thumbnail_Logo_4_vectorized
4 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

Pravni due diligence pre prikupljanja kapitala od VC fondova – šta VC fondovi traže?

11/05/2023

Da li spadate u grupu ljudi kojima sama pomisao na osnivanje i vođenje startapa izaziva nalet adrenalina?

Ili, ukoliko već imate startap koji se bavi inovativnom delatnošću, imate eksponencijalni rast i slažete se sa čuvenom izrekom da je „najbolji način da postanete milijarder da utičete na živote milijarde ljudi“ – onda znate da je potrebna pomoć kako biste došli do cilja. Ukoliko ste se prepoznali u uvodu, vrlo je izvesno da ćete u skorijoj budućnosti ili u određenom trenutku imati potrebu da obezbedite dodatni kapital od VC fondova.

Jedan od koraka ka dobijanju VC kapitala znači da će Vaša kompanija u nekom trenutku biti predmet due diligence analize. Kako bismo Vam pomogli da se pripremite i uspešno prođete kroz ovaj proces, napisali smo smernice za pravni due diligence.

Tokom 2022. godine, globalna venture capital ulaganja iznosila su 500,8 milijardi dolara.[i] VC fondovi ulažu u startape i biznise u ranoj fazi razvoja koji imaju visok potencijal rasta, ali još uvek nisu komercijalno uspešni. Cilj VC fondova je da ulažu u kompanije koje imaju veliki potencijal da dugoročno postanu profitabilne. Investitori ulažu u startape sa očekivanjem da će ostvariti visok profit od svoje inicijalne investicije nakon što se kompanija proda ili izađe na berzu.

Iako je globalno tržište prilično zasićeno mnogobrojnim VC fondovima, pronalaženje VC fonda koji će investirati u startap može biti veoma teško u ranoj fazi razvoja. Zbog toga je od izuzetne važnosti da ubedite VC fondove da će ulaganje upravo u Vaš startap doneti visok profit. Naravno, Vaša poslovna ideja i poslovni plan su ključni. Međutim, druga strana medalje je usklađenost poslovanja Vašeg startapa sa zakonom. Bez obzira na to koliko je ideja inovativna, investitori žele da budu sigurni da kompanija nije izložena visokom pravnom riziku.

Iz tog razloga je ključno da se startapi usredsrede na usklađenost svog poslovanja sa zakonom ukoliko traže kapital od VC fondova. U tekstu ćemo se fokusirati na korake koje možete da preduzmete kako biste pripremili svoju firmu za pravnu due diligence analizu.

Kako izgleda due diligence analiza?

VC fondovi koji razmatraju ulaganje u startap najčešće sprovode i poslovni i pravni due diligence, odnosno detaljnu analizu poslovanja jedne kompanije. Poslovni, odnosno business due diligence podrazumeva analizu proizvoda i poslovnog modela kompanije, što uključuje i finansijski due diligence privrednih društava. S druge strane, pravni due diligence podrazumeva pregled pravnih dokumenata kompanije i identifikaciju svih pravnih rizika koji mogu uticati na investiciju.

Uobičajena procedura kod VC fondova je da se prvo sprovodi poslovni due diligence. U ovoj fazi procenjuju da li poslovna ideja i opšti utisak o poslovanju startapa pokazuju potencijal za profitabilnost. Ukoliko Vaš startap prođe ovu fazu, sledeći korak je pravni due diligence.

Pravni due diligence obično počinje sa listom pitanja. Drugim rečima, VC fond će Vam dostaviti listu dokumenata i informacija koje žele da inicijalno analiziraju. Svrha ovakvih zahteva jeste da pomognu investitoru da identifikuje potencijalne rizike.

Obim liste pitanja i traženih dokumenata zavisi od internih politika i menadžmenta VC fonda.

Naravno, tokom due diligence procedure, Venture Capital fondovi mogu postavljati i dodatna pitanja. Ipak, kao prvi korak u pronalaženju VC fonda, možete pripremiti kompaniju za due diligence i osigurati da Vaša kompanija ima adekvatne dokumente u pomenutim oblastima.

Ukoliko želite da proverite usklađenost poslovanja Vaše firme sa zakonom, kontaktirajte nas.

Due Diligence čeklista – pripremite se na vreme

U zavisnosti od politike Venture Capital fonda i startapa, potencijalni VC fond će tražiti različitu vrstu dokumentacije i informacije. Međutim, nekoliko glavnih pravnih oblasti će najverovatnije biti podvrgnute detaljnoj analizi u due diligence izveštaju. Pripremanje odgovora na ova pitanja je važan korak u pripremi za apliciranje za sredstva kod VC fondova.

1. Poslovanje privrednog društva u skladu sa propisima i korporativno upravljanje

U oblasti korporativnog prava, pravni savetnici koji rade due diligence tražiće dokumente koji se odnose na registraciju i status kompanije. Stoga, trebalo bi da se uverite da posedujete sva dokumenta koji dokazuju da je kompanija registrovana i da posluje u skladu sa zakonom. Još jedna stvar koja je ključna za VC fondove u ovoj oblasti su glasačka prava i odlučivanje. U tom smislu, VC fondovi će pregledati sve dokumente koji mogu uticati na glasanje na Skupštini društva.

Na primer, Mihajlo i Petar su osnivači startapa. Mihajlo ima iskustva u određenoj industriji, te su se osnivači dogovorili da će on generisati više korporativnog profita. S druge strane, Petar je uložio više novca na početku i ima veću moć prilikom donošenja korporativnih odluka. Informacije poput ovih su ključne za VC fondove.

2. Potrebne dozvole i usklađenost sa propisima

Bez obzira na pripremu za proceduru due diligence, treba biti siguran da vaša startap ima sve potrebne dozvole i licence. U zavisnosti od vrste proizvoda koju startap razvija, moguće je da će biti potrebno pribaviti odgovarajuću dozvolu od nadležnih organa. Na primer, ako startap razvija aplikaciju povezanu s financijskim uslugama, postoji verovatnoća da će biti potrebna dozvola za pružanje tih usluga.

Takođe, važno je osigurati usklađenost sa zakonskim propisima. Kršenje relevantnih zakona često rezultira potencijalnim novčanim kaznama, što može biti “crvena zastavica” za investitore.

3. Nekretnine

Startapi obično nemaju nekretnine u svom vlasništvu. Međutim, ukoliko je vaš slučaj drugačiji, treba da pripremite dokumenta koja potvrđuju vlasništvo nad nepokretnostima.

S druge strane, verovatno je da startup iznajmljuje poslovni prostor. Investitori će biti zainteresovani da pregledaju komercijalne uslove ugovora o zakupu.

Na primer, važno je da investitor bude upoznat sa rokom na koji je ugovora o zakupu zaključen, klauzulom o raskidu ugovora i mogućim ugovornim kaznama u slučaju raskida.

4. Radnopravna dokumentacija i benefiti zaposlenih

Investitori uvek proveravaju da li je radnopravna dokumentacija usklađena sa zakonom. Zbog toga bi trebalo da pripremite ugovore o radu i interne politike zapošljavanja. Takođe, za IT industriju, NDA sa zaposlenima je neophodan! Ako još niste zaključili NDA sa zaposlenima, trebalo bi da to uradite što je pre moguće.

Ako Vaši zaposleni imaju određene benefite, pobrinite se da ih transparentno prikažete. Na primer, to uključuje šeme bonusa, ESOP, privatno zdravstveno osiguranje ili bilo koju drugu pogodnost koju vaši zaposleni imaju.

5. Intelektualna svojina

Due diligence za oblast intelektualne svojine je verovatno najvažniji deo due diligence procedure za svaki startap. Naime, u većini slučajeva, intelektualna svojina predstavlja glavni proizvod startapa. To znači da će vrednost kompanije biti značajno smanjena ako prava intelektualne svojine stečena na adekvatan način. Takođe, to može dovesti do odluke VC fonda da ne investira u startap.

Autorsko pravo na delu nastalom u radnom odnosu u kompaniji mora biti pravilno preneseno sa zaposlenog na poslodavca. Najbolji i najlakši način da to uradite je uključivanjem detaljne IP klauzule u ugovor o radu. Takva klauzula osigurava da intelektualna svojina koji nastaje i razvija se tokom radnog odnosa bude u vlasništvu poslodavca.

Podjednako je važno zaključiti ugovore sa klijentima koji regulišu prenos prava intelektualne svojine. Na primer, ako je proizvod startapa softver, potrebno je zaključiti ugovor o licenciranju softvera. Ugovori o licenciranju softvera definišu uslove za korišćenje softvera, kao i trajanje licence, naknade, ograničenja u korišćenju, itd. Naši advokati specijalizovani za IT ugovore mogu vam pomoći u sastavljanju ugovora koji odgovaraju Vašem poslovnom modelu i štite interese Vašeg startapa.

Takođe, razmislite o zaštiti Vaše intelektualne svojine. Važna pitanja će biti:

  • Koje žigove kompanija poseduje?
  • Da li ste deponovali Vaše autorsko delo?
  • Da li postoji izum koji može biti patentiran?
  • Da li imate industrijski dizajn?
  • Kako ste zaštitili poslovne tajne i poverljive informacije?

6. Komercijalni ugovori

Kada su u pitanju komercijalni ugovori, investitori će pregledati sve materijalne ugovore koje je kompanija zaključila. Razlog koji leži iza toga jeste potreba osiguravanja da takvi ugovori neće ograničiti sposobnost kompanije za rast ili širenje na tržištima. Na primer, pravni savetnici VC fondova će tražiti ograničenja koja proizlaze iz klauzula o zabrani preuzimanja zaposlenih i klijenata ili zabrani konkurencije, klauzula ekskluzivnom posredovanju, itd.

Recimo, tokom procedure due diligence, investitor shvati da jedan od ugovora sadrži klauzulu o ekskluzivnom posredovanju koja kompaniji zabranjuje da pruža usluge bilo kojoj kompaniji u istoj industriji. Ako su kompanije iz te industrije potencijalni korisnici usluge u velikom broju, takva klauzula će verovatno biti „red flag“ za investitora.

Takođe, trebalo bi osigurati da svi ugovori budu adekvatno zaključeni i deponovani u internim evidencijama. Greške koje se čine nevažnim, kao što su potpisi koji fale ili nepotpune informacije u specifikaciji, takođe mogu biti alarm za investitore.

7. Zaštita podataka o ličnosti i zaštita privatnosti

Dolaskom GDPR-a[i], zaštita podataka o ličnosti postala je jedan od prioriteta za kompanije širom sveta. Kompanije više ne mogu da zapostavljaju važnost zaštite podataka o ličnosti. Međutim, u praksi se često se dešava da se upravo zaštita podataka o ličnosti zanemaruje, naročito u ranim fazama poslovanja.

Ako niste uzeli u obzir ovaj aspekt vašeg poslovanja, sada je pravi trenutak da to uradite i osigurate da Vaš startup bude usklađen sa svim propisima o zaštiti podataka o ličnosti. Iako možda niste svesni, skoro je sigurno da obrađujete podatke o ličnosti. Na primer, ukoliko imate aplikaciju koja zahteva prijavljivanje, verovatno obrađujete i podatke o ličnosti.

Novčane kazne za kršenje propisa o zaštiti podataka o ličnosti mogu biti izrazito visoke, što je posebno značajna informacija za investitore.

8. Sudski sporovi

Poslednja stavka koju će verovatno istraživati savetnici VC fonda su raniji i aktuelni sudski sporovi koji mogu uticati na finansijsko i operativno poslovanje startapa, ali i naneti štetu ugledu firme. Ukoliko imate neke sudske sporove u toku, pobrinite se da su svi dokumenti adekvatno sačuvani.

Na primer, startap je u sporu sa bivšim zaposlenim oko prava intelektualne svojine. Možete da očekujete da će takav spor biti podvrgnut detaljnoj analizi.

Važnost pažljive pripreme: začin koji Vas može istaći pred VC fondovima

Pravni due diligence je jadna od poslednjih, ali ključnih faza u procesu prikupljanja sredstava od VC fonda. On može značajno uticati na (ne)uspeh startapa. S obzirom na to da većina startapa doživi neuspeh, pažljiva priprema za pravni due diligence može povećati šanse za uspeh. Osiguravajući usklađenost sa pravnim propisima, startapi se mogu istaći kao atraktivne investicione prilike za VC fondove.

Iako priprema za pravni due diligence može biti složena i vremenski zahtevna, ona je važan korak ka obezbeđivanju sredstava od VC fonda. Međutim, to ne treba posmatrati kao teret ili obavezu. Umesto toga, može se posmatrati kao prilika za startape da procene svoju usklađenost sa relevantnim propisima. Preduzimanje proaktivnog pristupa pripremi za pravni due diligence može drastično povećati šansu startapa za dobijanje investicija i postizanja dugoročnog uspeha.

Ne dozvolite da Vas pravni due diligence obeshrabri! Sa pravilnom pripremom i podrškom, možete postaviti sigurne temelje za uspeh Vašeg startapa i upisati se u knjigu slavnih.

[1] NAVCA 2023 Yearbook: https://nvca.org/wp-content/uploads/2023/03/NVCA-2023-Yearbook_FINALFINAL.pdf

[1] Uredba (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica u vezi sa obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46/EC (Opšta uredba o zaštiti podataka): https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Slični blogovi

4 min čitanja

Zunic Law

19/05/2023

4 min čitanja

Jelena Đukanović

01/04/2020

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.