Kancelarija Žunić na Konferenciji o tehnologiji i pravu u Londonu

Budući da je Advokatska kancelarija Žunić specijalizovana u oblasti prava informacionih tehnologija, naši predstavnici, Tijana Žunić Marić i Nemanja Žunić, su prisustvovali još jednoj u nizu konferencija posvećenim vodećim temama iz oblasti prava. Konferencija je naslovljena: „Big Data, veštačka inteligencija, tehnologija i pravo” (“Big Data, Artificial Intelligence, Technology and the Law”), a održana 10. maja 2017. godine u Londonu, na lokaciji Hamton & Williams. Organizator ovog događaja je Englesko udruženje za kompjutere i pravo, koje je za ovu priliku okupilo zanimljive govornike iz sfera informacione tehnologije i advokature, kako bi razmatrali pitanja Big Data, Cloud Computing, veštačke inteligencije i prava.

Seminar je pokrio neke od gorućih tema, kao što je i uloga advokata u oblasti novih inicijativa u vezi sa vodećim Big Data i veštačkom inteligencijom. Takođe, diskutovano je i o uticaju Opšte uredbe o zaštiti podataka Big Data tehnologije i procesa (“General Data Protection Regulation on Big Data technologies and processes”).

Na konferenciji su se prisutnima obratili Trevor Callaghan, generalni zastupnik DeepMind-a, svetskog lidera u oblasti istraživanja veštačke inteligencije, potom Will Becker i Liam Gilchrist, osnivači Lexical Labs-a, kao i Helen Woollett, direktor sektora za privatnost u multinacionalnoj kompaniji za pružanje bankarskih i finansijskih usluga – Barclays.

Inače, predstavnici naše kancelarije su nedavno učestvovali i na konferenciji Pravo i novi modeli outsourcinga, koja se takođe održavala u Londonu. Pošto smo uvereni da će na advokaturu u značajnoj meri uticati nova tehnološka dostignuća u godinama koje su pred nama, trudimo se da pratimo trendove u pravu u najprogresivnijim pravnim sistemima, kako bismo bili u mogućnosti da pružamo advokatske usluge najvišeg profesionalnog standarda u novoj eri prava u ovom delu Evrope.

Najnovije: