JELENA ĐUKANOVIĆ

Advokat | Član Zajedničke advokatske kancelarije Žunić Novi Sad

Obrazovanje:

 • Pravni fakultet Univerzitet u Novom Sadu: Master pravnik
 • Pravni fakultet Univerzitet u Novom Sadu: Diplomirani pravnik

Nagrade i stipendije:

 • 2023 Who’s Who Legal: Preporučena kao “Thought Leader” za zaštitu privatnosti i podataka o ličnosti
 • 2023 Who’s Who Legal: Preporučena kao “Global Leader” za radno pravo
 • 2023 Who’s Who Legal: Preporučena kao “Global Leader” za zaštitu privatnosti i podataka o ličnosti
 • 2022 Who’s Who Legal: Preporučena kao “Global Leader” za zaštitu privatnosti i podataka o ličnosti
 • 2011 – 2016   Stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Radno iskustvo:

 • 2019    Član Zajedničke advokatske kancelarije Žunić Novi Sad
 • 2019    Članstvo u Advokatskoj komori Vojvodine
 • 2016 – 2017   Sudijski pripravnik u Višem sudu u Novom Sadu
 • 2015 – 2016   Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Novom Sadu

Jelena Đukanović je advokat, član Zajedničke advokatske kancelarije Žunić Novi Sad od 2019. godine. Član je Advokatske komore Vojvodine.

U Jeleninu ekspertizu spadaju radno pravo, zaštita podataka, trgovinaparnica, kao i pravo intelektualne svojine.

U okviru zaštite podataka, radila je na brojnim projektima koji uključuju sastavljanje ugovora i dokumenata o privatnosti podataka, obuke na polju zaštite podataka, poznavanju i usklađenošću sa pravilima GDPR-a, kako za domaće tako i za međunarodne klijente iz različitih sektora – od informacionih tehnologija, finansija, fitnesa, pa sve do javne bezbednosti, sajber bezbednosti i elektronske trgovine. Za svoj rad u oblasti zaštite podataka, međunarodna organizacija Who’s Who Legal nagradila je Jelenu prestižnim priznanjem i uvrstila je na listu  globalnih lidera u “Data: 2022”, kao i “Data: 2023” globalnim vodičima. Takođe, Jelena je dobitnica prestižnog priznanja Thought Leader za zaštitu podataka o ličnosti u Who’s Who Legal vodiču za 2023. godinu.

Na polju radnog prava, Jelena je savetovala i zastupala mnoga domaća i međunarodna preduzeća, posebno u IT sektoru, pružajući pravnu pomoć u sastavljanju složenih radnopravnih dokumenata i zastupanju u radnopravnim sporovima. Dobitnica je priznanja Global Leader za oblast radnog prava od strane Who’s Who Legal u vodiču “Labour, Employment and Benefits: 2023”.

Zajedno sa svojim saradnicima, uspešno je završila brojne projekte koji uključuju sveobuhvatno pravno savetovanje, sastavljanje raznih vrsta ugovora, sastavljanje uslova korišćenja za sajtove klijenata (najčešće u industriji elektronske trgovine).

Jelena takođe neprestano radi na brojnim složenim parničnim postupcima, u kojima zastupa domaće i međunarodne kompanije, vodeći sve faze parnice, od predsudske pripreme do suđenja, poravnanja, i žalbenog postupka.

Nakon što je završila osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu među 1% najuspešnijih studenata svoje generacije i stekla zvanje diplomirani pravnik, uspešno je završila i master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Master tezu odbranila je sa najvišom ocenom i to na temu „Utvrđivanje iznosa rente kao oblika naknade imovinske štete”.

Tokom osnovnih i master studija bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Kao pripravnik u Osnovnom sudu u Novom Sadu, učestvovala je u pripravničkim radionicama i simulacijama suđenja u građanskopravnoj materiji, koje su sprovedene uz podršku projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa u Republici Srbiji”, koji finansira Evropska unija.

Jelena tečno govori engleski jezik.