1 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

e-Aukcija – javno nadmetanje u prinudnoj prodaji pokretnih i nepokretnih stvari sada dostupno u par klikova

31/08/2020

Da li ste znali da je sada moguće kupiti stvari koje su predmet izvršenja na javnom nadmetanju i to u svega nekoliko klikova?

Zakon o izvršenju i obezbeđenju do sada je propisivao da se prodaja pokretnih i nepokretnih stvari u izvršnom postupku vrši usmenim javnim nadmetanjem, a bilo je propisano da se zaključak o prodaji objavljuje na elektronskoj oglasnoj tabli Komore i na drugi uobičajeni način. U skladu sa tim, oglasi o javnim nadmetanjima bili su dostupni na elektronskoj oglasnoj tabli Komore javnih izvršitelja, kao i na sajtovima nadležnih sudova. Pored toga, na nekoliko portala mogla se vršiti pretraga o ovakvim prodajama, ali s obzirom da su ovakve portale vodili privatni subjekti, nisu baš nužno bili i pouzdani.

Iako je bilo relativno lako pronaći oglase o javnim nadmetanjima, ona su se vršila na tačno određenom mestu u određenom gradu, te onaj ko je zainteresovan da učestvuje je nekada morao da prevali i po nekoliko stotina kilometara kako bi došao do mesta gde se nadmetanje odvija ako, primera radi, živi u Vranju, a nadmetanje se odvija u Subotici.

Pandemija COVID-19 donela je sa sobom i mere prevencije, te je odvijanje usmenih javnih nadmetanja bilo otežano i nepoželjno, imajući u vidu da je osnovni cilj ovih mera zaštita stanovništva od daljeg širenja virusa.

Ipak, daleko najveći problemi javljali su se u vidu zloupotreba koje su uvek išle na štetu izvršnog dužnika. Ponudioci su se dogovarali kako bi se stvar prodala po što nižoj ceni, isplaćivali konkurente kako bi isti odustali od kupovine, te su se na taj način stvari, naročito nepokretnosti, kupovale po ceni daleko nižoj od tržišne. Pored toga, postojali su i različiti načini vršenja pritiska na konkurente ne bi li odustali od učestvovanja na javnom nadmetanju.

Kako bi se prevazišli navedeni problemi, uveden je sistem online javnog nadmetanja. Od 14. avgusta u funkciji je sajt eAukcija preko kojeg se odvija online prodaja imovine koja je predmet izvršenja. Ovaj vid prodaje za sada i dalje nije obavezan, ali će od 1. septembra biti. Ministarstvo pravde je na svom sajtu objavilo i Uputstvo za korišćenje platforme eAukcija u kome se u koracima može videti kako se vrši registracija na ovoj platformi i na koji način se učestvuje u javnom nadmetanju.

Za registraciju je potrebno posedovati elektronski potpis izdat od strane jednog od sertifikacionih tela. Nakon uspešne registracije korisniku stiže instrukcija za plaćanje članarine koja važi godinu dana. Sam korisnik može se na javnom nadmetanju pojaviti u svojstvu fizičkog lica, zakonskog zastupnika pravnog lica i punomoćnika sa opštim (za sva javna nadmetanja) i specijalnim punomoćjem (za tačno određeno javno nadmetanje).

Platforma se lako pretražuje i podeljena je na 3 kategorije: pokretna imovina, nepokretna imovina i zajednička prodaja pokretne i nepokretne imovine. Pored toga, moguća je i pretraga prema tagovima poput: automobil, bela tehnika, kuća, lokal i slično.

Nakon što korisnik pronađe predmet za koji je zainteresovan i prijavi se za nadmetanje, na mail mu stiže instrukcija za uplatu jemstva. Po prilaganju dokaza o uplati, korisnik može da započne sa nadmetanjem (odnosno da „biduje“, kako je to objašnjeno u Uputstvu) klikom na dugme „Licitiraj“ i unosom PIN koda za svoj elektronski potpis. Korisnik ne može sam da unese svoju ponudu jer je licitacioni korak unapred određen.

Nadmetanje traje 13 časova. Ako se u poslednjih 5 minuta pojavi novi bid, ono se produžava za još 5 minuta i tako maksimalno do 15 časova.

Nije potrebno registrovati se za uvid u aukcije koje su u toku ili u najavi. Svako može da uđe na sajt i proveri dostupne aukcije uz njihov detaljan opis, procenjenu cenu stvari, početnu cenu, licitacioni korak (iznos za koji se početna cena mora uvećati), vreme početka i završetka nadmetanja, kao i podatke o dužniku i poveriocu.

Sistem online javnog nadmetanja zaživeo je u nekoliko zemalja EU: u Austriji, Hrvatskoj, Mađarskoj, Nemačkoj i drugim. Negde je sistem u punoj primeni, a negde se primenjuje samo u odnosu na nepokretnosti (Letonija i Holandija)[1]. U SAD-u se ovaj sistem primenjuje i u odnosu na predmete koji su oduzeti jer su proistekli iz krivičnih dela[2], kao i na imovinu konfiskovanu od strane poreskih organa[3].

Prednosti su očigledne – online kupovina je lakša, postiže se brža prodaja stvari jer na njoj svako može da učestvuje bez obzira na prostornu razdaljinu, čime se istovremeno povećava tražnja i često postiže prodaja po većoj ceni[4]. Svi ponudioci su anonimni, tako da niko, pa ni javni izvršitelj ni sam ponudilac, ne može da zna ko se krije iza identifikacionog broja koji sistem dodeljuje svakom ponudiocu. Ovo je osmišljeno kao veoma efikasan način za sprečavanje gore pomenutih zloupotreba, s obzirom da je sada mogućnost dogovaranja ponudilaca u potpunosti uklonjena.

S obzirom da je online javno nadmetanje trenutno u primeni u više od 10 zemalja i da se pokazalo kao odlično rešenje za mnoge od problema sa kojima se suočava nadmetanje uživo, očekuje se da će ovaj sistem da se pokaže u punom svetlu u veoma kratkom roku.

Slični blogovi

6 min čitanja

Nemanja Žunić

10/03/2024

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.