2 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

Da li je konačna sadržina „Testa samostalnosti” upravo ono za šta se IT zajednica borila u 2019.?

13/06/2022

Kao što verovatno pamtite, prvobitna sadržina Testa samostalnosti dovela je do svojevrsne borbe IT zajednice i nosilaca vlasti.

Teskt Predloga Zakona o porezu na dohodak građana pretrpeo je brojne izmene nakon što se na javnim tribinama čuo i glas šire IT zajednice koja je zbog brojnih primedbi na sam tekst Predloga zahtevala da bude uključena u javnu diskusiju. Kako je tada navedeno u saopštenju Vlade Republike Srbije, sve primedbe i sugestije na tekst Predloga doprinele su da se zakonska rešenja prilagode potrebama tržišta.

Kao što se moglo i pretpostaviti, usvojeni Predlog odložio je početak primene testa samostalnosti za 1. mart 2020. godine tako da je IT sektor dobio dva meseca „gratis” da se prilagodi ovim velikim promenama. Sa druge strane, ovo se nije odnosilo na mere podsticaja koje se se primenjivale od samog početka godine.

Pored toga, izmene su uvedene u pogledu kriterijuma koji se primenjuje u okviru testa samostalnosti. Kratko podsećanje – takozvani test samostalnosti čija je svrha da utvrdi da li je određeno lice preduzetnik koji ostvaruje prihode od samostalne delatnosti ili je zapravo zaposleno lice, sastoji se od 9 kriterijuma. O prvoj verziji tih kriterijuma smo pisali u tekstu Promena paušalnog oporezivanja i uticaj na IT sektor.

Ukoliko se na osnovu predviđenih kriterijuma pokaže da se radi o faktički zaposlenom licu, kompanija će moći da zasnuje radni odnos sa tim licem zaključivanjem ugovora o radu i na taj način iskoristi predviđene poreske olakšice.

Ministarstvo finansija korigovalo je pet od devet kriterijuma u skladu sa iznetim primedbama, s ciljem da se eliminiše mogućnost ekstenzivnog tumačenja koje bi moglo dovesti do izigravanja zakonskih odredaba.

Sumirali smo konačne kriterijume, koji izgledaju ovako:

Dakle, izmene su pretrpeli kriterijumi iz drugetrećepeteosme i devete tačke.

Izmene prvobitnog Testa samostalnostipredstavljale su pokušaj da se pomire suprotstavljeni stavovi šire IT zajednice i reši problem nelojalne konkurencije i sive ekonomije u IT sektoru.

U tom smislu, Vlada Srbije iznela je stav da se izmenama podstiče pravna sigurnost, kako kompanija koje sarađuju sa preduzetnicima, tako i samih preduzetnika koji rade direktno za klijente u inostranstvu. Takođe, posebno je naglašeno da je unapređenje poresko-pravnog okruženja jedan od dugotrajnih ciljeva kome se teži, sa posebnim akcentom na podršci daljem razvoju informacione ekonomije zasnovane na znanju.

. Da li su smatrate da su izmene Testa samostalnosti i njegova konačna verzija doprineli lakšem pokretanju posla i razvoju inovativnih ideja, što je bio cilj nosilaca vlasti, ili se ipak zabrinutost IT zajednice usled njegovog uvođenja obistinila?

Slični blogovi

2 min čitanja

Zunic Law

19/05/2023

3 min čitanja

Tijana Žunić Marić

28/09/2022

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.