Kancelarija Žunić na prestižnoj konferenciji Pravo i novi modeli outsourcinga u Londonu

Kako Advokatska kancelarija Žunić prati inovacije na polju prava i u oblasti informacionih tehnologija, advokat Nemanja Žunić prisustvovao je konferenciji „Pravo i novi modeli outsourcinga” održanoj 02.03.2017. godine u poznatoj advokatskoj firmi Backer McKenzie u Londonu. Ova konferencija je okupila renomirane pravnike u polju informacionih tehnologija, koji su diskutovali o izazovima sa kojima se susreće proces outsoursing-a i koji su predlagali inovativna rešenja radi postizanja veće efikasnosti i smanjenja troškova ugovornih strana. Istaknuti predavači su bili Rick Simmonds, glavni Partner u konsultantskoj kući za poslovni menadžment Aecus, Joel Harrison, partner ispred američke advokatske firme Milbank i Sam Parr, potpredsednik i savetnik predsednika pravnog odseka u američkoj multinacionalnoj kompaniji za informacione tehnologije, Hewlett Packard Enterprise.

Najnovije: