thumbnail_Logo_4_vectorized
Advokat | Član Zajedničke advokatske kancelarije Žunić Novi Sad
Anja Berić
Anja Beric

Kontakt detalji:

Oblasti rada:

IT Law Icon
IT pravo
Intelectual property Law Icon
Intelektualna svojina
Tax Law Icon
Poresko pravo
Real Estate Icon
Nekretnine

Obrazovanje

  • Pravni fakultet Univerzitet u Novom Sadu: Master prava
  • Pravni fakultet Univerzitet u Novom Sadu: Diplomirani pravnik

 

Nagrade i stipendije:

  • 2016 – 2018 Stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

 

Radno iskustvo:

  • Advokat u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Žunić Novi Sad
  • Advokatski pripravnik u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Žunić Novi Sad
  • 2019 Članstvo u Advokatskoj komori Vojvodine

 

 

Anja Berić je advokat u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Žunić. Timu se pridružila 2019. godine, po upisu u Advokatsku komoru Vojvodine.

 

Anja se specijalizovala u okviru departmana za pravo informacionih tehnologija i zaštite podataka o ličnosti, a u uži krug njenih interesovanja spada i pravo intelektualne svojine.

 

Pre nego što je počela sa radom u kancelariji, među prvima u svojoj generaciji je diplomirala na osnovnim akademskim studijama na Univerzitetu u Novom Sadu sa odličnim prosekom. Svoje formalno obrazovanje nastavila je na istom fakultetu, gde je uspešno završila i master studije, odbranivši master rad na temu „Ugovori o poverljivosti u domaćem i uporednom pravu”. Tokom studiranja, Anja je više puta bila nagrađivana za svoj izuzetan uspeh od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

 

Paralelno sa osnovnim studijama, Anja je učestvovala u programu stručne prakse u krivičnom odeljenju Osnovnog i Višeg suda u Novom Sadu, kao i Osnovnog i Apelacionog tužilaštva u Novom Sadu. Pored toga, aktivno je učestvovala u radu Pravne klinike za borbu protiv trgovine ljudima i član je organizacije ELSA.

 

Anja tečno govori engleski jezik, a služi se španskim i nemačkim jezikom.

Saznaj više od autora

Anja Berić

11/08/2023

Load more

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.