Tijana Žunić Marić autor poglavlja o monitoringu zaposlenih u Srbiji na Data Guidance platformi

Nakon nedavno održane nacionalne konferencije na temu budućnosti rada u okviru koje je advokat-partner Tijana Žunić Marić govorila o zakonitosti upotrebe aplikacija za monitoring zaposlenih koje su doživele ekspanziju za vreme Covid-19, veliko nam je zadovoljstvo da objavimo da je advokat-partner Tijana Žunić Marić napisala autorsko poglavlje za Srbiju koje obuhvata pravnu regulativu pitanja monitoringa zaposlenih na OneTrust Data Guidance platformi.

OneTrust DataGuidance je jedna od najpoznatijih i najsavremenijih svetskih istraživačkih platformi koja se više od dve decenije bavi globalnim istraživanjem zakona o privatnosti i bezbednosti. Više stotina globalnih zakona o privatnosti i preko deset hiljada dodatnih resursa mapirani su u DataGuidance kako bi kupci imali uvid u detaljna istraživanja, informacije i perspektive na svetskoj novonastaloj listi globalnih propisa koji se tiču privatnosti.

Advokat Tijana Žunić Marić, koja je usko specijalizovana za zaštitu podataka o ličnosti i vodi departman za radno pravo, kao i zaštitu podataka u okviru Advokatske kancelarije Žunić, napisala je poglavlje za Srbiju koje pokriva sva najvažnija pravna pitanja koja se tiču regulative monitoringa zaposlenih u našoj zemlji. Neka od pitanja uključuju pregled pravne regulative koja reguliše video nadzor zaposlenih, biometrijski nadzor, nadzor poslovnih email naloga i telefona i drugih elektronskih naprava u toku rada, kao i pravo zaposlenih na pristup podacima.

Velika nam je čast nam je što smo na ovaj način doprineli izuzetno važnom pitanju kroz poglavlje u Data Guidance-u. Poglavlje je dostupno u okviru međunarodnog pregleda svih relevantnih legislativa koje se tiču monitoringa zaposlenih, sa vodičima za monitoring zaposlenih po jurisdikcijama širom sveta sačinjenog od strane nekih od najistaknutijih stručnjaka u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Iako tema monitoringa zaposlenih nije nova, ovo pitanje je ponovo došlo u fokus zbog ekspanzije rada od kuće tokom Covid-19 pandemije. Iz tog razloga, sve češće se dešava da poslodavci krše pravila Zakona o zaštiti podataka ličnosti. Iako je poslednjih godina ogroman fokus stavljen na zaštitu podataka o ličnosti uopšte, kao i zaštitu podataka o ličnosti zaposlenih, i kako kazne za zadiranje u privatnost zaposlenih mogu biti ogromne, smatramo da je ova tema od ključne važnosti za sve, a naročito za poslodavce.

Advokatska kancelarija Žunić je izuzetno posvećena pitanju zaštite podataka o ličnosti i naš departman poklanja pažnju različitim aspektima zaštite podataka o ličnosti zaposlenih i kroz svakodnevni rad sa klijentima, kao i preko našeg bloga. Neki od naslova koje izdvajamo su najčešće zablude poslodavaca u pogledu zaštite podataka o ličnosti, kao i šta se smatra zadiranjem u privatnost zaposlenih u svetlu COVID19? Ostale naslove i novine koji se tiču ove važne teme možete pratiti na našem blogu posvećenom zaštiti privatnosti i podataka o ličnosti.

Najnovije: