Advokat | Član Zajedničke advokatske kancelarije Žunić Novi Sad
Jelena Đukanović
Jelena Djukanovic

Kontakt detalji:

Oblasti rada:

Data Protection Icon
Zaštita podataka
Labor and Employment Icon
Radno pravo
Litigation Icon
Parnica

Obrazovanje

 • Pravni fakultet Univerzitet u Novom Sadu: Master pravnik
 • Pravni fakultet Univerzitet u Novom Sadu: Diplomirani pravnik

Nagrade:

 • 2024 Legal500: Preporučena u vodiču za radno pravo
 • 2024 Who’s Who Legal: Nagrada “Global Leader” za oblast zaštite privatnosti i podataka o ličnosti
 • 2023 Who’s Who Legal: Preporučena kao “Thought Leader” za oblast zaštite privatnosti i podataka o ličnosti
 • 2023 Who’s Who Legal: Preporučena kao “Global Leader” za radno pravo
 • 2023 Who’s Who Legal: Preporučena kao “Global Leader” za oblast zaštite privatnosti i podataka o ličnosti
 • 2023 Legal500: Preporučena u vodiču za radno pravo
 • 2022 Who’s Who Legal: Preporučena kao “Global Leader” za oblast zaštite privatnosti i podataka o ličnosti
 • 2011 – 2016 Stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

 

Radno iskustvo:

 • 2019 Član Zajedničke advokatske kancelarije Žunić Novi Sad
 • 2019 Članstvo u Advokatskoj komori Vojvodine
 • 2016 – 2017 Sudijski pripravnik u Višem sudu u Novom Sadu
 • 2015 – 2016 Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Novom Sadu

 

 

Jelena Đukanović je advokat, član Zajedničke advokatske kancelarije Žunić Novi Sad od 2019. godine. Član je Advokatske komore Vojvodine.

 

U Jeleninu ekspertizu spadaju radno pravo, zaštita podataka, trgovina, parnica, kao i pravo intelektualne svojine.

 

U okviru zaštite podataka, radila je na brojnim projektima koji uključuju sastavljanje ugovora i dokumenata o privatnosti podataka, obuke na polju zaštite podataka, poznavanju i usklađenošću sa pravilima GDPR-a, kako za domaće tako i za međunarodne klijente iz različitih sektora – od informacionih tehnologija, finansija, fitnesa, pa sve do javne bezbednosti, sajber bezbednosti i elektronske trgovine. Za svoj rad u oblasti zaštite podataka, međunarodna organizacija Who’s Who Legal nagradila je Jelenu prestižnim priznanjem i uvrstila je na listu globalnih lidera u “Data: 2022”, “Data: 2023”, kao i „Data: 2024“ globalnim vodičima. Takođe, Jelena je dobitnica prestižnog priznanja Thought Leader za zaštitu privatnosti i podataka o ličnosti u Who’s Who Legal vodiču za 2023. godinu, kao i Global Leader za zaštitu privatnosti i podataka o ličnosti u Who’s Who vodiču za 2024. godinu.

 

Na polju radnog prava, Jelena je savetovala i zastupala mnoga domaća i međunarodna preduzeća, posebno u IT sektoru, pružajući pravnu pomoć u sastavljanju složenih radnopravnih dokumenata i zastupanju u radnopravnim sporovima. Dobitnica je priznanja Global Leader za oblast radnog prava od strane Who’s Who Legal u vodiču “Labour, Employment and Benefits: 2023”.

 

Zajedno sa svojim saradnicima, uspešno je završila brojne projekte koji uključuju sveobuhvatno pravno savetovanje, sastavljanje raznih vrsta ugovora, sastavljanje uslova korišćenja za sajtove klijenata (najčešće u industriji elektronske trgovine).

 

Jelena takođe neprestano radi na brojnim složenim parničnim postupcima, u kojima zastupa domaće i međunarodne kompanije, vodeći sve faze parnice, od predsudske pripreme do suđenja, poravnanja, i žalbenog postupka.

 

Nakon što je završila osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu među 1% najuspešnijih studenata svoje generacije i stekla zvanje diplomirani pravnik, uspešno je završila i master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Master tezu odbranila je sa najvišom ocenom i to na temu „Utvrđivanje iznosa rente kao oblika naknade imovinske štete”.

 

Tokom osnovnih i master studija bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

 

Kao pripravnik u Osnovnom sudu u Novom Sadu, učestvovala je u pripravničkim radionicama i simulacijama suđenja u građanskopravnoj materiji, koje su sprovedene uz podršku projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa u Republici Srbiji”, koji finansira Evropska unija.

Jelena tečno govori engleski jezik.

Saznaj više od autora

Jelena Đukanović

16/05/2024

Load more

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.