RADNO PRAVO

Kontakt: 
Jelena Đukanović

U okviru radnog prava, osnovni fokus Advokatske kancelarije Žunić je na pružanju saveta i konsultantskih usluga klijentima u cilju sprečavanja eskalacije problema. To postižemo na taj način što vodimo poslodavce kroz sve neophodne korake kako bi ispunili svoje zakonske obaveze. Trudimo se da ostvarimo blisku vezu odeljenjem za ljudske resurse naših klijenata i na taj način postajemo deo Vašeg tima. Našim dugogodišnjim klijentima pružamo stalnu dostupnost pre donošenja svih značajnih odluka u vezi sa zapošljavanjem.

Uvođenje ispravnih procedura i politika

Pomoći ćemo Vam da uspostavite odgovarajuća pravila i procedure izradom radnopravnih akata kao što su:

  • Precizno regulisani ugovori o radu, pravilnik o radu i ostali pravilnici
  • Otkaz ugovora o radu
  • Ugovori sa klauzulama o zabrani konkurencije i zabrani preuzimanja
  • Procedure poverljivosti i ugovori o poverljivosti
  • Kodeksi ponašanja
  • Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti i pravilnik o video nadzoru
  • Ugovor o prenosu prava intelektualne svojine
  • Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, pravilnik o zabrani zlostavljanja na radu i zabrani diskriminacije
  • Politika donošenja vlastitog uređaja (BYOD)
  • Antikorupcijska politika.

Subvencije i olakšice pri zapošljavanju

Predočavamo Vam najbolji način na koji možete da koristite državne subvencije i poreske olakšice pri zapošljavanju, kako biste optimizovali troškove svog poslovanja.

Prestanak radnog odnosa

Pružamo pravne savete u vezi sa primenom disciplinskih mera, sporazumnim prekidom radnog odnosa ili otkazom o radu, kako bi se umanjio svaki rizik za poslodavca.

Nudimo vam pakete kompletnih usluga, počev od pregovora do konačne realizacije otkaza, što uključuje i završetak takve neprijatne procedure bez utroška vremena za poslodavca.

Rešavanje radnih sporova

U slučaju nastanka spora, naši advokati su spremni da pruže delotvornu i pravovremenu podršku i upute klijenta ka najisplativijem i najefikasnijem rešenju. Uvek se trudimo da pružimo realne procene uspeha, što nailazi na odobravanje naših klijenata. Iz tog razloga, tokom više od 30 godina postojanja Advokatske kancelarije Žunić, ostvarili smo izuzetan procenat uspeha u radnim sporovima.

NEWSLETTER

Budite u toku sa najvažnijim informacijama

NOVI SAD

BEOGRAD

NOVI SAD

BEOGRAD