Izmene Testa samostalnosti za preduzetnike i dva meseca gratis

Dugo očekivani i najavljivani Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je u značajnoj meri uzdrmao IT scenu konačno je ušao u skupštinsku proceduru.

Naime, prvobitni tekst Predloga zakona pretrpeo je brojne izmene nakon što se na javnim tribinama čuo i glas šire IT zajednice koja je zbog brojnih primedbi na sam tekst Predloga zahtevala da bude uključena u javnu diskusiju. Kako se navodi u saopštenju Vlade Republike Srbije, sve primedbe i sugestije na tekst Predloga doprinele su da se zakonska rešenja prilagode potrebama tržišta.

Kao što se moglo i pretpostaviti, usvojeni Predlog odložiće početak primene testa samostalnosti za 1. mart 2020. godine tako da je IT sektor dobio dva meseca „gratis” da se prilagodi ovim velikim izmenama. Sa druge strane, ovo se ne odnosi na mere podsticaja koje će se primenjivati od samog početka naredne godine.

Pored toga, izmene vredne pažnje uvedene su u pogledu kriterijuma koji će se primenjivati u okviru testa samostalnosti. Kratko podsećanje – takozvani test samostalnosti čija je svrha da utvrdi da li je određeno lice preduzetnik koji ostvaruje prihode od samostalne delatnosti ili je zapravo zaposleno lice, sastoji se od 9 kriterijuma. O prvoj verziji tih kriterijuma smo pisali u tekstu Promena paušalnog oporezivanja i uticaj na IT sektor.

Ukoliko se na osnovu predviđenih kriterijuma pokaže da se radi o faktički zaposlenom licu, kompanija će moći da zasnuje radni odnos sa tim licem zaključivanjem ugovora o radu i na taj način iskoristi predviđene poreske olakšice.

Ministarstvo finansija korigovalo je pet od devet kriterijuma u skladu sa iznetim primedbama, s ciljem da se eliminiše mogućnost ekstenzivnog tumačenja koje bi moglo dovesti do izigravanja zakonskih odredbi.

Sumirali smo nove kriterijume, koji sada izgledaju ovako:

Dakle, gore navedene izmene odnose se na kriterijume iz druge, treće, pete, osme i devete tačke.

Izmene koje je u okviru zakona Vlada uputila Skupštini na usvajanje, predstavljaju pokušaj da se pomire suprotstavljeni stavovi šire IT zajednice i reši problem nelojalne konkurencije i sive ekonomije u IT sektoru.

U tom smislu, Vlada Srbije iznela je stav da se navedenim izmenama podstiče pravna sigurnost, kako kompanija koje sarađuju sa preduzetnicima, tako i samih preduzetnika koji rade direktno za klijente u inostranstvu. Takođe, posebno je naglašeno da je unapređenje poresko-pravnog okruženja jedan od dugotrajnih ciljeva kome se teži, sa posebnim akcentom na podršku daljem razvoju informacione ekonomije zasnovane na znanju.

Dok nosioci vlasti, koji su učestvovali u izradi teksta Predloga, tvrde da će uvođenje novog sistema omogućiti lakše pokretanje posla i razvoj inovativnih ideja, među IT zajednicom vlada zabrinutost da li će predviđene mere imati kontra efekat na rast srpske IT industrije. Kako će izgledati konačna verzija Zakona nakon sprovedene skupštinske procedure i kako će najavljene izmene uticati na IT sektor u Srbiji na duže staze, ostaje nam da vidimo kada tekst Zakona uskoro zaživi u praksi.

Najnovije:

NEWSLETTER

Budite u toku sa najvažnijim informacijama