Veštačka inteligencija

Veštačka inteligencija (AI) donosi izvanredne prilike, ali takođe nosi sa sobom značajne pravne implikacije. Kompanije koje se odluče da koriste veštačku inteligenciju moraju pažljivo da razmotre niz pitanja, koja se tiču pravne regulative, zaštite podataka o ličnosti, regulisanja podataka, kao i komercijalna pitanja i pitanja intelektualne svojine.

Naš pravni tim pruža pravne savete tehnološki naprednim kompanijama u korišćenju veštačke inteligencije u sledećim oblastima:

 

Savetovanje o internim pravilima za primenu veštačke inteligencije

Da li vaša kompanija upoznata sa svim alatima veštačke inteligencije koju koriste vaši zaposleni? Da li vaši zaposleni jasno razumeju granice dozvoljene upotrebe? Obezbedite sigurne interne politike o upotrebi veštačke inteligencije kako biste preventivno rešili potencijalne pravne probleme pre njihovog nastanka.

 

Obezbeđivanje usaglašenosti sa Zakonom o zaštiti podataka u Srbiji i Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR)

Upotreba podataka o ličnosti u kontekstu sistema veštačke inteligencije mora biti pažljivo procenjena unapred kako bi se izbegle pravne posledice ili kazne.

 

Rešavanje komercijalnih izazova u nabavci i snabdevanju veštačkom inteligencijom

Zbog složenosti razvoja i operacija AI sistema, veliki broj situacija zahteva drugačiji pristup i duboko razumevanje modela ugovaranja tehnoloških rešenja koji su provereni i ispitani. Koristeći naše bogato iskustvo kao advokata sa najvećim brojem međunarodnih nagrada iz oblasti prava informacionih tehnologije u Srbiji, omogućavamo pravilan tretman AI rešenja u vašim komercijalnim dokumentima.

 

Savetovanje u vezi sa pitanjima intelektualne svojine

Obezbeđujemo da se prava intelektualne svojine i prava na korišćenje podataka pravilno tretiraju, obuhvatajući i ulazne podatke koje sistem koristi i potencijalne rezultate koje generiše.

Tijana Žunić Marić

Zunic Nemanja

Nemanja Žunić

Blogovi iz IT prava

7 min čitanja

Jelena Đukanović

05/07/2024