10 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

Distressed M&A u IT sektoru: iskorak ka održivosti poslovanja

27/12/2023

Krenite sa nama na putovanje kroz distressed M&A transakcije. Hajde da zajedno razmotrimo koji to faktori utiču na uspešne distressed M&A transakcije, kako na adekvatan način proceniti vrednost startapa i odabrati odgovarajuće strukturno rešenje. Otkrijte potencijalne formate transakcija koje mogu omogućiti investitorima kupovinu vredne imovine i istovremeno spasiti startape koji se suočavaju s finansijskim teškoćama.

U poslednje vreme došlo je do značajnog smanjenja broja distressed M&A transakcija, posebno u Evropi. Naime, transakcije koje uključuju kompanije koje se suočavaju sa finansijskim poteškoćama značajno su opale. Ovaj trend povezan je sa pandemijom i geopolitičkom situacijom, koje su dovele do strukturnih promena u ekonomskim i zakonodavnim sistemima. Posebno se IT sektor suočava s izazovnom godinom obeleženom povećanom inflacijom i pratećim rastom kamatnih stopa. Mnogi startapi nailaze na poteškoće u održavanju svog poslovanja, i nažalost, trenutna situacija može značiti kraj njihovog puta.

 

Šta je “distressed M&A”?

Distressed M&A podrazumeva kupovinu imovine, dela ili celokupne kompanije izložene finansijskim poteškoćama koje ugrožavaju njenu održivost. U distressed M&A, po pravilu, transakcijama kupci stiču imovinu po nižoj ceni. Ovakva strategija olakšava realizaciju poslova uprkos izazovnim okolnostima i omogućava očuvanje startapa. Ona pruža priliku osnivačima i investitorima da izvuku vrednost iz finansijski oslabljene kompanije. Primarni cilj jeste da se eliminišu dugovi startapa i stvore mogućnosti za novi početak poslovanja.

 

Distressed M&A i konvencionalni M&A – ključne razlike

U poređenju sa konvencionalnim M&A, kod distressed M&A transakcija postoje izvesne specifičnosti. Ovaj proces obično traje kraće, a informacije o poslovanju društva dostupne potencijalnim kupcima su ograničenije. Transakcije se često zasnivaju na principu „kupujete ono što vidite“, što najčešće podrazumeva manje sredstava obezbeđenja, kao i garancija. Iz tog razloga, ključno je pažljivo proceniti rizike, obaviti ciljano istraživanje i brzo delovati.

Sa druge strane, tradicionalne M&A transakcije obično prati standardan vremenski okvir, dostupnost informacija i dokumentacije je daleko veća, postoje opsežnih garancija, a proces je bolje strukturiran i zaštićen. Često se prodaja odvija putem javnog nadmetanja ili prikupljanjem ponuda, uz mogućnost završnog prilagođavanja cene.

Distressed due diligence se, u osnovi, fokusira na identifikaciju rizika i prilika za rast. Iskusni konsultanti igraju ključnu ulogu u razumevanju kompleksnih specifičnosti ovog procesa. Investitori mogu otkriti povoljnu priliku u otkupu diskontovanog duga, ili pribavljanju informacije o kompaniji i time steći stratešku prednost. Sa druge strane, prodavci kompanija suočenih sa finansijskim poteškoćama često insistiraju na fiksnoj ceni, izbegavajući moguća prilagođavanja koja bi mogla produžiti proces ili uneti dodatnu nesigurnost.

 

Ključni koraci za uspešne distressed M&A transakcije

Kada investitor pronađe povoljnu priliku za investiranje u finansijski ugroženu kompaniju, od ključne važnosti za njega jeste da ima dobru poslovnu strategiju. Ovo će biti od pomoći prilikom adekvatne procene rizika, kao i donošenja pravih investicionih odluka.

 

1. Utvrđivanje vrednosti

Utvrđivanje prave vrednosti pomaže u pregovorima, donošenju strateških odluka i proceni mogućnosti oporavka poslovanja startapa. Pored toga, jasno razumevanje faktora koji utiču na vrednost kompanije, olakšava utvrđivanje potencijalne dobiti za investitore i obezbeđuje fer procenu stanja kompanije koja je predmet transakcije.

Imajući to u vidu, možemo zaključiti da je kod distressed M&A transakcija ključno identifikovati faktore koji pozitivno utiču na vrednost startapa pre ulaksa u transakciju. U tom smislu, važno je analizirati sledeće faktore:

 • Intelektualna svojina

U najvećem broju slučajeva, glavna vrednost startapa je njegova intelektualna svojina (kao što su softver, patenti, nepatentabilna intelektualna svojina i žigovi). Pre nego što se odlučite da investirate u startap suočen sa finansijskim poteškoćama, uverite se da taj startap poseduje vrednu intelektualnu svojinu i da je ona adekvatno zaštićena.

 • Ključni talenti

Dobar core tim može biti od suštinskog značaja za uspeh kompanije. Investiranje u startap koji ima talentovane IT stručnjake može značajno uticati na dalji razvoj poslovanja.

 • Poslovni ugovori

Vrednost startapa može biti skrivena u njegovim poslovnim ugovorima. Obavezno ih pažljivo pregledajte. Na primer, startap može imati zaključene ugovore sa glavnim igračima na tržištu. To samo po sebi može predstavljati značajnu prednost za buduće poslovanje.

 • Materijalna imovina

Materijalna imovina može povećati vrednost i unaprediti poslovanje startapa. Postarajte se da ovu imovinu uzmete u obzir prilikom procene.

 

2. Due diligence i distressed M&A transkacije

Prilikom distressed M&A transakcija, potencijalni kupci se često suočavaju s nedostatkom informacija, a i one informacije koje su dostupne možda ne zadovoljavaju standardni kvalitet. Ova ograničenja obično rezultiraju kratkim vremenom za temeljnu pravnu analizu (due diligence).

Rano prepoznavanje potencijalnih problema ima presudnu ulogu u ovakvim transakcijama. Za potencijalne kupce važno je sprovesti fokusiranu analizu ključnih pitanja i značajnih oblasti rizika. Ove oblasti su suštinski slične onima u redovnom M&A procesu. Međutim, za kupca od posebne važnosti može biti jasna i „čista“ vlasnička struktura ciljane kompanije, kao i vlasništvo nad imovinom, ključni komercijalni ugovori, kao i pitanje slobode prenosa udela i saglasnosti koje su za to eventualno potrebne.

U situacijama gde vreme igra presudnu ulogu, kao što to obično jeste slučaj u distressed M&A transakcijama, bitno je fokusirati se na analizu ključnih pitanja koja bi mogla predstavljati prepreku za zaključenje posla.

Kompanije suočene sa finansijskim poteškoćama često nisu spremne za prodaju, a njihovi menadžerski timovi možda će imati poteškoća u pružanju uobičajenog niza materijala i dokumentacije za analizu koji se koriste prilikom tradicionalne prodaje. U takvim situacijama, due diligence analiza može biti usmerena na pitanja koja su direktno povezana sa vrednošću kompanije.

 

Strukture transakcija

Struktura M&A transakcije određuje način na koji je posao organizovan, što uključuje način na koji je akvizicija strukturirana, način određivanja kupoprodajne cene, kao i to koji se pravni i finansijski mehanizmi koriste. Izbor strukture transakcije može značajno uticati na sve strane uključene u transakciju.

U distressed M&A transakcijama, osnovni cilj prodavca jeste da se eliminišu problematični aspekti startapa, posebno dugovanja. Takve transakcije mogu da bude usmerena na konkretnu imovinu kompanije, obično u formi ugovora o kupoprodaji imovine (asset deal). Ovo znači da investitor ima fleksibilnost da odabere imovinu koja želi da kupi.

 

Kupoprodaja imovine naspram kupoprodaje udela

Kada je reč o izboru između kupoprodaje imovine ili kupoprodaje udela, kod uobičajenih M&A operacija uglavnom preovlađuje ovo drugo rešenje. Kod kupovine imovine, kupac preuzima određenu imovinu i određene obaveze ciljne kompanije. Takva struktura omogućava kupcu da odabere konkretnu imovinu a da pritom izbegne neke od obaveza kompanije. Ovakve transakcije se, međutim, mogu transformisati u kupoprodaju udela, i to prenosom imovine na zavisno privredno društvo. Ideja podrazumeva da se osnuje novo društvo u stopostotnom vlasništvu date kompanije, a onda na to novoosnovano društvo prenese sva vredna imovina kompanije. Nakon toga, udeli u novoosnovanom društvu prenose se na investitora.

 

Sticanje određene imovine finansijski ugrožene kompanije

Za razliku od konvencionalnih M&A transakcija, gde je predmet akvizicije obično čitava kompanija, kod distressed M&A operacija investitori obično selektivno ciljaju i stiču određenu imovinu predmetne kompanije. Ova fleksibilnost je veoma važna jer omogućava investitoru da transakciju prilagodi svojim strateškim interesima i finansijskim ciljevima. Ona takođe pruža mogućnost da se izbegnu određene neželjene obaveze i tako ublaže rizici povezani sa finansijskim poteškoćama ciljne kompanije. Na ovaj način investitor stiče kontrolu nad sredstvima koja su u skladu sa njegovim ciljevima, što transakciju čini strateški relevantnom i bolje usklađenom sa poslovnim potrebama investitora.

U distressed M&A transakcijama  investitor može odlučiti da preuzme tačno određenu imovinu kompanije, kao što je npr. intelektualna svojina, putem procesa poznatog kao „cherry-picking“ ili selektivna akvizicija sredstava. Ova odluka često zavisi od različitih faktora:

 • Due diligence

Due diligence se sprovodi radi procene vrednosti i održivosti pojedinačne imovine. Investitor procenjuje kvalitet imovine, potencijal za generisanje profita i sve povezane rizike.

 • Strateški fokus

Investitor usklađuje akviziciju sa svojim strateškim ciljevima i fokusira se na imovinu koja može doprineti postojećem poslu ili zadovoljiti specifične poslovne potrebe. Na primer, prioritet može biti akvizicija ključnih prava intelektualne svojine.

 • Isplativost

Akvizicija određene imovine može biti ekonomičnija od kupovine cele kompanije. To omogućava investitoru da cilja i preuzima samo onu imovinu koja može doprineti ostvarenju poslovnih ciljeva, a da pritom izbegne nepotrebne troškove.

 • Fleksibilnost

Selektivna akvizicija imovine pruža fleksibilnost, omogućavajući investitoru da strukturira transakciju prema svojim poslovnim potrebama.

 • Tržišne prilike

Investitori identifikuju tržišne prilike i nedostatke koji se mogu rešiti sticanjem određene imovine. Ovaj pristup im omogućava da iskoriste specifične snage kompanije uprkos finansijskim poteškoćama.

Na kraju, odluka investitora da kupi određenu imovinu putem distressed M&A transakcije vođena je kombinacijom strateških i finansijskih razmatranja i procene rizika, prilagođenih njegovim poslovnim ciljevima.

 

Kupovina firme u stečaju

U retkim slučajevima, distressed M&A transakcije mogu se sprovesti čak i nakon što je kompanija proglašena insolventnom. Stečajni organi, u takvim slučajevima, nastoje da maksimiziraju prodajnu cenu imovine kako bi se u najvećoj mogućoj meri mogli namiriti poverioci.

Imajući to u vidu, jasno je da je, kod distressed M&A transakcija, posebno važno precizno proceniti vrednost imovine. Temeljna procena je ključna jer doprinosi procesu pregovaranja, pomaže u određivanju strukture i postizanju fer dogovora i olakšava komunikaciju između rukovodstva kompanije koja je predmet transakcije i potencijalnih kupaca. Tačna procena pomaže da se identifikuje vredna imovina kompanije, proceni njen  tržišni potencijal i omogući transparentna diskusija uticaju imovine na transakciju. Ovo obezbeđuje da obe uključene strane imaju jasnu sliku o vrednosti imovine, što doprinosi lakšem i informisanijem procesu pregovora.

 

Praktični saveti

Uspešna realizacija distressed M&A transakcija zahteva stratešku domišljatost. Evo nekih praktičnih saveta za investitore:

 • Due diligence je od presudnog značaja

Dobro istražite finansijsko stanje kompanije, njenu imovinu i obaveze. Procenite potencijalne rizike i prepreke, kako biste mogli doneti adekvatne odluke. Premda je vreme važan faktor u distressed M&A transakcijama, postarajte se da ste due diligence analizu sproveli na adekvatan način.

 • Razumevanje pravnih implikacija

Pre nego što se upustite u transakciju, uverite se da ste razmotrili sve potencijalne obaveze, postojeće ugovore i sve eventualne pravne prepreke koje bi mogle uticati na transakciju.

 • Procena intelektualne svojine

Procenite vrednost patenata, žigova i ostale intelektualne svojine i razmotrite da li ovi resursi mogu doprineti budućoj profitabilnosti.

 • Procena kadrova i talenata

Upoznajte se sa veštinama i ekspertizom postojećih zaposlenih. Procenite značaj ključnih članova tima i njihov potencijalni doprinos oporavku kompanije.

 • Razmatranje prepreka u procesu integracije

Predvidite izazove u procesu integracije date kompanije u postojeću strukturu. Ovde bi trebalo uključiti kompatibilnost, potencijalne kulturološke razlike i tehnološku integraciju.

 • Procena duga i obaveza

Ispitajte postojeću strukturu dugovanja i obaveza kompanije. Utvrdite kako ovi faktori mogu uticati na ukupne troškove akvizicije i finansijsko stanje kompanije.

 • Planiranje koraka nakon akvizicije

Razvijte sveobuhvatan plan poslovanja nakon akvizicije. Identifikujte odmah korake za stabilizaciju kompanije i osmislite plan dugoročnog oporavka.

 • Angažovanje iskusnih konsultanata

Zatražite savet od stručnjaka s iskustvom u distressed M&A transakcijama. Pravni savetnici, finansijski stručnjaci i eksperti u datom sektoru mogu pružiti dragocene savete i pomoći u razumevanju kompleksnih činjenica. Za više informacija i pravne savete, slobodno se obratite našim advokatima specijalizovanim za korporativno pravo i M&A transakcije.

Slični blogovi

3 min čitanja

Vitomir Žunić

02/06/2022

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.