RADNO PRAVO

Kontakt: 
Jelena Đukanović

U okviru radnog prava, osnovni fokus Advokatske kancelarije Žunić je na pružanju saveta i konsultantskih usluga klijentima u cilju sprečavanja eskalacije problema. To postižemo na taj način što vodimo poslodavce kroz sve neophodne korake kako bi ispunili svoje zakonske obaveze. Trudimo se da ostvarimo blisku vezu odeljenjem za ljudske resurse naših klijenata i na taj način postajemo deo Vašeg tima. Našim dugogodišnjim klijentima pružamo stalnu dostupnost pre donošenja svih značajnih odluka u vezi sa zapošljavanjem.

Uvođenje adekvatnih procedura i politika

Pomoći ćemo Vam da uspostavite odgovarajuća pravila i procedure izradom radnopravnih akata kao što su:

Subvencije i olakšice pri zapošljavanju

Predočavamo Vam najbolji način na koji možete da koristite državne subvencije i poreske olakšice pri zapošljavanju, kako biste optimizovali troškove svog poslovanja.

Prestanak radnog odnosa

Pružamo pravne savete u vezi sa primenom disciplinskih mera, sporazumnim prekidom radnog odnosa ili otkazom o radu, kako bi se umanjio svaki rizik za poslodavca.

Nudimo pakete kompletnih usluga, počev od pregovora do konačne realizacije otkaza, što uključuje i završetak takve neprijatne procedure bez utroška vremena za poslodavca.

Interno i vansudsko rešavanje radnih sporova

Pružamo sveohuvatnu pravnu podršku u rešavanju sporova kroz posredovanje, mirenje, arbitražu i interno rešenje, u cilju izbegavanja dugorajnog i često kompromitujućeg sudskog spora.  Takođe, vodimo poslodavce kroz pravilno sprovođenje disciplinskog postupka.

Sudski sporovi iz radnog odnosa

U slučaju nastanka spora, naši advokati su spremni da pruže delotvornu i pravovremenu podršku i upute klijenta ka najisplativijem i najefikasnijem rešenju. Uvek se trudimo da pružimo realne procene uspeha, što nailazi na odobravanje naših klijenata. Iz tog razloga, tokom više od 30 godina postojanja Advokatske kancelarije Žunić, ostvarili smo izuzetan procenat uspeha u radnim sporovima.

Poseban fokus stavljamo na rešavanje sporova koji uključuju:

NEWSLETTER

Budite u toku sa najvažnijim informacijama

NOVI SAD

BEOGRAD

NOVI SAD

BEOGRAD