošljavamo isključivo pravnike. U našoj kancelariji dobrodošli su i drugi profili kandidata na pozicijama za razvoj poslovanja, upravljanja kancelarijom ili konsultanti u različitim oblastima.

Ukratko, svi kandidati koji su studirali ili se usavršavali u inostranstvu su više nego dobrodošli.

Ukoliko je kandidat završio osnovne studije na jednom od Pravnih fakulteta u Srbiji, pa se zatim usavršavao u inostranstvu (u vidu master studija, doktorskih studija, letnjih škola, kurseva…), može da prati redovan karijerni put u našoj kancelariji od pripravnika do advokata (juniora ili seniora) sve do partnerske pozicije.

Ukoliko je kandidat završio osnovne studije na Pravnom fakultetu u inostranstvu, karijerni put u našoj kancelariji zavisi od prava tog kandidata da postane advokat u Republici Srbiji. Ukoliko kandidat nema takvo pravo, može da prati alternativni karijerni put u vidu konsultanta u pravnom timu ili da se priključi jednom od nepravnih timova (u zavisnosti od afiniteta i želja), koja takođe može da vodi sve do partnerske pozicije.

U svakom slučaju, otvoreni smo za sve kandidate koji su motivisani i voljni da rade u timu.

Naša kancelarija pretežno posluje sa inostranim klijentima, stoga je poznavanje engleskog jezika na visokom nivou jedan od važnijih faktora prilikom izbora pripravnika. Međutim, iskustvo nam je pokazalo da ponekad kandidati potcene sebe i smatraju da nešto ne znaju ili ne rade dovoljno dobro, a kasnije se ispostavi da to nije slučaj. Naš savet da aplicirate za posao, a da procenu vašeg znanja engleskog ostavite nama.

Svakako ne očekujemo da imate visok nivo poznavanja pravničkog engleskog. Taj deo ćete naučiti u našem timu do najvišeg nivoa tokom pripravničkog staža.

Ne – ne postoji ograničenje vezano za godine ni za jednu od pozicija u našoj kancelariji.

Naš glavni cilj je da pripravnici steknu što više iskustva i samostalnosti tokom trajanja pripravničkog staža. U kancelariji vodimo politiku „otvorenih vrata“, što znači da se pripravnici i advokati stalnoj korespondenciji za rešavanje bilo kakvih nejasnoća, ali i za razgovor o idejama i novim rešenjima. Cilj nam je da osiguramo da se čuje glas i naših najmlađih članova tima, što jasno pokazuje našu nameru da odgovornost prenesemo i na njih. Više odgovornosti znači više prilika za razvoj stručnosti, brže nego u drugim advokatskim kancelarijama.

Svaki pripravnik od prvog dana ima svog mentora – advokata, koji prati rad tog pripravnika i koji mu je na raspolaganju za svaku pomoć ili povratnu informaciju, tako da nećete biti prepušteni sami sebi.

Osim redovnih radnih obaveza (odlazak na ročišta i sastavljanje najrazličitijeg opusa pravnih akata u sudskim i upravnim postupcima) pripravnici se obučavaju o najvišim standardima u komunikaciji sa klijentima kroz prisustvo na sastancima ili u pismenoj korespondenciji po ugledu na najuglednije inostrane advokatske kancelarije iz Velike Britanije. Kao i ostali članovi tima, između ostalog, pripravnici rade istraživanja na različite teme, sastavljaju pravna mišljenja, sastavljaju ugovore i pišu tekstove za blogove.

Izuzetno cenimo akademski uspeh i visok prosek ocena može da bude jedna od prednosti u procesu konkurisanja, ali nijedna prosečna ocena nije presudna za ostvarivanje saradnje.

Dužina studiranja nije kriterijum koji se posebno ocenjuje ili vrednuje.

Prednost prilikom konkurisanja mogu biti i vannastavne aktivnosti kao što su studentska takmičenja u sudskim sporovima, članstvo u studentskim organizacijama i volonterski rad.

Iako nam je vaša biografija važna, najviše cenimo vaše međuljudske veštine. Trebalo bi da imate pravi stav i da ste dobri u timskom radu, kako biste se uklopili u prijateljsko i čvrsto povezano okruženje. Želimo da i vama i nama zajednički rad bude prijatan i uspešan.

Naša kancelarija pruža šansu i onima koji su tek na početku svoje pravničke karijere, kao i onima koji imaju iskustva.

Podjednako cenimo i poštujemo kandidate na početku svoje karijere, kao i one koji imaju iskustva. Stoga, pripravnici ne rade volonterski u našoj kancelariji, već su angažovani ili po osnovu ugovora o radu ili po osnovu ugovora o stručnom osposobljavanju. Svaki od ovih ugovora podrazumeva naknadu, kako je objašnjeno u odgovoru na naredno pitanje.

Onima koji su još na studijama pružamo mogućnosti obavljanja studentske prakse u trajanju od najduže dve nedelje i takvo angažovanje se obavlja bez naknade.

Pripravnici primaju redovnu mesečnu naknadu koja ima tendenciju rasta na svakih 6 meseci. U drugoj godini pripravničkog staža, pripravnik ulazi i u sistem bonusa, tako da se isplaćuje bonus na kvartalnom nivou (pored redovne mesečne naknade). Izuzetno, ako pripravnik pokaže vanredno zalaganje I napredak, može ući u sistem bonusa i u toku prve godine.

Sve informacije ove prirode biće vam otkrivene prilikom razgovora za posao. Tokom razgovora možete nas pitati sve što vas interesuje, jer se zaista trudimo da pre zasnivanja radnog odnosa budemo veoma transparentni i jasni u tome šta čeka budućeg zaposlenog u našoj kancelariji.

Ako se pokažete kao odgovarajući član tima za našu kancelariju, na kraju druge godine, ponudićemo vam da ostanete u našem timu u svojstvu advokata. Imaćete priliku da birate da li želite da budete angažovani u Novom Sadu ili u Beogradu.

Advokati mogu biti juniori, seniori ili partneri. Naš dugoročni cilj je da širimo bazu partnera od najvrednijih i najuspešnijih članova tima.