OSNIVANJE PRAVNIH LICA

Osnivanje firme

Procedura osnivanja firme u Srbiji treba da započne angažovanjem advokatske kancelarije koja preuzima na sebe pripremu svih neophodnih dokumenata za osnivanje privrednog društva.

Verujemo da su jedino advokatske kancelarije kvalifikovane za pružanje stručnih saveta u vezi sa strukturom poslovanja, poreskim pitanjima, pitanjima u vezi sa zapošljavanjem i subvencijama, pitanjima u vezi sa izvozom i uvozom, zaštitom prava intelektualne svojine, kao i ostalim pitanjima usklađivanja sa propisima.

Svesni smo da svaki ulazak na novo tržište nosi određenu dozu neizvesnosti. Iz tog razloga, nudimo Vam različite pakete unapred pripremljenih usluga, koje smo kreirali kao odgovor na različite potrebe klijenata, koji uvek uključuju unapred utvrđene cene advokatskih usluga, bez skrivenih troškova.

Naši paketi usluga uključuju:

Kompleksne procedure u vezi sa osnivanjem privrednih subjekata

Pored osnivanja privrednih društava, naši advokati specijalizovani za privredno pravo nude pomoć u okviru  registracije grupe društava, u koju obično spada nekoliko državnih organa, koja iziskuje posebne i kompleksne procedure, kao što su:

  • Osnivanje medicinskih ustanova i ustanova zdravstvene zaštite (npr. osnivanje apoteka u Srbiji)
  • Osnivanje obrazovnih ustanova (npr. osnivanje vrtića, osnivanje privatne škole, osnivanje univerziteta)
  • Osnivanje fondacije
  • Osnivanje turističke agencije (organizatori turističkih putovanja i posrednici u prodaji organizovanih turističkih putovanja)
  • Osnivanje udruženja.