AK ŽUNIĆ ODRŽALA PREDAVANJE NA TEMU ZAŠTITA POVERLJIVOSTI I ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI U IT SEKTORU U NTP ČAČAK

Na poziv Naučno tehnološkog parka Čačak, Tijana Žunić Marić, partner u Advokatskoj kancelariji Žunić je 01. aprila 2019. godine u okviru programa „Serbian Digital Week”, održala predavanje na temu „Zaštita poverljivosti i zaštita podataka o ličnosti u IT sektoru” u Domu kulture u Čačku.

Naučno tehnološki park Čačak je u okviru nacionalnog programa „Serbian Digital Week” organizovao niz događaja koji su imali za cilj da upoznaju zainteresovane učesnike o savremenim trendovima i mogućnostima u informacionim tehnologijama, kao i da približe zakonsku regulativu iz oblasti informacionih tehnologija.

Tokom interaktivnog predavanja, advokat Tijana Žunić Marić pričala je o zaštiti poverljivosti i zaštiti podataka o ličnosti sa pravne strane i kroz praktične primere iz prakse približila ove dve teme predstavnicima IT kompanija, privrede, društvenih organizacija, kao i predstavnicima akademskih i vladinih institucija iz Centralne Srbije.

Prvi deo predavanje bio je posvećen poverljivim informacijama i značaju čuvanja poslovne tajne, tipičnim greškama prilikom sastavljanja i potpisivanja ugovora o poverljivosti informacija, kao i značaju procedura za očuvanje poverljivosti i klauzuli o zabrani konkurencije.

Drugi deo predavanja bio je posvećen pitanjima koja se tiču pravila i primene Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), kao i novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Najveći broj pitanja učesnika tokom i nakon pradavanja upravo se odnosio na dileme i nejasnoće oko primene i usklađivanja procedura sa novim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i na teritorijalnu primenu GDPR-a.

Podsećamo da novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti počinje sa primenom 21. avgusta 2019. godine, te je neophodno što pre edukovati predstavnike firmi, kao i zaposlene o novom tretmanu podataka o ličnosti, kao i uskladiti procedure za zaštitu podataka o ličnosti, kako bi se na vreme pripremili i uskladili sa novim Zakonom.

AK Žunić snažno podržava događaje koji imaju za cilj da približe IT pravo i advokatski tim se rado odaziva pozivu na ovakve i slične događaje, te će u narednom periodu nastaviti sa nizom radionica i predavanjima koja se odnose na IT ugovore, zaštitu podataka o ličnosti, kao i ostale oblasti IT prava.

Najnovije:

Rate this article

Click on a star to rate it!