Izmene Zakona o strancima – nova pravila, nove mogućnosti

31.
Avgust 2023.

Konsultant: Marija Medić

Neminovno je da Srbija proteklih godina privlači strane državljane i pravna lica na ulazak na srpsko tržište, i otkrivanje svih njegovih čari. Međutim, usled novih izmena Zakona o strancima (dalje: Zakon), koji su stupili na snagu u avgustu 2023. godine, sigurni smo da će broj stranih državljana koji razmatraju dolazak u Srbiju, definitivno porasti.

Izmenjeni zakonski okvir pruža modernizaciju i liberalizaciju uslova za strance da svojim znanjem i radom dođu na tržište Srbije. Zakonskim izmenama i produžavanjem perioda na koji se odobravaju dozvole za boravak i rad Srbija ide u korak sa drugim evropskim državama, te možemo slobodno reći – nova era za strance je počela.

Predlažemo da izdvojite par minuta, i uvidite zašto je dobro biti strani državljanin u Srbiji.

Otkrivanje novih mogućnosti – koje su novosti pri otvaranju vrata Srbije za strane državljane?

Zakon prvi put prolazi kroz ovako fundamentalne izmene, te bi bilo poželjno izdvojiti one najznačajnije, koje će Vam pomoći da shvatite šta možete da očekujete.

Odobrenje privremenog boravka do 3 godine

Prethodna regulativa omogućavala je odobrenje boravka, kao i radne dozvole za strance, u periodu do godinu dana. U praksi je u poslednjih godinu dana čak bilo i situacija da se boravak odobrava u kraćem trajanju.

Ugledajući se na druge evropske države, kao na primer Poljske[1], koje omogućavaju privremeni boravak do tri godine, Srbija je implementirala navedeni vremenski period i u svoj pravni sistem.

Znatno duži period odobrenog boravka svakako da je dugo očekivan i podržan od strane i stranih državljana, ali i kompanija u kojima rade. Doći će do smanjenja administrativnih troškova, jer sada više neće biti potrebe da svake godine produžavaju boravak i dozvolu za rad. Zbog povoljne privredne klime i uslova koji su stvoreni na tržištu, u praksi se pokazalo da mnogi strani državljani ostaju u proseku duže od jedne godine, te su zbog toga ove predložene promene dočekane sa oduševljenjem među strancima koji borave u Srbiji.

Pored uštede vremena i novca, olakšava se i rad nadležnih organa, koji će sada sigurno biti rasterećeniji i efikasniji u pogledu odlučivanja.

Ako ste u Srbiji već tri godine na odobrenom boravku, spremite se za stalno nastanjenje

Iako je došlo do povećanja dužine odobrenja boravka sa jedne na tri godine, zakonodavac sa druge strane smanjuje trajanje nakon kog stranac može da zahteva stalno nastanjenje.

Zakon sada pruža mogućnost apliciranja za stalno nastanjenje nakon uzastopne tri godine na odobrenom privremenom boravku. Složićemo se da je to značajna olakšica za strane državljane koji su ranije morali da čekaju čak pet godina uzastopnog privremenog boravka, dok ne stignu do stadijuma stalnog nastanjenja.

Stranac sada ima mogućnost lično da podnese zahtev za stalno nastanjenje, ili da to učini elektronskim putem, te da lično preuzme ličnu kartu za strance, što nas dovodi do sledeće značajne novine.

Na 6 meseci do kompletne digitalizacije

Nije tajna da sistem digitalizacije u Srbiji napreduje iz dana u dan. Upoznali smo Vas do sada sa čarima eUprave. Za one koji preferiraju da administrativne procedure završavaju iz udobnosti svoje fotelje imamo još jedne novosti – od februara 2024. godine celokupna procedura pribavljanja privremenog boravka i dozvole za rad, prebacuje se u online svet.

Zamisao je da stranac, elektronskim putem može da  podnese neophodne zahteve, te da se generalno komunikacija sa nadležnim organima nastoji digitalizovati.

Svakako da je ovo veoma pozitivna promena, koja je širokih ruku prihvaćena, jer je čekanje u redovima i opterećivanje papirnim dokumentima u svakom smislu pokazano kao zastarelo. Budući da je Srbija uvela digitalizaciju i u oblasti osnivanja firmi, elektronskog potpisivanja dokumenata, bilo je očekivano da se digitalizacija usmeri i u postupke koji se tiču prava stranaca.

Novi osnovi za apliciranja za boravak – dobrodošli stranci investitori, digitalni nomadi, oni uključeni u inovacione delatnosti, kao i mnogi drugi

Kada već spominjemo priključivanje evropskim trendovima, ne možemo zaobići i ovu temu. Sigurno se pitate šta se desilo?

Zakonodavac je odlučio da u skladu sa interesom Republike Srbije, poštujući relevantne odredbe Zakona, Vlada posebnim aktom može da utvrdi posebne kategorije stranaca, kriterijume, način i sve bliže uslove za odobrenje njihovog privremenog boravka.

Karakteristike koje ove kategorije imaju su specifične da zaslužuju poseban tretman, pored ustaljenih osnova za apliciranje za privremeni boravak. Kao što znate, već smo detaljno pisali na temu odobrenja privremenog boravka po osnovu zapošljavanja, osnivanja firme, ili pak vlasništva nad nepokretnosti.

U skladu sa izmenama, formira se zakonski okvir za uvođenje novih kategorija, i faktički osnova za apliciranje za privremeni boravak. Nosilac izvršne vlasti biće zadužen da posebnim pravnim aktom odredi koje su to kategorije stranaca, i da li će i šta konkretno biti pogodnije za njihov boravak. Zakon primerice trenutno navodi:

  • Strance investitore,
  • Strance uključene u inovacione delatnosti,
  • Digitalne nomade,
  • Strance sa visokim kvalifikacijama,
  • Stranci talenti,

ali ostavlja prostor da se ovaj krug proširi.

Trenutno ne postoje smernice na koji način će praksa tumačiti konkretne pojmove, ali možemo da pretpostavimo u kom pravcu će se pojmovi kretati. Poseban osnov za privremeni boravak investitora, poznat pod nazivom „Golden Visa“, već uveliko postoji u drugim državama. Tako na primer, ukoliko želite da dobijete boravak u Portugalu[2] po tom osnovu, neophodno je da kupite nepokretnost u vrednosti preko 250.000 eura, a pogodnosti koje imate, između ostalog, jesu da možete da uđete u državu kad god, čak i kada su granice zatvorene, ili pak da ne morate ni da boravite u državi da bi Vam dozvola za boravak bila obnovljena.

Posebna specijalna kategorija su digitalni nomadi. Naime, digitalni nomadi su ljudi koji rade na daljinu, odnosno koji svoj posao obavljaju putem interneta, bilo da su zaposleni u kompanijama ili da rade kao freelanceri. Ovaj način rada sve je popularniji širom sveta, a Srbija bi mogla da bude atraktivna destinacija za digitalne nomade zbog relativno niskih troškova života, kvalitetnih poslovnih prilika.  Toj listi sada možemo da dodamo i lakši i brži boravak i rad.

Sada Jenny, državljanka SAD-a koja razmatra dolazak u Srbiju, da nastavi svoj posao freelancer-a, može da očekuje pogodniji tretman nego da je odlučila da dođe pre pola godine. Pored liberalizacije tretmana stranih državljana, sigurno da će želeti da se upozna i sa poreskim aspektom, putem našeg bloga o statusu freelancer-a u Srbiji.

Kao što je već rečeno, jedan od razloga za donošenje ovih izmena je prilagođavanje pravnog okvira novim trendovima i potrebama savremenog sveta, za koje je Evropa već uveliko otvorila vrata. Svedoci smo sve većih migracija radnika, koji sada mogu da rade sa bilo koje tačke na planeti, te je remote način rada sada već svakodnevnica. U tom kontekstu, posebno je značajna podrška koja se pruža digitalnim nomadima na ovaj način, budući da će ih Vlada prepoznati kao zasebnu kategoriju, koja zavređuje poseban tretman i pažnju.

Postojanje jedinstvene dozvole za privremeni boravak i dozvole za rad

Promena i liberalizacija koja zahteva najviše pažnje, i koja je veoma pozitivno dočekana od strane lica koja nameravaju da se presele u Srbiju, jeste mogućnost izdavanja jedinstvene dozvole za boravak i rad.

Planirano je da jedinstvena dozvola ima izgled biometrijske kartice, koja sadrži sve osnovne podatke o stranom državljaninu. Jedinstvena dozvola, pored dokaza o legalnom boravku stranca, biće i njegov dokaz za identifikaciju, jednake pravne snage kao i pasoš.

Razlog uvođenja kompletno nove procedure, koja u roku od 15 dana rezultira jedinstvenom dozvolom za boravak i rad, jeste ubrzavanje procedura i omogućavanje stranim državljanima da u što kraćem roku ostvare svoje pravo na rad na teritoriji Republike Srbije.

Novina koja se takođe uvodi u svetlu jedinstvene dozvole jeste mogućnost stranih državljana da apliciraju za obe dozvole elektronski, što je definitivno još jedan pokazatelj napretka u oblasti digitalizacije celokupne procedure.

Neće više biti potrebe za štampanjem i podnošenjem velikog broja papirnih dokumenata, koji su samo oduzimali vreme i prostor nadležnim organima prilikom pregleda i odlučivanja po podnetim zahtevima.

Pak, neke procedure i pravila ostaju nepromenjeni – bezbednosne provere, diskreciona ovlašćenja, konkretan broj dozvoljenih turističkih dana, vizni režimi, i organi koji su uključeni u procedure odlučivanja po podnetom zahtevu.

Sa novim postupkom u pogledu izdavanja jedinstvene dozvole, akcenat se stavlja na Ministarstvo unutrašnjih poslova i Nacionalnu službu za zapošljavanje, koje će sada u mnogo kraćim i hitnijim rokovima morati međusobno da sarađuju i utiču da značajne izmene stvarno budu prihvaćene i ostvarene u svakodnevnom životu stranih državljana.

Iako su izmene usvojene, za samu primenu novokomponovane procedure i izdavanje jedinstvene dozvole, biće potrebno sačekati 01. februar 2024. godine, kada počinje primena novih odredaba.

Šta to znači za Vas? Ako uzmemo primer Jenny, državljanke SAD-a, koja planira da aplicira za privremeni boravak i dozvolu za rad sada, nakon izmena Zakona, po osnovu samozapošljavanja, svakako da će moći da podnese objedinjeni zahtev, i da zatraži odobrenje u periodu od tri godine.

Međutim, Jenny će i dalje morati da čeka 30 dana za izdavanje dozvola, i to odvojeno nalepnice o odobrenom privremenom boravku, a posebno dozvole za rad. To bi za nju značilo da će morati da čeka u nadležnom odeljenju Ministarstva unutrašnjih poslova da joj se nalepnica utisne u pasoš, a da nakon toga, čeka Nacionalnu službu za zapošljavanje, da izda dozvolu za rad.

Nova perspektiva za svetske putnike, i prednosti i izazovi koje Zakon donosi sa sobom

Složićemo se da su izmene Zakona, sa aspekta stranih državljana koji razmatraju dolazak u Srbiju, fenomenalne. Liberalniji pristup pravima stranaca je svakako pozitivna stavka i pomak u odnosu na prethodnu deceniju.

Skraćivanje rokova i digitalizacija je prednost svih stranih državljana, ali i izazov za nadležne organe, koji će sada morati u znatno kraćim rokovima da omoguće da u praksi stvarno sve dokazuje da je Srbija sjajna destinacija za boravak i život.

U celini, stvaraju se brojne mogućnosti za ekonomski rast i kulturnu razmenu. Izmene Zakona otvaraju novo poglavlje za Srbiju, te možemo reći da je započela nova era za strance u našoj državi.

Najnovije: