thumbnail_Logo_4_vectorized
1 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

Registar zdravstvenih ustanova sada vodi Agencija za privredne registre

18/11/2020

Donošenjem novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti (dalje: Zakon), u aprilu 2019. godine, unete su izvesne novine, a jedna od značajnijih, koja se odnosi na sve zdravstvene ustanove je poveravanje vođenja registra zdravstvenih ustanova Agenciji za privredne registre (dalje: APR). Od 11. oktobra 2020. godine ovaj registar je konačno počeo sa radom.

Međutim, pored nove procedure osnivanja zdravstvenih ustanova, i postojeće zdravstvene ustanove će morati da podnesu registracione prijave za prelazak u novi registar, ali i da izmene svoje akte kako bi ovaj prelazak izvršile uspešno. Koje to promene predstoje postojećim zdravstvenim ustanovama saznajte u daljem tekstu.

PROMENA NAZIVA

Zakon je tačno propisao u kojim formama se obavlja koja zdravstvena delatnost, odnosno kako glasi naziv pojedinih zdravstvenih ustanova. Naime, opšti naziv ,,zdravstvena ustanova’’, koji se ranije odnosio na različite subjekte, delatnosti ili nivoe zdravstvene zaštite, više se ne upotrebljava u nazivu svih subjekata zdravstvene zaštite. Tako, primera radi, apoteke moraju da promene naziv u „apotekarska ustanova“. Takođe, novi zakon predviđa i mogućnost prevoda naziva.

PROMENA ORGANA UPRAVLJANJA

Ranijim Zakonom bila su propisana identična pravila u pogledu organa upravljanja za zdravstvene ustanove u javnoj i privatnoj svojini. Sada je Zakon eksplicitan u pogledu organa upravljanja ustanova u javnoj svojini, dok se na ustanove u privatnoj svojini primenjuju pravila Zakona o privrednim društvima. Dakle, sada postoji evidentna razlika u načinu organizovanja i upravljanja ustanova u javnoj i privatnoj svojini.

PROMENA OSNIVAČA

Zdravstvena ustanova može biti u javnoj i privatnoj svojini. Ipak, novi Zakon je precizno odredio ko može biti osnivač zdravstvene ustanove u javnoj svojini, u zavisnosti od toga o kojoj ustanovi je reč. Stoga, neke zdravstvene ustanove će morati da sprovedu postupak promene osnivača kako bi uskladile svoje poslovanje sa novim propisom.

UPIS USKLAĐIVANJA U NOVI REGISTAR ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Sve ove promene moraju biti sprovedene kroz osnivački akt i statut, te je potrebno u zakonom propisanoj proceduri doneti izmene ovih akata i registrovati ih u novom nadležnom registru.

Agencija za privredne registre će do 11.01.2021. godine bez naknade upisivati ove promene radi usklađivanja zdravstvenih ustanova sa važećim propisima. Međutim, zdravstvene ustanove koje do 11.01.2021. ne izvrše upis obaveznog usklađivanja, plaćaće naknadu APR-a za naknadni upis.

Iako novi zakon predviđa donošenje niza podzakonskih akata, mnogi od njih nisu još uvek doneseni. Međutim, s obzirom da je praksa pokazala da je APR izuzetno ažuran i organizovan u pogledu evidencija koje vodi, verujemo da će se ova promena nadležnosti u vođenju registra zdravstvenih ustanova pokazati kao pozitivna.

Slični blogovi

3 min čitanja

Jelena Đukanović

23/06/2023

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.