1 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

NIS bespravno prisvojio deo profita iz 2011. godine na štetu zaposlenih

10/12/2016

Posle izuzetno dugih sudskih postupaka i vraćanja predmeta na ponovno suđenje, konačno je Osnovni sud u Novom Sadu ustanovio, a Apelacioni sud potvrdio, da je NIS Gazprom Njeft AD NOVI SAD (u daljem tekstu: NIS) 2012. godine na štetu bivših radnika bespravno prisvojio deo profita iz 2011. godine, umesto da ispuni svoju obavezu i isplati ga u vidu godišnjeg bonusa. U ovim postupcima, Advokatska kancelarija Žunić je zastupala bivše zaposlene u NIS-u.

Osnovni i Apelacioni sud u Novom Sadu zauzeli su stav da nije bilo osnova da se radnicima kojima je prestao radni odnos pre isplate godišnjeg bonusa za 2011. godinu taj bonus ne isplati, s obzirom na to da su svi koji su radili u kompaniji tokom 2011. godine, duže od 3 meseca, ostvarili pravo na godišnji bonus.

Naime, poslodavac je Kolektivnim ugovorom iz 2011. godine predvideo pravo na godišnji bonus svim zaposlenima, koji se isplaćuje jednokratno i to za prethodnu godinu. Međutim, kako u NIS-u nije objavljena odluka na koji način i kada će se vršiti isplata bonusa za, konkretno, 2011. godinu, poslodavac i sindikat su se sporazumeli da se isplata godišnjeg bonusa za tu godinu izvrši prema istim uslovima prema kojima se izvršila isplata godišnjeg bonusa za 2010. godinu, odnosno prema odredbama Sporazuma o uvođenju godišnjeg bonusa za 2010. godinu. Obaveštenje o ovom sporazumu objavljeno je na sajtu Jedinstvene sindikalne organizacije uz citirane odredbe Sporazuma o uvođenju godišnjeg bonusa, koje su se odnosile da uslove za ostvarivanje ovog prava.

Nasuprot tome, poslodavac je 2012. godine, prilikom isplate godišnjeg bonusa, zloupotrebio okolnost što je veliki broj radnika napustio kompaniju pre te isplate, odnosno tokom 2011. godine, te je na njihovu štetu prisvojio iznos godišnjeg bonusa koji je njima trebalo da bude isplaćen za rad koji su obavljali, iako su ispunili uslove neophodne za ostvarenje prava na godišnji bonus. Imajući u vidu da je u ovoj kompaniji tokom 2010. i 2011. godine najviše zaposlenih prekinulo radni odnos, NIS je ovakvim postupanjem oštetio nezanemarljiv broj ljudi.

Kako, prema Zakonu o radu, bonus predstavlja deo zarade po osnovu doprinosa zaposenog uspehu poslodavca i zaposleni je se ne može odreći, sudovi u Novom Sadu odlučili su da je NIS AD NOVI SAD obavezan da svim zaposlenima koju su ovu kompaniju tužili u ovim predmetima isplati bonus koji im pripada.

Inače, ovo je samo jedna u nizu nezakonitosti koje je sprovodio NIS, na štetu svojih bivših zaposlenih i javnog interesa.

Slični blogovi

2 min čitanja

Zunic Law

27/12/2022

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.