3 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

Može li elektronski potpis da spasi Vaše poslovanje tokom pandemije korona virusa?

31/03/2020

Nije iznenađujuće ukoliko je korona virus poremetio Vaše poslovanje. Međutim, u savremenom dobu veliki deo poslovanja se i inače odvija online. Poslovni partneri u međunarodnim transakcijama često su prinuđeni da zaključuju poslove na daljinu. Moćno sredstvo koje im omogućava taj luksuz je zapravo tehnologija kojom se omogućava provera autentičnosti potpisnika, a to je – elektronski potpis.

Čini se da je ovo sredstvo još korisnije sada, kada se građani širom sveta savetuju da ostanu u svojim kućama. U tekstu koji sledi pročitajte koji su to delovi Vašeg svakodnevnog poslovanja koje ne morate da prekidate usled proglašenja pandemije korona virusa, a sve zahvaljujući elektronskom potpisu.

Elektronski potpis je predviđen Zakonom u Srbiji

Počnimo od činjenice da je elektronski potpis predviđen i regulisan Zakonom u Srbiji i to Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.

Elektronski potpis koji izda ovlašćeno sertifikaciono telo u Srbiji i koji ispunjava tehničke uslove kvalifikovanog elektronskog potpisa ima istu pravnu važnost kao i svojeručni potpis.

Ostale informacije o kvalifikovanom elektronskom potpisu u Srbiji možete pronaći na našem blogu – Kratak vodič za razumevanje elektronskog potpisa.

Da li je moguće nabaviti elektronski potpis tokom pandemije korona virusa?

Ukoliko ste svesni svih pogodnosti koje Vam upotreba elektronskog potpisa može pružiti, sigurno se pitate da li je moguće pribaviti elektronski potpis tokom pandemije korona virusa. Istražili smo ovo pitanje za Vas.

Većina sertifikacionih tela u Srbiji svoje usluge i inače pruža online – na taj način što zahteve i dokumentaciju za izdavanje elektronskog potpisa primaju u elektronskoj formi.

U tom smislu, neka sertifikaciona tela (konkretno, Privredna komora Srbije) ovu proceduru su u nekim delovima izmenila i unapredila, a kako bi podstakli online apliciranje.

Sva sertifikaciona tela apeluju da fizički dolazak u njihove prostorije treba koliko god je moguće izbegavati, osim u hitnim slučajevima.

Sertifikaciono telo Halcom je čak obustavilo lični prijem dokumenata i lično izdavanje sertifikata, tako da je online trenutno jedini i isključivi način saradnje sa njima.

Takođe, radno vreme svih sertifikacionih tela je izmenjeno, a u skladu sa preporukama Vlade.

Korisno je pomenuti da elektronski potpis sertifikacionog tela MUP-a trenutno nije moguće pribaviti, prema poslednjoj informaciji koju smo od njih dobili, a kako nema nikakvih zvaničnih podataka o ovome ni na njihovom sajtu niti u medijima.

Da sumiramo, tokom pandemije korona virusa, kada se ljudi savetuju da na svaki mogući način izbegavaju svaki fizički kontakt, MOGUĆE JE pribaviti elektronski potpis i uživati sve pogodnosti koje elektronsko potpisivanje pruža.

Na kraju bismo Vam skrenuli pažnju da sertifikaciona tela koja pružaju mogućnost dostavljanja elektronskog sertifikata na kućnu adresu podnosioca zahteva (npr. Halcom) voljni su da uruče elektronski sertifikat samo podnosiocu zahteva lično! Dakle, nije moguće da ovlastite nekoga da preuzme Vaš elektronski sertifikat umesto Vas.

Zaključenje komercijalnih ugovora u doba korone

Pregovore za zaključenje ugovora između Vašeg poslovnog partnera i Vas prekinuo je početak pandemije korona virusa, taman kada ste bili blizu postizanja sporazuma.

Zbog toga Vas zanima – da li je moguće zaključiti ugovor sada, kada fizička prisutnost i samo potpisivanje nisu mogući?

Kako brojni naši klijenti posluju online sa svojim poslovnim partnerima pa im ovo predstavlja uobičajeni vid saradnje, sigurni smo da je ovo pitanje koje generalno zanima javnost.

Naime, zaključenje ugovora ne podleže nikakvoj formi, osim ako je zakonom drugačije predviđeno.

Pokušaćemo ovo da Vam prevedemo na „nepravnički” jezik – niste u obavezi da zaključite ugovor u bilo kojoj posebnoj formi, osim ako Zakon predviđa posebnu formu. Zakoni u Srbiji predviđaju obaveznu potvrdu (solemnizaciju) od strane javnog beležnika za, na primer: Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora, kao i overu potpisa kod, na primer: Ugovora o prenosu udela u doo. Ove, i druge ugovore za koje zakoni predviđaju obaveznu overu kod javnog beležnika, Vi ne možete zaključiti uz pomoć elektronskog potpisa. S druge strane, za veliku većinu ugovora zakoni ne predviđaju nikakvu posebnu formu. Njih je dozvoljeno zaključiti koristeći se elektronskim potpisom.

Posavetovali bismo Vas da razmotrite unošenje klauzule (ili odredbe) u svoj Ugovor kojom biste iskazali nameru da se uz pomoć elektronskog potpisa utvrđuje autentičnost potpisnika.

Bitno je još istaći da do zaključenja Ugovora zapravo dolazi onda kada se Vaš poslovni partner i Vi saglasite oko bitnih sastojaka Ugovora.

Sigurno će Vam biti od koristi i sledeće pojašnjenje – većina komercijalnih ugovora može biti zaključena i usmenim izjavama, dakle bez potrebe da bude izražena u pisanoj formi (pa posledično i bez elektronskog potpisa). Međutim, ovakva praksa može da rezultira sporovima usled nedovoljne jasnoće šta je zapravo bio dogovor među strankama. Iz tog razloga, najbolje rešenje jeste definisanje ugovornih odredaba i njihovo potpisivanje na napred opisani način.

Saradnja sa državnim organima – šta je potrebno da znate?

Komunikacija sa državnim organima je zaista dosta napredovala od vremena kada smo pisali naš poslednji blog na tu temu. Tako je danas moguće veliki deo obaveza obaviti od kuće, uz pomoć elektronskog potpisa. Online platforma eUprava pruža niz ovakvih usluga svojim korisnicima.

Ukoliko se opredelite da kreirate nalog uz pomoć kvalifikovanog elektronskog sertifikata, biće Vam dostupne sve usluge koje inače eUprava pruža.

Da li je moguće osnovati firmu tokom pandemije korona virusa?

Agencija za privredne registre Republike Srbije je omogućila elektronsku registraciju osnivanja:

  • Za preduzetnike – od 01.01.2018. godine (više o ovome možete pročitati u našem tekstu – Online registracija preduzetnika),
  • Za jednočlana društva sa ograničenom odgovornošću – od 17.10.2018. godine,
  • Za višečlana doo – od 28.06.2019. godine.

To znači da je APR već omogućio osnivanje privrednog društva (i preduzetničke radnje) putem svoje online platforme, dakle bez fizičkog odlaska u njihove prostorije, a što je zaista afirmativna mera na putu ka digitalizaciji. Oni koji su zainteresovani za osnivanje firme u bliskoj budućnosti, ne moraju da odlažu svoje planove do kraja pandemije korona virusa.

U tom postupku, prvi korak je kreiranje korisničkog naloga u Sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika APR-a. Potrebno je takođe da posedujete platnu karticu poput Visa, Master Card ili Dina, a kojom ćete izvršiti elektronsko plaćanje.

Tada stupaju na scenu Vaš kvalifikovani elektronski potpis i elektronski čitač kartica na Vašem računaru. Proces potpisivanja elektronskim potpisom moguć je uz korišćenje NexU-APR aplikacije. Tehničko uputstvo za korišćenje ove aplikacije možete naći ovde.

Poslednji korak je izdavanje Rešenja APR-a, koje je dostupno na Vašem korisničkom nalogu. Ovo je elektronski dokument koji važi samo u elektronskoj formi.

Kako biste podneli elektronski zahtev za osnivanje firme, potrebno Vam je sledeće:

  • Plaćena naknada u elektronskoj formi,
  • Prijava je potpisana elektronskim potpisom izdatim od strane jednog od pet sertifikacionih tela u Republici Srbiji,
  • JMBG ili evidencioni broj za stranca sadržan u elektronskom potpisu podnosioca zahteva, identičan je sa JMBG ili evidencionim brojem za stranca koji je unet kao podatak u odeljku podnosioca zahteva.

Prilikom podnošenja elektronske prijave obavezno je da svi priloženi elektronski dokumenti budu potpisani elektronskim potpisom ovlašćenog lica, koji je izdat u Republici Srbiji. Posebno bismo ovo voleli da istaknemo, jer nije moguće koristiti elektronski potpis izdat od strane organa neke druge države pred APR, osim onih koje je izdalo neko od ovlašćenih sertifikacionih tela u Republici Srbiji.

U praksi Vam može biti korisna i informacija da u slučaju osnivanja višečlanog doo postoji obaveza da osnivački akt bude potpisan elektronskim potpisom svih budućih članova društva (osnivača).

Na kraju, ali ne i najmanje važno, istakli bismo da trenutno APR omogućava elektronsku registraciju osnivanje (jednočlanih i višečlanih) doo, a kada je osnivač domaće ili strano fizičko lice, kao i kada je osnivač domaće pravno lice.

Da li je moguće rešiti spor online tokom pandemije korona virusa?

Iako se u srpskom pravosuđu afirmiše elektronska komunikacija sa sudovima, pa mogućnost podnošenja tužbe elektronskim putem postoji već nekoliko godina, nismo sigurni u realne domene primene u praksi ove pogodnosti.

S druge strane, cenimo da ovaj izazovan period može biti dobra klima da se ispita efikasnost alternativnih načina rešavanja sporova, kao što su: pregovori, arbitraža i medijacija. Nije redak slučaj da poslovni partneri nakon sloma saradnje najpre iniciraju postupak pred sudom, pa tek kada uvide (ekonomske) posledice ovakvog postupka, odluče da pokušaju da spor reše npr. medijacijom ili pregovorima. Na taj način, oni zapravo alternativne načine rešavanja sporova stavljaju na drugo mesto, što nikako nije ispravno.

Na prvo mesto bi trebalo staviti ove tehnike, dakle, najpre pokušati da se spor reši mirnim putem, pa tek ukoliko to nije moguće, inicirati postupak pred sudom.

Slični blogovi

4 min čitanja

Aleksandra Jaćimović

06/06/2022

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.