najbolji advokati za radno pravo, Najbolji advokat za radne odnose, Radno pravo advokat, advokat za radno pravo, najbolji advokati za radno pravo, advokat radno pravo, najbolji advokati u Beogradu, Najbolji advokati u novom sadu, Najbolji advokati u beogradu, Advokati u novom sadu

JELENA ĐUKANOVIĆ

Advokat

Obrazovanje:

  • Pravni fakultet Univerzitet u Novom Sadu: Master pravnik
  • Pravni fakultet Univerzitet u Novom Sadu: Diplomirani pravnik

Nagrade i stipendije:

  • 2011 – 2016   Stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Radno iskustvo:

  • 2018     Advokat u Advokatskoj kancelariji Žunić
  • 2016 – 2017   Sudijski pripravnik u Višem sudu u Novom Sadu
  • 2015 – 2016   Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Novom Sadu
  • 2015    Članstvo u Advokatskoj komori Vojvodine i Advokatskoj komori Srbije

Jezici:

srpski (maternji), engleski

Jelena Đukanović je advokat u Advokatskoj kancelariji Žunić. Timu advokatske kancelarije Žunić se pridružila u novembru 2018. godine.

U Jeleninu ekspertizu spadaju radno pravo, zaštita podataka, trgovačko pravo i parnica.

U okviru zaštite podataka, Jelena je radila na brojnim projektima koji uključuju sastavljanje ugovora i dokumenata o privatnosti podataka, obuke na polju zaštite podataka, poznavanju i usklađenošću sa pravilima GDPR-a, kako za domaće tako i za međunarodne klijente iz različitih sektora – od informacionih tehnologija, finansija, fitnesa, pa sve do javne bezbednosti, sajber bezbednosti i elektronske trgovine.

Na polju radnog prava, Jelena je savetovala i zastupala mnoga domaća i međunarodna preduzeća, posebno u IT sektoru, pružajući pravnu pomoć u sastavljanju složenih radnopravnih dokumenata i zastupanju u radnopravnim sporovima.

Zajedno sa svojim saradnicima iz sektora za trgovačko pravo, Jelena je uspešno završila brojne projekte koji uključuju sveobuhvatno pravno savetovanje, sastavljanje raznih vrsta ugovora, sastavljanje uslova korišćenja za sajtove klijenata (najčešće u industriji elektronske trgovine).

Jelena takođe neprestano radi na brojnim složenim parničnim postupcima, u kojima zastupa domaće i međunarodne kompanije, vodeći sve faze parnice, od predsudske pripreme do suđenja, poravnanja, i žalbenog postupka.

Nakon što je završila osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu među 1% najuspešnijih studenata svoje generacije i stekla zvanje diplomirani pravnik, Jelena je pohađala i uspešno završila master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Master tezu odbranila je sa najvišom ocenom i to na temu „Utvrđivanje iznosa rente kao oblika naknade imovinske štete”.

Tokom osnovnih i master studija bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Kao pripravnik u Osnovnom sudu u Novom Sadu, učestvovala je u pripravničkim radionicama i simulacijama suđenja u građanskopravnoj materiji, koje su sprovedene uz podršku projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa u Republici Srbiji”, koji finansira Evropska unija.

Jelena tečno govori engleski jezik.

NEWSLETTER

Budite u toku sa najvažnijim informacijama

NOVI SAD

BEOGRAD

NOVI SAD

BEOGRAD